Rumunsko

Nabízíme služby zahraničních zástupců CzechTrade, kteří aktivně vyhledávají exportní příležitosti, umí získat ověřené obchodní kontakty, pomohou s prezentací vašeho produktu nebo poradí s výběrem vhodného zahraničního trhu.
Kompletní nabídku Exportního poradenství najdete v sekci Naše služby nebo se neváhejte obrátit na příslušného oborového specialistu CzechTrade.

Informace z teritoria

RumunskoRumunsko

Koronavirus - aktuální informace a mimořádná opatření

25.3.2020, Bukurešť
Miliardy ze státního rozpočtu podpoří firmy

Také v Rumunsku mají na konci března stovky nakažených koronavirem Covid-19 a počítají s citelnými dopady na tamní ekonomiku. Vláda proto nespí a připravila opatření na podporu firem i zaměstnanců, zejména v nejvíce postižených sektorech. Obchodně-ekonomický úsek ambasády ČR připravil v koordinaci se zahraniční kanceláří CzechTrade v Bukurešti následující přehled ekonomických opatření rumunské vlády.

Rumunská vláda chce především zachovat dodávky energie, vody, zboží, veřejné služby, obchod, a fungující zdravotnictví. Zaměstnanci musejí být chráněni.

Rumuni chtějí zlepšit pracovní kapacitu veřejného zdravotnictví – musí být zaměstnán personál i rezidentní lékaři. Jsou tedy nabíráni lékaři bez konkurzu, případně se aktivují lékaři, kteří nejsou v první linii boje proti epidemii. Musí se zvýšit také počet epidemiologů. Místní radnice spolu s policii musejí zajistit respektování karantény, případě pokutovat ty, kteří ji nedodržují.

Nemocnice se aktuálně připravují na zvýšený počet nakažených. Zajišťují se potřebné zdravotnické materiály – Rumunsko zakázalo vývoz zdravotního materiálu po dobu šesti měsíců. Společnosti, které předělají výrobní program na tyto potřebné materiály, budou podpořené státem.

Jaká je kapacita lůžek?
Ke 24. březnu bylo v Rumunsku zhruba osm stovek infikovaných, osm lidí zemřelo.

Ministr zdravotnictví V. Costache v rozhovoru pro tisk uvedl, že rumunský zdravotnický systém se dokáže v nemocnicích postarat o 4 000 pacientů s koronavirem. Rumunské nemocnice mají nicméně k dispozici 2653 lůžek na jednotkách intenzivní péče, z toho 1361 s plicními ventilátory.

Rumunsko již repatriovalo prostřednictvím MZV více než 1400 rumunských občanů zejména z Itálie, Portugalska, Španělska, Maroka, Malty a Egypta.

V Rumunsku dochází k novému omezení volného pohybu osob, přijímají se opatření elektronického dohledu pro osoby v izolaci nebo karanténě a ministerstvo obrany doplňuje sily veřejného pořádku.

V oblasti zdravotnictví:

 • s účinnosti od 24. března, po dobu 14 dní, jsou pozastaveny hospitalizace pro chirurgické zákroky a jiná ošetření a lékařská vyšetření v nemocnicích, která nejsou naléhavá a lze je přesunout. Rovněž jsou pozastaveny pravidelné a objednané konzultace v ambulancích veřejných i soukromých nemocnic
 • do 48 hodin od vstupu nařízení v platnost budou propuštěni všichni pacienti, kteří nepředstavují nouzové případy a kteří nutně nevyžadují poskytnutí lékařské péče v nemocnici
 • platí i pro chronická onemocnění – pacienti již nebudou hospitalizováni

Ekonomické dopady
Rumunská národní banka (BNR) se na mimořádném zasedání v pátek 20. března rozhodla snížit úrokovou sazbu o 0,5 procentního bodu na dvě procenta.

BNR očekává, že úrokové sazby z půjček (ROBOR) se výrazně posunou směrem dolů.

Centrální banka se rovněž zavázala ke koupi vládních cenných papírů denominovaných v RON na sekundárním trhu „s cílem konsolidovat strukturální likviditu v bankovním systému, která by měla přispět k hladkému financování reálné ekonomiky a veřejného sektoru“. Opatření centrální banky by měla přinést na trh více likvidity, ale mohou mít negativní dopad na směnný kurz a vést k ještě silnějšímu znehodnocení rumunské měny.

Krizová opatření v Rumunsku:

 • Podpora sektoru HORECA (restaurace, hotely, turistické agentury, doprava) z rozpočtových zdrojů, odvětví nesmí zůstat bez kvalifikovaných lidí.
 • Sociální ochrana pro zaměstnance (pokud možno práce z domova).
 • Podpoří se kapitálově společnosti, které mohou měnit profil výroby (např. konfekční – dělají nyní roušky a jiné sanitární materiály, kosmetické – vyrábějí primárně dezinfekční gely).
 • Lékaři jsou zaměstnáváni přímo bez konkurzu, budou poskytnuté finanční částky na přímé akvizice zdravotnických materiálů, vývoz těchto materiálů je na půl roku zakázán, s výjimkou expedování do Moldavska.
 • Ministerstva zdravotnictví, vnitra a dopravy musí být připravené na novou vlnu rumunských občanů, vracejících se na Velikonoční svátky z postižených oblastí. Musí se také více zapojit radnice měst a policie z celého Rumunska, aby hlídaly respektování domácí izolace (karantény).
 • Rozpočet ministerstva zdravotnictví se zvýší o 42 milionů RON (asi 230 milionů korun) pro fungování karanténních center, k tomu jsou vydány závazné normy.
 • Rozpočet ministerstva vnitra naroste o 100 milionů RON na činnost všech orgánů ministerstva a na akvizice ochranných prostředků pro celou strukturu (vojsko, policie, atd.).
 • Podpora lidských zdrojů společnosti UNIFARM (klíčový distributor léků).
 • Zvýší se limity ručení státu za úvěry pro malé a střední podniky o 5 miliard RON (v případě potřeby se bude záruka navyšovat ještě o 5 miliard a následně o dalších 15 miliard).
 • Stát bude dotovat úhrady úvěrů společnostem a to: 100 % do částky 1 milion RON a 80 % nad 1 milion RON.
 • Společnostem se bude vracet DPH a to až do maximální výše 9 miliard RON, aby bylo zachováno jejich cash flow.
 • Navýšení rozpočtu sektoru zdravotnictví na vypořádání nemocenské.
 • Stát zajistí úhradu za „technickou nezaměstnanost“ jednotlivých firem z rozpočtu ministerstva práce (tj. z rozpočtu na nezaměstnanost), a to do výše 75 % z normální čisté mzdy, ne však více než 75% průměrné čisté mzdy.

V zemi jsou de facto dvě kategorie postižených zaměstnavatelů. Ti, kteří byli ovlivněni přímo omezujícími opatřeními ovlivněni (sektor HORECA, divadla, atd.) tedy ti, již během vyhlášeného třicetidenního nouzového stavu nemohli platit zaměstnancům, protože museli přerušit činnost. V jejich případě stát uhradí „technickou nezaměstnanost“.

„Druhá skupina firem byla ovlivněna epidemii jako takovou. V tom případě společnost musí předložit prohlášení o vlastní odpovědnosti, že se jim snížil obrat o minimálně 25%, protože zaměstnanci museli zůstat doma. Těm stát rovněž uhradí až tři čtvrtiny čisté mzdy zaměstnanců, protože preferuje karanténní opatření,“ prohlašuje Michal Holub.

Úprava trestního zákona

 • Zvyšují se sankce za nepravdivé tvrzení (lidé neříkají pravdu, odkud přijeli…),
 • zvyšují se sankce za maření boje proti šíření epidemie (lidé nerespektují karanténu a jiná opatření) jedná se o trestný čin,
 • nový trestn čin: nepodání kompletních informací o kontaktech.

Autor: Michal Holub, CzechTrade Bukurešť, 25.3.2020

Každým dnem aktualizuje komplexní přehled o dopadech pandemie nového koronaviru na obchodování po celém světě.
Toto zpravodajství sledujte na portálu pro podnikání a export BusinessInfo.cz.

 

Archiv zpráv ke koronaviru v Rumunsku a k mimořádným opatřením

19.3.2020, Bukurešť
Miliardy ze státního rozpočtu podpoří firmy

Také v Rumunsku mají na konci března stovky nakažených koronavirem COVID-19 a počítají s citelnými dopady na tamní ekonomiku. Vláda proto nespí a připravila opatření na podporu firem i zaměstnanců, zejména v nejvíce postižených sektorech.

Rumunská vláda chce především zachovat dodávky energie, vody, zboží, veřejné služby, obchod, a fungující zdravotnictví. Zaměstnanci musejí být chráněni.

Rumuni chtějí zlepšit pracovní kapacitu veřejného zdravotnictví – musí být zaměstnán personál i rezidentní lékaři. Jsou tedy nabíráni lékaři bez konkurzu, případně se aktivují lékaři, kteří nejsou v první linii boje proti epidemii. Musí se zvýšit také počet epidemiologů. Místní radnice spolu s policii musejí zajistit respektování karantény, případě pokutovat ty, kteří ji nedodržují.

Nemocnice se aktuálně připravují na zvýšený počet nakažených. Zajišťují se potřebné zdravotnické materiály – Rumunsko zakázalo vývoz zdravotního materiálu po dobu šesti měsíců. Společnosti, které předělají výrobní program na tyto potřebné materiály, budou podpořené státem.

Krizová opatření v Rumnsku:

 • Podpora sektoru HORECA (restaurace, hotely, turistické agentury, doprava) z rozpočtových zdrojů, odvětví nesmí zůstat bez kvalifikovaných lidí.
 • Sociální ochrana pro zaměstnance (pokud možno práce z domova).
 • Podpoří se kapitálově společnosti, které mohou měnit profil výroby (např. konfekční – dělají nyní roušky a jiné sanitární materiály, kosmetické – vyrábějí primárně dezinfekční gely).
 • Lékaři jsou zaměstnáváni přímo bez konkurzu, budou poskytnuté finanční částky na přímé akvizice zdravotnických materiálů, vývoz těchto materiálů je na půl roku zakázán, s výjimkou expedování do Moldavska.
 • Ministerstva zdravotnictví, vnitra a dopravy musí být připravené na novou vlnu rumunských občanů, vracejících se na Velikonoční svátky z postižených oblastí. Musí se také více zapojit radnice měst a policie z celého Rumunska, aby hlídaly respektování domácí izolace (karantény).
 • Rozpočet ministerstva zdravotnictví se zvýší o 42 milionů RON (asi 230 milionů korun) pro fungování karanténních center, k tomu jsou vydány závazné normy.
 • Rozpočet ministerstva vnitra naroste o 100 milionů RON na činnost všech orgánů ministerstva a na akvizice ochranných prostředků pro celou strukturu (vojsko, policie, atd.).
 • Podpora lidských zdrojů společnosti UNIFARM (klíčový distributor léků).
 • Zvýší se limity ručení státu za úvěry pro malé a střední podniky o 5 miliard RON (v případě potřeby se bude záruka navyšovat ještě o 5 miliard a následně o dalších 15 miliard).
 • Stát bude dotovat úhrady úvěrů společnostem a to: 100 % do částky 1 milion RON a 80 % nad 1 milion RON.
 • Společnostem se bude vracet DPH a to až do maximální výše 9 miliard RON, aby bylo zachováno jejich cash flow.
 • Navýšení rozpočtu sektoru zdravotnictví na vypořádání nemocenské.
 • Stát zajistí firmám úhradu za „technickou nezaměstnanost“ z rozpočtu ministerstva práce (tj. z rozpočtu na nezaměstnanost), a to do výše 75 % z normální čisté mzdy, ne však více než 75 % průměrné čisté mzdy.

V zemi jsou de facto dvě kategorie postižených zaměstnavatelů. Ti, kteří byli ovlivněni přímo omezujícími opatřeními ovlivněni (sektor HORECA, divadla, atd.) tedy ti, již během vyhlášeného třicetidenního nouzového stavu nemohli platit zaměstnancům, protože museli přerušit činnost. V jejich případě stát uhradí „technickou nezaměstnanost“.

Druhá skupina firem byla ovlivněna epidemii jako takovou. V tom případě společnost musí předložit prohlášení o vlastní odpovědnosti, že se jim snížil obrat o minimálně 25 %, protože zaměstnanci museli zůstat doma. Těm stát rovněž uhradí až tři čtvrtiny čisté mzdy zaměstnanců, protože preferuje karanténní opatření.

Úprava trestního zákona

 • Zvyšují se sankce za nepravdivé tvrzení (lidé neříkají pravdu, odkud přijeli…),
 • zvyšují se sankce za maření boje proti šíření epidemie (lidé nerespektují karanténu a jiná opatření) jedná se o trestný čin,
 • nový trestn čin: nepodání kompletních informací o kontaktech.

Autoři: Michal Holub, CzechTrade Bukurešť, a obchodně-ekonomický úsek ambasády ČR v Bukurešti, 19.3.2020

Každým dnem aktualizuje komplexní přehled o dopadech pandemie nového koronaviru na obchodování po celém světě.
Toto zpravodajství sledujte na portálu pro podnikání a export BusinessInfo.cz.

 

Obecné informace o teritoriu

Rumunsko patří k největším obchodním partnerům České republiky v regionu jihovýchodní Evropy. Je to dáno nejen politickými, ekonomickými a obchodními vazbami mezi oběma státy (členství v NATO a Evropské unii), ale také značným potenciálem rumunského trhu a relativní geografickou blízkostí obou zemí.

Ohledně exportních příležitostí, které v současné době rumunský trh nabízí, lze říci, že domácí produkce zatím zdaleka nestačí pokrýt poptávku a dovoz do země značně převyšuje vývozy. Jednou z příčin je stále nedokončená restrukturalizace v některých odvětvích rumunského hospodářství a obecně nižší produktivita práce.

Čeští výrobci se proto mohou i přes velkou konkurenci z dalších evropských zemí na rumunském trhu stále uplatnit, neboť české výrobky a technologie byly a stále jsou co do kvality a obchodně-dodavatelských podmínek v Rumunsku vnímány pozitivně.

Podrobné teritoriální informace o rumunské ekonomice, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

Desatero pro obchodování

RumunskoRumunsko
 1. Odlišný kulturní vývoj i mentalita
  Rozdílná specifika v osobní i obchodní komunikaci jsou dána odlišným historickým vývojem, orientací ekonomiky i přítomností mnoha národností žijících v Rumunsku.
 2. Štěstí přeje připraveným
  Prostudujte si historické události a ekonomické reálie z internetu. Například logistika – dostat se po dálnici přes Maďarsko je snadné. Ale pohyb ve vnitrozemí je už jiný příběh a kalkulace nákladů na přepravu zboží může exportní ceníky prodražit.
 3. Sestavení exportních ceníků.
  Neopomeňte započítat do exportní ceny marži v dostatečné výši, která pokryje nejen vlastní výrobu, dopravu a náklady na promo materiály, ale také náklady na kampaně a prodejní aktivity místního distributora.
 4. Připravte se na pevně danou řídicí strukturu
  Získání rumunského obchodního partnera je otázkou několika opakovaných e-mailů, telefonátů i náhody. Obrňte se trpělivostí, ve firmě rozhoduje jedna konkrétní osoba. Osobní kontakt nebo plynulá znalost rumunštiny je klíčem k úspěchu.
 5. Vyvarujte se zdlouhavým prezentacím
  Pro e-mailovou komunikaci je ideální stručnost a přehlednost. Do e-mailu přiložte Letter of Interest (jedna A4) a přehledný výrobkový leták nebo katalog s nabídkou výrobků pro Rumunsko. Neposílejte zdlouhavé texty nebo velké soubory.
 6. Reagujte co nejrychleji
  Po získání pozitivní odezvy odpovídejte rychle a podle požadavků. Komunikace může nejprve proběhnout e-mailem. Neodmítejte pozvání k osobnímu jednání.
 7. Vlastní obchodní jednání 
  Buďte zdvořilí a nedávejte najevo převahu či náskok, daný odlišným vývojem a možnostmi obou zemí. Jednání z pozice síly může být důvodem odmítnutí.
 8. Rumunský manažer rád přijme společný kompromis
  Diktovat rumunskému partnerovi podmínky je začátek konce. Rád se bude podílet na zajímavém projektu. Naopak buďte připraveni, že některé podmínky rumunské strany jsou prostě dané.
 9. Naslouchejte a ptejte se
  Pochválit firmu nebo řeč odlehčit neformálními tématy je v pořádku. Vyvarujte se politice nebo národnostním menšinám. Představte katalog a stručně prezentujte firmu, proč máte zájem obchodovat a co můžete nabídnout. Dopřejte prostor i rumunské straně. Nezapomeňte na závěr navrhnout další postup.
 10. Drobné pozornosti a dárky
  Na první setkání můžete přivést knížku o České republice nebo hudební CD. Pozvat rumunského manažera do vlastní firmy je vhodný nástroj, jak poděkovat za čas, který vám věnoval.

Nejbližší související akce

INDAGRA FOOD 2020 28. 10. 2020 - 1. 11. 2020 Veletrh
Rumunsko
Bukurešť,
Rumunsko
Více informací

Články a rozhovory

Itálie Itálie
Bulharsko Bulharsko
Polsko Polsko
Rumunsko Rumunsko
| 16. 3. 2020