Zahraniční kancelář CzechTrade
Peru

Nabízíme služby zahraničních zástupců CzechTrade, kteří aktivně vyhledávají exportní příležitosti, umí získat ověřené obchodní kontakty, pomohou s prezentací vašeho produktu nebo poradí s výběrem vhodného zahraničního trhu. 

Kompletní nabídku Exportního poradenství najdete v sekci Naše služby nebo se neváhejte obrátit na příslušného oborového specialistu CzechTrade

Kontakty

Bc. Rossbach Martin, MBA

CzechTrade Peru

Bc. Martin Rossbach, MBA ředitel zahraniční kanceláře

Aktuality z teritoria

Jak vám můžeme pomoci?

Informace z Peru

Peru patří k nejrychleji rostoucím ekonomikám v Latinské Americe. Peruánský trh je velmi otevřený a má dohody o volném obchodu se 48 zeměmi světa. 

Země disponuje velkým nerostným bohatstvím a trh funguje na velmi liberálním základě. Zhruba 65 procent exportu země tvoří nerostné suroviny. Právě Česká republika má velmi dlouhou tradici v těžebním průmyslu, a to jak v povrchovém, tak i hlubinném. To přináší zajímavé příležitosti pro české dodavatele důlní techniky a technologií. 

Poptávka je také po bezpečnostních zařízeních, pneumatických kladivech, výbušninách, převodovkách, výtazích, náhradních dílech pro energetiku, a dokonce i po kompletních malých a středních elektrárnách.

České firmy mohou být dále nápomocny při výstavbách nových letišť, kterých v Peru přibývá z důvodu nedostupnosti místního terénu a to nejen dodávkou malých letadel, ale také bezpečnostní a ochrannou technikou a dalších komponentů. 

V posledních letech se Peruánci začínají zajímat o životní prostředí, které dříve trochu zanedbávali a zde vzniká velký potenciál pro firmy zabývající se životním prostředím a obnovitelnými zdroji. 

Česká Republika má v Peru dobré jméno a to hlavně z dob Československa, kdy jsme zde stavěli uhelné a vodní elektrárny, cukrovary a pivovary. Náš export dosahoval trojnásobku dnešního exportu do Peru. 

Právě začíná doba, kdy se můžeme začít vracet a prosazovat se na peruánském trhu a nabízet naše české zboží a služby. 

Agentura CzechTrade vám bude ráda nápomocna při vašem průniku na peruánský trh.

Podrobné teritoriální informace o peruánské ekonomice, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

Časové pásmo
standardní: GMT -5 hodin

DESATERO PRO OBCHODOVÁNÍ

 1. Komunikujte ve španělštině
  Španělština posune vaše obchodní vztahy na vyšší úroveň více, něž dokonalá angličtina.
 2. Propagační materiály mějte připravené ve španělštině
  Pro začátek alespoň vložte jednu stránku španělsky s informacemi o vás a vašich výrobcích nebo službách.
 3. Dejte na osobní přístup a osobní jednání
  V Peru je obchod založený na osobních sympatiích, výrobek a obchodní podmínky řeší až ve druhé fázi.
 4. Zvolte vhodný oděv na prezentaci vaší firmy
  Vaše prezentace je vizitkou vaší firmy i práce.
 5. Nekritizujte místní poměry
  Když se vám něco nelíbí, sdělte to diplomaticky. Nemá-li to vliv na váš obchod, raději nezmiňujte vůbec.
 6. Nikam nespěchejte a nevyžadujte okamžitou odpověď
  Skutečně platí, že trpělivost růže přináší.
 7. Poznejte peruánskou historii a kulturu
  Místní obchodní partneři váš zájem ocení.
 8. Darujte drobné předměty s odkazem na vaši firmu nebo Českou republiku
  Pomáhají navázat s obchodním partnerem emotivní vztah.
 9. Snažte se nabízet různé úhly pohledů na řešení problému
  Nabídněte protějšku komplexní řešení jejich situace, včetně alternativ.
 10. Využijte oficiální podporu od agentury CzechTrade nebo Zastupitelského úřadu
  V Peru vám dodáme vyšší kredit při jednáních s partnery a zejména se státní správou.

VSTUPUJETE NA peruánský TRH? PŘEČTE SI RADY OD ZAHRANIČNÍ KANCELÁŘE CZECHTRADE

Prvotní představení produktu a firmy

Oslovte naši zahraniční kancelář CzechTrade Peru. Pomůžeme vám. Podle zaměření vaší firmy a produktu v placené databázi vyhledáme potencionální obchodní partnery. K vyhledání a sestavení základního long listu od klienta budeme potřebovat HS kódy produktů, které plánujete do Peru dovážet, popřípadě kontakty, které jste si vyhledali sami, ale firmy vám nereagují na vaše e-maily.   

Zaměřte se na výběr vhodného obchodního partnera

Po našem zaslání long listu doporučujeme seznam firmem důkladně projít a určit, jaké firmy by vás zajímali, samozřejmě můžeme oslovit všechny firmy v seznamu. V seznamu se zaměřte na velikost firmy, odbornost a popřípadě i na zkušenosti s exportem. Ideálním partnerem v Latinské Americe bývá střední firma rodinného typu. Tyto firmy vás podpoří s největším nadšením. CzechTrade Peru vám samozřejmě může pomoci se znalostí místního trhu dle specifik vaší firmy, avšak z oborového hlediska je rozhodnutí pouze na vás. 

Oslovovací materiály mějte připravené ve španělštině

Po výběru firem ze seznamu a zaslání katalogů v elektronické podobě ve španělštině, začneme oslovovat místní podnikatele. V první řadě připravíme oslovovací dopis s popisem vaší firmy a produktu a zašleme na vybrané adresy. Následně po uplynutí nějaké doby oslovujeme firmy telefonicky a zjišťujeme zájem o výrobek. 

Zahraniční kancelář CzechTrade v Limě doporučuje, aby česká firma se zájmem exportovat na peruánský trh se zaměřila na přípravu vhodných materiálů ve španělském jazyce, jako jsou katalogy, prezentace, reference, webové stránky a podobně. To jsou klíčové aspekty pro budoucí úspěch. Dále doporučujeme trpělivost.  

Perspektivní obory

 • důlní a těžební průmysl a zpracování rudy – stroje, zařízení a chemikálie, unikátní technologie v hornictví či zpracování nerostných surovin
 • energetika
 • obrana a civilní ochrana
 • ICT
 • zdravotnictví
 • stavebnictví
 • zemědělství a lesnictví
 • těžba a zpracování ropy a plynu
 • potravinářský průmysl
 • strojírenství
 • automobilový průmysl

Rozbalovací obsah