Polsko

Nabízíme služby zahraničních zástupců CzechTrade, kteří aktivně vyhledávají exportní příležitosti, umí získat ověřené obchodní kontakty, pomohou s prezentací vašeho produktu nebo poradí s výběrem vhodného zahraničního trhu.
Kompletní nabídku Exportního poradenství najdete v sekci Naše služby nebo se neváhejte obrátit na příslušného oborového specialistu CzechTrade.

Informace z teritoria

PolskoPolsko

Polsko se rozkládá ve střední části evropského kontinentu a bylo i je kulturním, historickým a politickým mostem spojujícím východ a západ Evropy. Vzhledem k mnoha různorodým faktorům (38 milionový spotřební trh, geografická blízkost, znalost trhu a prostředí, rozvinuté distribuční kanály, podobnost) je pro české exportéry Polsko jedním z klíčových obchodních partnerů. Podle statistik z roku 2012 je Polsko 3. největším dovozcem zboží z ČR a i v opačném směru je Polsko 3. nevýznamnějším dodavatelem zboží pro naší ekonomiku.

Vzhledem k velikosti trhu a stávajícím obchodním obratům je zřejmé, že ve vzájemném obchodě existují stále rezervy, ač se zaznamenává dynamický růst polsko-české obchodní výměny, která v roce 2012 dosáhla více než 15 mld. EUR. Pro firmy z ČR je tento trh zajímavý i vcelku dobrou pozicí a cenovou konkurenceschopností českého zboží na polském trhu.

Hospodářské vztahy mezi Českou republikou a Polskem se po vstupu obou zemí do EU uskutečňují již volně, což potvrzuje i zájem českých firem o služby naší varšavské kanceláře CzechTrade.

Podrobné teritoriální informace o polské ekonomice, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

Desatero pro obchodování

PolskoPolsko
 1. Poláci jsou velcí nadšenci,
  a nebo dokonce nenapravitelní optimisté. Během podnikaní v Polsku je nutné udržet smysl a realismus ale pamatujte, že odhodlání podporuje úspěch.
 2. Poláci mají velmi rádi zasloužené pochvaly a těžko snáší kritiku.
  Nepřehánějte to s komplimenty, Poláci jsou citliví na faleš.
 3. Zvažte počet zástupců na obchodním jednání, 
  příliš velká delegace může být vnímána jako nátlak.
 4. Poláci jsou velmi citliví na historické události, 
  naučte se pár podstatných faktů z historie našich sousedů. Získáte tím úctu svého partnera.
 5. Je důležité, kdo platí za oběd. 
  Netrvejte příliš silně na tom, že budete platit vy. Ale v případě, že jste na setkání zvali vy, nezapomeňte nabídnout takové řešeni.
 6. Poláci rádi pečují o neformální vztahy,
  často stvrzované konzumací alkoholu. Snažte se nebýt lhostejní k takovým pozváním. Častým tématem hovorů je rodina. Projevte zájem a získáte důvěru svého partnera.
 7. V Polsku je zvláštní důraz kladen na přesnost. 
  Příjezd včas, je výrazem úcty k vašemu partnerovi.
 8. Při větších investicích je důležité udržovat vztahy s místní komunitou. 
  Často roli prostředníka přejímají obce, církev, sbory dobrovolných hasičů apod. Poláci rádi přijímají dary, ale s ohledem na citlivost tématu korupce, by neměly být drahé.
 9. Poláci jsou přesvědčení, že jejich jazyk, je velmi obtížný a pro cizince nedostupný. 
  Naučte se pár základních slov, to vám pomůže prolomit stereotyp a zlepšit vztahy.
 10. Respektujte polské církevní svátky, 
  pro mnoho Poláků jsou zvláště důležitou součástí národní identity.

Nejbližší související akce

Konzultace s ekon. diplomaty a řediteli zahraničních kanceláří CzechTrade 26. 6. 2019 - 27. 6. 2019 Akce s účastí CzechTrade
Česká republika
Praha
Více informací