Rumunsko

Nabízíme služby zahraničních zástupců CzechTrade, kteří aktivně vyhledávají exportní příležitosti, umí získat ověřené obchodní kontakty, pomohou s prezentací vašeho produktu nebo poradí s výběrem vhodného zahraničního trhu.
Kompletní nabídku Exportního poradenství najdete v sekci Naše služby nebo se neváhejte obrátit na příslušného oborového specialistu CzechTrade.

Informace z teritoria

RumunskoRumunsko

Doporučení pro vstup na rumunský trh za současné situace a aktuální zpravodajství

 1. Screening trhu potenciálních obchodních partnerů
  Rumunský trh se úderem nástupu pandemie COVID-19 přepnul do režimu „stand-by“, a to především následkem preventivních nařízení rumunské vlády a úřadů, které měly za cíl ochránit životy a zdraví občanů. Postupné rozvolňování nouzového stavu sice již začalo, přesto k návratu do normálu má zdejší ekonomika ještě daleko. Od července do první půlky září navíc proběhnou tradiční celorumunské dovolené.
  Kancelář CzechTrade v Bukurešti proto zájemcům o vstup na rumunský trh doporučuje v prvním pololetí spíše marketingovou přípravu v podobě mapování potenciálních vhodných obchodních kontaktů. Které pak samostatně nebo opět ve spolupráci s naší kanceláří bude moci již adresně oslovit. Ideálně po odeznění současného stavu.
   
 2. Oslovení rumunských společností
  I v období před příchodem pandemie patřil tento krok k nejnáročnějším. Většina podnikatelů i manažerů z České republiky je zvyklá na poměrně včasnou odezvu od partnerů ze západoevropských trhů. V Rumunsku je to jinak. Od 90. let je rumunská ekonomika postavena na investicích a importu výrobků. V mnohých oborech a segmentech je již trh saturován. Místní obchodně-servisní společnosti, dovozci a distributoři prošli vývojem a dnes si mohou dovolit vybírat své nové dodavatele a obchodní partnery ze zahraničí. Nebo dokonce odmítnout. Realita je tedy taková, že oslovení zdejších firem přímo z ČR prakticky nefunguje.
  Oslovení přímo na území Rumunska předpokládá nejen znalost místního prostředí, ale je zapotřebí nejdříve ověřit a získat kompetentní osobu, pak jej seznámit elektronicky s nabídkou výrobků či služeb a představit obchodní spolupráci. Teprve ve třetí fázi je možné počítat s odezvou rumunské firmy. Ta může být neutrální (z důvodu služební cesty apod.), negativní, nebo pozitivní tedy, že rumunský manažer je ochoten započít e-mailovou/telefonickou komunikaci s českou firmou.
  Velmi doporučujeme českým firmám využít služeb místního zástupce kanceláře CzechTrade nebo jiných subjektů se znalostí prostředí pro akviziční práci. S ohledem na restrikce a útlum trhu však doporučujeme zvážit akvizici až na závěr roku 2020 a později.
   
 3. Účast na veletrzích a výstavách
  S ohledem na současný vývoj a naší praxi doporučujeme českých exportérům účast na místních expozicích, které se budou konat až v roce 2021. Kancelář CzechTrade v Bukurešti v tomto ohledu zvažuje účast na mezinárodním stavebním veletrhu Construct-Ambient Expo, který by měl proběhnout v březnu 2021 na výstavišti Romexpo v Bukurešti.

 

Aktuální informace o situaci v Rumunsku naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

 

Obecné informace o teritoriu

Rumunsko patří k největším obchodním partnerům České republiky v regionu jihovýchodní Evropy. Je to dáno nejen politickými, ekonomickými a obchodními vazbami mezi oběma státy (členství v NATO a Evropské unii), ale také značným potenciálem rumunského trhu a relativní geografickou blízkostí obou zemí.

Ohledně exportních příležitostí, které v současné době rumunský trh nabízí, lze říci, že domácí produkce zatím zdaleka nestačí pokrýt poptávku a dovoz do země značně převyšuje vývozy. Jednou z příčin je stále nedokončená restrukturalizace v některých odvětvích rumunského hospodářství a obecně nižší produktivita práce.

Čeští výrobci se proto mohou i přes velkou konkurenci z dalších evropských zemí na rumunském trhu stále uplatnit, neboť české výrobky a technologie byly a stále jsou co do kvality a obchodně-dodavatelských podmínek v Rumunsku vnímány pozitivně.

Podrobné teritoriální informace o rumunské ekonomice, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

Desatero pro obchodování

RumunskoRumunsko
 1. Odlišný kulturní vývoj i mentalita
  Rozdílná specifika v osobní i obchodní komunikaci jsou dána odlišným historickým vývojem, orientací ekonomiky i přítomností mnoha národností žijících v Rumunsku.
 2. Štěstí přeje připraveným
  Prostudujte si historické události a ekonomické reálie z internetu. Například logistika – dostat se po dálnici přes Maďarsko je snadné. Ale pohyb ve vnitrozemí je už jiný příběh a kalkulace nákladů na přepravu zboží může exportní ceníky prodražit.
 3. Sestavení exportních ceníků.
  Neopomeňte započítat do exportní ceny marži v dostatečné výši, která pokryje nejen vlastní výrobu, dopravu a náklady na promo materiály, ale také náklady na kampaně a prodejní aktivity místního distributora.
 4. Připravte se na pevně danou řídicí strukturu
  Získání rumunského obchodního partnera je otázkou několika opakovaných e-mailů, telefonátů i náhody. Obrňte se trpělivostí, ve firmě rozhoduje jedna konkrétní osoba. Osobní kontakt nebo plynulá znalost rumunštiny je klíčem k úspěchu.
 5. Vyvarujte se zdlouhavým prezentacím
  Pro e-mailovou komunikaci je ideální stručnost a přehlednost. Do e-mailu přiložte Letter of Interest (jedna A4) a přehledný výrobkový leták nebo katalog s nabídkou výrobků pro Rumunsko. Neposílejte zdlouhavé texty nebo velké soubory.
 6. Reagujte co nejrychleji
  Po získání pozitivní odezvy odpovídejte rychle a podle požadavků. Komunikace může nejprve proběhnout e-mailem. Neodmítejte pozvání k osobnímu jednání.
 7. Vlastní obchodní jednání 
  Buďte zdvořilí a nedávejte najevo převahu či náskok, daný odlišným vývojem a možnostmi obou zemí. Jednání z pozice síly může být důvodem odmítnutí.
 8. Rumunský manažer rád přijme společný kompromis
  Diktovat rumunskému partnerovi podmínky je začátek konce. Rád se bude podílet na zajímavém projektu. Naopak buďte připraveni, že některé podmínky rumunské strany jsou prostě dané.
 9. Naslouchejte a ptejte se
  Pochválit firmu nebo řeč odlehčit neformálními tématy je v pořádku. Vyvarujte se politice nebo národnostním menšinám. Představte katalog a stručně prezentujte firmu, proč máte zájem obchodovat a co můžete nabídnout. Dopřejte prostor i rumunské straně. Nezapomeňte na závěr navrhnout další postup.
 10. Drobné pozornosti a dárky
  Na první setkání můžete přivést knížku o České republice nebo hudební CD. Pozvat rumunského manažera do vlastní firmy je vhodný nástroj, jak poděkovat za čas, který vám věnoval.

Nejbližší související akce

Metal Show 2023 9. 5. 2023 - 12. 5. 2023 Veletrh
Rumunsko
Bukurešť,
Rumunsko
Více informací

Články a rozhovory

Bulharsko Bulharsko
Itálie Itálie
Maďarsko Maďarsko
Polsko Polsko
Rumunsko Rumunsko
| 16. 3. 2020