Pobaltí

Nabízíme služby zahraničních zástupců CzechTrade, kteří aktivně vyhledávají exportní příležitosti, umí získat ověřené obchodní kontakty, pomohou s prezentací vašeho produktu nebo poradí s výběrem vhodného zahraničního trhu.
Kompletní nabídku Exportního poradenství najdete v sekci Naše služby nebo se neváhejte obrátit na příslušného oborového specialistu CzechTrade.

Působnost zahraniční kanceláře  CzechTrade v lotyšské Rize je rozšířena i do dalších pobaltských zemí - Estonska a Litvy.

Informace z teritoria

LotyšskoLotyšsko

Aktuální informace v souvislosti s koronavirem

25.3.2020, Pobaltí
Prevence a pragmatismus, aneb jak přistupují ke coronaviru státy Pobaltí?

První případ onemocnění COVID-19 se objevil v nejsevernější zemi Pobaltí Estonsku – občan íránského původu byl na konci února diagnostikován po svém návratu z Íránu, přičemž využil spoj přes lotyšskou Rigu, která je leteckým uzlem v daném regionu. Estonsko k 23. březnu zároveň eviduje vůbec největší počet nakažených z baltských zemí: Estonsko – 352 (celkem 3724 testovaných), Lotyšsko – 180 (celkem 6114  testovaných), Litva – 143 (celkem přes 2 tisíce testovaných).

V Litvě si nemoc vyžádala první oběť. V Lotyšsku se do dobrovolné karantény uchýlil i předseda vlády.

Podobně jako jiné státy zavádí Litva, Lotyšsko i Estonsko radikální opatření, která mají zamezit dalšímu šíření viru v populaci. K těm nejzásadnějším patří bezesporu různé formy omezení mezinárodní přepravy osob:

 • Litva – od 14. března vyhlášena celostátní karanténa. Až na výjimky zakázán vstup cizinců na území Litevské republiky a jejím občanům zakázáno opustit zemi. V neděli 22. 3. rozhodla vláda o tom, že cizí státní občané budou při návratu do zemí svého pobytu moci do čtvrtka 26. 3. uskutečnit transit Litevskou republikou.
 • Lotyšsko – od 17. března do 14. dubna přerušení veškeré mezinárodní osobní přepravy (letecké, železniční, námořní i autobusové) a uzavření vnější hranice. Všichni navrátivší ze zahraničí musí podstoupit 14denní karanténu.
 • Estonsko – od 17. března obnovení hraničních kontrol (na vnitřních i vnějších hranicích Schengenského prostoru). Pro cizince je průjezd možný tzv. humanitárním koridorem, a to v případě, když jsou na cestě do své domovské země a nevykazují symptomy COVID-19. Vstup do země je spojen s povinnou 14denní karanténou pro všechny osoby.
 • Mezinárodní přeprava zboží je z omezení v jednotlivých zemích vyjmuta.

V souvislosti s celostátní karanténou byly v Litvě uzavřeny rovněž všechny obchody s výjimkou potravin, lékáren a čerpacích stanic. Zakázáno je také poskytování služeb v restauračních, kulturních, rekreačních, zábavních a sportovních zařízeních. Školy zavedly vzdálenou výuku, zaměstnanci ve veřejném sektoru (s nutnými výjimkami) pracují v režimu home-office, soukromému sektoru je vládou doporučen stejný postup.

V Lotyšsku byla v rámci vyhlášeného výjimečného stavu (zatím do 14. dubna) přerušena školní výuka (školy a univerzity zavedly vzdálenou výuku) a omezeno fungování veřejných institucí. Obchody a služby v zemi fungují. Od 20. března jsou však ve všech obchodech nařízeny 2metrové rozestupy mezi nakupujícími. Parlament také rozhodl, že v době výjimečného stavu bude povolen nákup alkoholu online (aby obyvatelé více zůstávali doma).

Některé řetězce z vlastní iniciativy zavádějí i speciální otevírací dobu pro seniory a další rizikové skupiny obyvatel. Ve spojitosti s výjimečným stavem v zemi byly odloženy všechny kulturní, vzdělávací, sportovní a zájmové skupinové aktivity nad 50 lidí. Od 13. března jsou zrušeny nebo zakázány všechny veřejné akce a jakákoli shromáždění nad 200 lidí.

Podobná opatření zavedlo v rámci vyhlášeného výjimečného stavu i Estonsko (od 12. března do 1. května). V zemi se taktéž zavřely školy a univerzity, zakázaly se veřejné akce, zavedla se omezení pro dopravní spojení s estonskými ostrovy, zavřely se také sportovní, kulturní a zábavní zařízení včetně muzeí, divadel a kin.

Výrazně omezeno bylo i námořní spojení mezi Tallinnem a Helsinkami. Spoj operovaný estonskou společností Tallink funguje v omezeném režimu. Kromě trvající přepravy zboží, bylo spojení přes záliv klíčové rovněž pro řadu Estonců dojíždějících do Finska za prací. Vzhledem k tomu, že Finsko k 19. březnu zavřelo své hranice a vstup do země umožňuje už pouze svým občanům a lidem s povolením k pobytu, estonští pracovníci si museli v termínu do 19. března rozhodnout, zda setrvají kvůli práci ve Finsku, nebo zůstanou se svými rodinami v Estonsku. Podle ní je estonská pracovní síla významná především pro finský stavební sektor. 

Ekonomická opatření
Všechny tři Baltské státy již přijaly opatření na podporu svých ekonomik a především nejvíce postižených odvětví. Zavádění těchto opatření vlády většinou doprovázejí komentáři, že jejich země jsou v lepší ekonomické kondici než před krizí v r. 2008 a mohou tedy přijímat razantnější řešení.

Litevská vláda schválila balíček na podporu své ekonomiky v bezprecedentní výši – 5 mld. eur. Definovala 10 klíčových opatření, které mají důsledky šíření viru na ekonomiku zmírnit. Vláda např. zvýšila hranici svého limitu na čisté výpůjčky z 900 mil. eur na 5,4 mld. eur. Dále, ve snaze o zachování pracovních míst pokryje až 60 % nákladů na zaměstnance v době prostoje, ale ne více než min. měsíční mzdu, tj. 555 eur.

Osoby samostatně výdělečně činné, které si platily sociální zabezpečení, obdrží od státu 250 eur měsíčně. Litevský plán počítá také s daňovými prázdninami. Za tímto účelem vytvořila litevská Státní daňová správa seznam 32 tis. nejvíce postižných firem, které budou po dobu trvání výjimečného stavu osvobozeny od úroků z prodlení a vymáhání daní. Zároveň si mohou požádat o bezúročné daňové půjčky. Litevská centrální banka navíc deklarovala svou připravenost zmírnit regulační opatření za účelem zvýšení úvěrového potenciálu bank o 2,5 mld. eur. Využít hodlá Litva i peníze z fondů EU, které re-alokuje do oblasti zdravotnictví, zaměstnanosti a podnikání. 

Kompletním procesem schválení prošel v Lotyšsku zákon, který má také zmírnit dopady šíření onemocnění COVID-19. Tento legislativní akt přináší normy a mechanismy, které budou aplikovány na firmy z nejvíce zasažených odvětví, jež definuje vláda. Pokud zaměstnavatel, podnikající v některém z těchto odvětví, nezajistí svému zaměstnanci práci, bude mu státem vyplácena mzda ve výši 75 %, nejvýše však 700 eur za kalendářní měsíc.

Také v Lotyšsku se bude moci žádat o prodloužení lhůty pro zaplacení daní. Rozhodným orgánem bude v této věci Státní daňová správa, jež s ohledem na daňovou historii toho kterého plátce může odložit platbu daní na dobu až tří let. Bez ohledu na odvětví, v němž lotyšské firmy působí, zákon stanoví, že plátce daně z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2020 nemusí provádět stanovené zálohové platby. Tato podmínka se vztahuje na zálohové platby od 1. ledna 2020. Zákon také navyšuje prostředky pro využití úvěrových záruk a půjček pro řešení krizí (prostřednictvím Finanční rozvojové instituce Altum). Specifickým opatřením, které obsahuje schválený zákon, je i zákaz pro věřitele podat do 1. září návrh na zahájení insolvenčního řízení na právnické osoby.

Estonská vláda spustila balíček opatření na podporu ekonomiky v hodnotě 2 mld. eur, což představuje téměř 7 % estonského HDP. Peníze ze státních fondů bude estonským subjektům distribuovat organizace KredEx a Nadace pro rozvoj venkova (Rural Development Foundation). Prostřednictvím nadace KredEx budou estonské firmy moci využít obchodní revolvingové úvěry (až do výše 5 mil. eur/firma, úroková míra cca 4 % p.a.; celkem na nástroj alokováno 500 mil. eur), nebo investiční úvěry (stejné podmínky max. výše a úrokové sazby; celkem na nástroj alokováno 50 mil. eur). Nadace KredEx ale nabízí pomoc i v případě, kdy bankovní úvěr již byl uzavřen – balíček nových opatření počítá s alokací až 1 mld. eur na úvěrový kolaterál (maximální zaručená částka je 5 mil. eur/firma).  Prostřednictvím Estonského fondu pojištění nezaměstnanosti bude kryta redukce mezd – po dobu dvou měsíců budou oprávnění zaměstnavatelé moci požádat o dávku na pokrytí mezd svých zaměstnanců, přičemž maximální podpora na jednoho zaměstnance činí 1 tis. eur (vypláceno jako hrubá částka). Diskutovaným opatřením estonského podpůrného balíčku je dočasné pozastavení plateb do druhého pilíře penzijního pojištění. Stát se také rozhodl kompenzovat přímé náklady na zrušené kulturní a sportovní akce s termínem konání v březnu a dubnu (do výše 3 mil. eur).

Nutno podotknout, že hlavní sdělovací prostředky (v porovnání s českými médii) informují o situaci a přijatých opatřeních spíše věcně, bez většího emociálního zabarvení.

Autor: Věra Všetičková, CzechTrade Pobaltí, 25.3.2020

Každým dnem aktualizuje komplexní přehled o dopadech pandemie nového koronaviru na obchodování po celém světě.
Toto zpravodajství sledujte na stránkách zahraničních kanceláří CzechTrade, podle zemí, a na portálu pro podnikání a export BusinessInfo.cz.

 

Obecné informace o teritoriu

Díky své centrální poloze v Pobaltí představuje Lotyšsko důležitý tranzitní a logistický uzel. S hlavním městem Rigou, jakožto historicky hanzovním městem, se navíc pojí dlouhá obchodní zkušenost. Široké povědomí Lotyšů o kvalitní a cenově dostupné české výrobě hraje stále pozitivní roli při obchodních jednání. Skutečnost, že Lotyšsko - stejně jako ostatní pobaltské země - je členem jednotného vnitřního trhu i Eurozóny, činí tento region z hlediska zahraničního obchodu více predikovatelný a stabilnější. Limitovaná domácí produkce lotyšské ekonomiky, například v oblasti dopravního strojírenství, odkazuje zemi k dovozu zboží ze zahraničí. Příležitost pro české výrobky a technologie nabízí např. oblast efektivní výroby a využití energií, stavebnictví včetně prvků automatizace budov nebo zbrojní průmysl.

Podrobné teritoriální informace o lotyšské ekonomice, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

EstonskoEstonsko

Jazykově a kulturně blízké Finsku se Estonsko ve své moderní historii vyprofilovalo jako severoevropské centrum start-upů, informačních technologií a digitalizace. Státem podporovaný proces digitalizace společnosti se výrazně odráží i ve zjednodušení podnikatelského prostředí i samotného vstupu na trh. V Estonsku však stále přetrvává i silná tradice dřevozpracujícího a nábytkářského průmyslu a taktéž zemědělské produkce. Cenová hladina je v nejsevernější zemi Pobaltí citelně vyšší než v Litvě a Lotyšsku, stejnou tendenci mají i požadavky na úroveň kvality. Ta je po vzoru skandinávských zemí stále častěji vyhledávána v tzv. bio či eko kvalitě.

Podrobné teritoriální informace o estonské ekonomice, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

LitvaLitva

Tento nejjižnější a největší stát Pobaltí je zároveň nejvíce vystaven silné polské konkurenci, a to napříč průmyslovými sektory. Tato skutečnost se do jisté míry odráží i na cenové hladině v Litvě a může se projevit rovněž při obchodních jednání litevských subjektů s českými obchodními protějšky. Tradiční zemědělský sektor a na něj napojený potravinářský průmysl jsou společně s dřevozpracujícím a nábytkářským průmyslem stále důležitými segmenty litevské ekonomiky a zároveň příležitostmi pro české technologické inovace. Nicméně v Litvě se výrazně rozvíjí i nové obory odvozené od tzv. life sciences, což lze připisovat i tradičně silnému zastoupení chemického průmyslu v litevském hospodářství. Podporu moderním oborům zajišťuje mimo jiné i rychlé připojení k internetu, schopnost efektivně čerpat ze strukturálních fondů EU či úspěšné lákání zahraničních investorů. Díky stále přijatelné dopravní vzdálenosti je Litva zajímavým odbytištěm i pro české výrobce stavebních materiálů a technologií do stavebnictví.

Podrobné teritoriální informace o litevské ekonomice, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

Desatero pro obchodování

LotyšskoLotyšsko
 1. Buďte aktivní a trpěliví, nenechejte kontakt „vyšumět“. Telefonické připomenutí e-mailu je běžné.
 2. Nejlépe získáte důvěru partnera i důležité informace při osobním jednání.
 3. Nebuďte překvapeni, pokud vám místní partner začne od počátku tykat a bude vás oslovovat křestním jménem. Přizpůsobte se mu.
 4. Jednání povedete obvykle v ruštině. Angličtinu uplatníte v oborech jskou jsou marketing, média, IT a ve vyšším managementu. Akademické tituly se v Lotyšsku uvádějí jen zřídka.
 5. Lotyši vstávají později a jejich pracovní den začíná většinou kolem deváté. Podle toho se například oběd posouvá na jednu odpoledne. Lotyši bývají v práci do šesti nebo sedmi večer.
 6. Termíny rozhodnutí se v Lotyšsku relativně často posouvají.
 7. Pokud budete v Lotyšsku otvírat bankovní účet jako nerezident, připravte se na zdlouhavý proces.
 8. Svou prestiž a důvěryhodnost zvýšíte účastí na místních oborových výstavách, kde nejlépe představíte svou značku na trhu. Možná vás překvapí, že to není ani příliš nákladné.
 9. Vítaným obchodním argumentem budou vaše reference ze severských zemí, Německa nebo Ruska.
 10. Lotyšsko je malý trh – pokud budete jednat bez vědomí svého stávajícího partnera, zpravidla se to doví.
   
EstonskoEstonsko
 1. Nepodceňujte vývoj, kterého Estonsko dosáhlo.
 2. Připravte se na to, že budete srovnáváni se skandinávskými konkurenty. Samo Estonsko se považuje spíše za jižní Skandinávii, než za pobaltskou zemi.
 3. Před vstupem do Evropské unie se Estonci účastnili společných pobaltských projektů, ale v posledních letech spíše zdůrazňují svoji odlišnost.
 4. Estonci mají jinou mentalitu, styl života i jazykovou příslušnost. Estonština patří do ugrofinské a litevština s lotyštinou do baltské skupiny jazyků.
 5. Estonci jsou pracovití, státní správa je štíhlá, poměrně pružná a transparentní,
 6. Nezalekněte se estonské přímočaré komunikace, která může působit tvrdě a odmítavě. Estonci jen nejsou zvyklí na small talk.
 7. Buďte vždy pečlivě připraveni na jednání a vystupujte asertivně bez stínu pochybnosti.
 8. Začněte obchodní jednání v angličtině, přestože později často stejně přejdete na ruštinu. Některé úřední dokumenty existují pouze v estonštině.
 9. Věnujte zvýšenou pozornost psaným dokumentům, smlouvám i dohodnutým podmínkám. V Estonsku více než jinde platí, že „co je psáno, to je dáno“.
 10. Estonská společnost je vysoce digitalizovaná a otevřena různým „chytrým řešením“, přesto najdete mnoho webů pouze v estonské jazykové mutaci.
LitvaLitva
 1. Buďte aktivní, trpěliví, nenechejte kontakt „vyšumět“
 2. Vyjádřete obdiv k litevské historii a zdůrazněte tradičně přátelské česko-litevské vztahy.
 3. Zjistěte si o Litvě alespoň základní informace
 4. Nenechte se odradit počáteční nepřístupností Litevců, v užším kontaktu jsou přátelští a pohostinní.
 5. Při uzavírání kontraktů zdůrazněte oboustrannou výhodnost.
 6. Dbejte na prestiž, prezentaci, oblečení a formu vystupování. Mají větší význam než u nás.
 7. Při oslovování můžete běžně používat křestní jména a vykání. Litevská příjmení se totiž vyslovují obtížně.
 8. Jednání jsou vedena v ruštině nebo angličtině, vizitky však volte v anglické verzi.
 9. Rozhovory si zkuste domlouvat na čas mezi desátou a jedenáctou hodinu dopoledne. Možnost úspěchu v jednání se zvýší, pokračujete-li obědem v restauraci.
 10. Své litevské partnery nepodceňujte, jsou zdatnými obchodníky.

Články a rozhovory

Vietnam Vietnam
Litva Litva
Bulharsko Bulharsko
Spojené arabské emiráty Spojené arabské emiráty
Polsko Polsko
Spojené státy americké Spojené státy americké
Čína Čína
Kazachstán Kazachstán
Brazílie Brazílie
Lotyšsko Lotyšsko
| 9. 3. 2020