Zahraniční kancelář CzechTrade
Nigérie

Nabízíme služby zahraničních zástupců CzechTrade, kteří aktivně vyhledávají exportní příležitosti, umí získat ověřené obchodní kontakty, pomohou s prezentací vašeho produktu nebo poradí s výběrem vhodného zahraničního trhu.

Kompletní nabídku Exportního poradenství najdete v sekci Naše služby nebo se neváhejte obrátit na příslušného oborového specialistu CzechTrade

Kontakty

Ing. Beneš Ctibor Štěpán

CzechTrade Nigérie

Ing. Štěpán Beneš vedoucí zahraniční kanceláře
Plot 36, Alaba Oniru Street
Victoria Island, Lagos
Nigeria
www.czechtrade-nigeria.com

Nejbližší akce z teritoria

Články a rozhovory

Aktuality z teritoria

Jak vám můžeme pomoci?

Rozbalovací obsah

Informace z Nigérie

Nigérie je největším státem západní Afriky. Jako rozhodující regionální ekonomická mocnost hraje zásadní roli v Ekonomickém společenství západoafrických států (ECOWAS) a také v OPEC.

Nigérie v současnosti patří k nejbohatším zemím Afriky. Páteří hospodářství, alespoň z hlediska devizových příjmů, je ropný průmysl. Země je 12. největším vývozcem ropy na světě. Nigérie si klade za cíl stát se do roku 2030 jednou z 20 největších ekonomik světa, a za dalších 30 let se dostat do první desítky. Vláda provádí ekonomické reformy, snaží se podporovat vznik nových výrobních odvětví, liberalizuje ekonomiku a podporuje strategické partnerství s velkými zahraničními investory.

Nigérie je a dlouho ještě zůstane čistým importérem 
Trh je obrovský a dosud nenasycený a může skýtat velké zisky. Do budoucna je očekáván silný růst celé řady odvětví průmyslu a služeb, které skýtají jak dovozcům, tak investorům velké příležitosti.

Prezident Muhammadu Buhari, již podruhé zvolený v roce 2019, zdůrazňuje, že vláda zachová úspěšné kroky předchozí administrativy, a to v zemědělství, odstraní subvence cen PHM, dokončí privatizaci elektráren a transmisních sítí, zvýší výrobu elektřiny a zaměří se na boj proti korupci. Nové prezidentské volby se v zemi uskuteční v roce 2023 a dá se očekávat, že i nový prezident bude pokračovat v reformách a podpoře ekonomiky a industrializace země.

V následujících letech se očekává růst HDP v rozmezí 4 až 6 %, i rychlý růst sektoru služeb, zemědělské a průmyslové výroby i domácí spotřeby. Inflace v zemi se ovšem vyhoupla na dvojciferné číslo a to na 16 %. Nigérii v současnosti trpí ekonomickou recesí, která byla způsobena jak covidovým zpomalením ekonomiky, tak i potížím s bezpečností při těžbě a distribuci ropy.

Nigerijci vnímají Českou republiku jako tradičního partnera i spřátelenou zemi
V rámci Afriky zůstává dlouhodobě Nigérie s Jihoafrickou republikou nejsilnějšími ekonomikami v regionu partnerem ČR. Český vývoz do této země neustále roste a pohybuje se v řádu jedné miliardy korun.

V posledních pěti letech se v Nigérii výrazně prosadilo několik českých malých či středních firem. Některé české společnosti si zde zřídily i trvalé zastoupení, hlavně v Lagosu, který patří k patří k ekonomické a obchodní bráně do Nigérie a Západní Afriky. Patří mezi ně i tradiční český výrobce brokátů Veba Broumov, která v Lagosu otevřela svoji prodejnu, dále Mikroelktronika Vysoké Mýto, Lasvit, Škoda Auto, Linet, MZ Liberec, Blade Jevičko, ComAp a další.

Podrobné teritoriální informace o nigérijské ekonomice, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete také na portálu BusinessInfo.cz.

Časové pásmo
standardní: GMT +1 hodina

Desatero pro obchodování

 1. Pro jednání postačí angličtina  
 2. Počítejte s kulturními rozdíly
  Mějte na paměti etnické, kulturní a náboženské rozdíly země. Služební cestu naplánujte mimo období Vánoc a ramadánu.Velmi obvyklým a častým jevem v Nigérii je všeobecná nedisciplinovanost a nedochvilnost.
 3. Buďte aktivní
  Zjistěte si, kdo je váš obchodní partner, s kterým spolupracujete. Bez kvalitního místního partnera, jenž vám otevře dveře k zákazníkům, se absolutně neobejdete.
 4. Obchodní jednání
  Nigérijci jsou v obchodním styku velmi sebevědomí a asertivní. Jednání může předcházet dlouhá neformální předehra, během které se klient s chutí pochlubí svými úspěchy. Bohatí či vlivní Nigerijci rádi dávají okázale najevo své bohatství a vliv, včetně oblečení či automobilu.
 5. Etiketa v Nigérii
  Vyžadovaným oblečením během jednání jsou kalhoty a sako. Kravatu mít nemusíte.
 6. Věřte ve svůj produkt
  Buďte vlídně sebejistí a sebevědomí, zvlášť na svůj nabízený produkt. Dobře prezentujte především sami sebe.
 7. Zachovejte klidnou hlavu
  Nenechte se uchlácholit prvotním dojmem, že klient chce vše a ve velkém. Nigérijci jsou mistři manipulace a rádi vytváří dojem, že je již obchod sjednán během prvního jednání.
 8. Buďte trpělivý
  Připravte se na neočekávané průtahy a změny v zadání požadavků z nigerijské strany.
 9. Zajistěte si platební prostředky
  Velmi dobře si zajistěte platební instrumenty. Nejčastěji se používá potvrzený neodvolatelný akreditiv (L/C) s co možná nejjednoduššími podmínkami, aby nedocházelo k průtahům s platbami. Snažte se mít většinu svých plateb uhrazených a na svém účtu ještě před odesláním zboží.
 10. Informujte se
  Vnímejte co se okolo vás děje, buďte obezřetní, opatrní na svůj majetek, dbejte o svou bezpečnost a vyhýbejte se rizikovým situacím.

VSTUPUJETE NA NIGERIJSKÝ TRH? PŘEČTE SI RADY OD ZAHRANIČNÍ KANCELÁŘE CZECHTRADE

Uplatnitelnost zboží či služby

V prvním kroku je třeba si uvědomit, zda je váš produkt či služba uplatnitelná na nigerijském trhu. Trh je zde z 89 % čistě proimportní a většina věcí se dováží ze zahraničí. Trh je velmi citlivý na cenu. Hodně zboží se dováží z Číny, které konkurovat nemůžete, ale ve velkém počtu se objevují společnosti, které jsou bohaté a preferují kvalitu.

Výběr obchodních partnerů

Druhým krokem je výběr vhodných klientů. Nigerijci jsou velmi hrdý národ a rádi předstírají, že chtějí vše a ve velkém. Skutečnost je však taková, že za touto maskou schovávají fakt, že nejsou tak bohatí, aby si mohli váš produkt koupit. Výběr partnera je zde zcela klíčový a může vám přinést buď očekávaný zisk, nebo také velké potíže. Zde zahraniční kancelář CzechTrade Nigérie plní zásadní funkci, jelikož má znalost místního prostředí a ví, na koho se obrátit.

Vyhledání obchodního partnera

Třetím krokem je nalezení partnera (klienta), s kterým můžete obchodovat. V Nigérii neexistují kvalitní placené databáze a většina firem uvedených v seznamech různých vyhledávačů nefungují. Obchod se zde dělá z 99 % přes známé. Pokud vám firma napíše zašlete oficiální dopis či e-mail, tak již víte, že se s vámi bavit nebudou. Osobní kontakt je zde zcela nezastupitelný. CzechTrade Nigérie se svojí sítí kontaktů funguje jako váš obchodní zástupce a hledá, telefonuje a obíhá všechny potenciální klienty, shání si reference a firmu prověřuje. Následně doporučí společnost, která má zájem s vámi obchodovat, ale je i dost finančně silná, abyste s ní mohli uzavřít obchod.

Praktické věci

Nigerijci jsou hrdým národem, a při jednání proto není dobré jim na vše přitakávat. Cena je důležitá a je vždy na prvním místě. Není dobré cenu extrémně navýšit a následně smlouvat. Jelikož při finální ceně, která je o 25 % či více procent nižší, bude mít klient pocit, a to oprávněný, že jste ho chtěli podvést. Je nezbytné si také uvědomit, že většina dopisů, kde vám někdo tvrdí, že pracuje pro ECOWAS nebo že má zájem o váš produkt, bez bližší specifikace, je podvod. S těmito firmami neztrácejte čas. CzechTrade Nigérie s vám pomůže buď poptávajícího prověřit, nebo posoudí vhodnost vašeho produktu pro místní trh a následně najde vhodného partnera.

Perspektivní obory

Ropný průmysl

Ropný průmysl je vedoucím odvětvím v zemi. Ropa je zatím náplastí pro všechny bolístky země. V roce 2020 došlo k privatizaci ropovodů a vláda si od toho slibuje snížení nelegálních odběrů ropy. Veškeré technologie související s těžbou ropy jsou proto v zemi velmi poptávány.

Energetika

Rostoucí potřeba ve stavebním průmyslu, zemědělství, zásobování vodou i ropném průmyslu. Nedostatek elektrické energie a velmi časté výpadky proudu budou přes snahu vlády ještě dlouho pokračovat. Generátor je nezbytným vybavením všech obytných i veřejných budov, ale i dílen a výrobních závodů. Přenosová soustava je zastaralá. V roce 2013 byla dokončena privatizace, obyvatelé čekají rychlé zlepšení situace.

Soukromí investoři, kteří soustavy privatizovali, musí provést rychlou modernizaci, která zatím probíhá pozvolna. V souvislosti s opakovaným zájmem nigerijské vlády využívat i alternativní zdroje pro výrobu elektrické energie je poptávka po technologiích využívání vodní energie a recyklace odpadů. Vzhledem k omezenému systému svozu odpadů (jen ve velkých městech) jsou vítána řešení v této oblasti.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Tento tradiční český vývozní artikl je jednou z priorit nigerijské vlády. Veřejné nemocnice mají většinou zastaralé a nedostatečné vybavení, které je třeba postupně modernizovat. Roste počet nových soukromých klinik pro náročné a movité pacienty. Čím dál více Nigérijců vyjíždí za zdravotnickými službami do zahraničí (Medical Tourism), kde ročně utratí 1,6 miliardy dolarů.

Zemědělství a potravinářství

V důsledku pandemie a omezení zahraničního dovozu, který dominuje i oblasti zajištění dodávek základních potravin, již není schopna pokrýt domácí produkce (rýže, olej apod.), se nigerijská vláda opětovně půl miliardy obyvatel. Roste počet spotřebitelů hotových rychloobrátkových výrobků, včetně potravin.

 • Mechanizovaná produkce plodin, jako jsou rýže, kukuřice, proso, kasava, cukrová třtina, rajčata. Dále účelové plodiny kakao nebo palmové jádro, guma
 • Zpracování a konzervace potravin napříč hodnotovými řetězci odvětví
 • Zpracování a balení hovězího masa
 • Ovocná šťáva, konzervované ovoce
 • Nápoje a cukrovinky
 • Těžba a zpracování dřeva
 • Chov hospodářských zvířat – rozvoj mléčných výrobků a akvakultury (rybolov)
 • Rozvoj zahradnictví
 • Zemědělské vstupní materiály a stroje
 • Rozvoj vodních zdrojů, zejména pro zavlažovací a protipovodňovou infrastrukturu
 • Obchodování a přeprava zboží
 • Vývoj a výroba vhodných malých mechanizovaných technologií pro místní zpracování (on-farming) a sekundární zpracování zemědělské produkce
 • Rozvoj soukromých zavlažovacích zařízení
 • Výroba šlechtěných semen a agrochemikálií
 • Výroba veterinárních léčiv, vakcín, chemických látek, krmiv a krmných přídavků
 • Průzkum trhu, technologie, odborné vzdělávání

Zpracovatelský průmysl

Díky rychle rostoucímu počtu obyvatel, procentuálně roste i podíl mladé generace a roste poptávka po levném zboží potřebném pro život (včetně školních potřeb). V souvislosti s uzavřením hranic v době pandemie narostla potřeba po zajištění technologické a výrobní soběstačnosti a schopnosti omezit dovoz výrobků, hlavně z Číny, které si Nigérie bude schopna vyrobit sama a v důsledku zapojení mladé generace vzdělaných lidí, po odborném školení, tímto docílí snížení nezaměstnanosti. Nigérie trpí nedostatkem klasických řemeslníků a znalostí základních technologií.