Zahraniční kancelář CzechTrade
Turecko

Nabízíme služby zahraničních zástupců CzechTrade, kteří aktivně vyhledávají exportní příležitosti, umí získat ověřené obchodní kontakty, pomohou s prezentací vašeho produktu nebo poradí s výběrem vhodného zahraničního trhu.

Kompletní nabídku Exportního poradenství najdete v sekci Naše služby nebo se neváhejte obrátit na příslušného oborového specialistu CzechTrade.

 

Krátce pro exportéry

Zástupci zahraniční kanceláře CzechTrade Turecko s lokací v Istanbulu v souvislosti s aktuálním děním v této zemi monitorují situaci a jsou k dispozici českým exportérům. Turecká oblast zasažená ničivým zemětřesením je mimo jiné důležitým průmyslovým centrem.

Na vyhodnocení dopadů na exportní aktivity českých firem je v tuto chvíli příliš brzy. Turecko je stejně jako Česko silně proexportně zaměřená ekonomika, proto se dá očekávat, že vyvine maximální úsilí směřující k minimalizaci dopadů katastrofy na možné narušení dodavatelsko-odběratelských řetězců.

Událost se nicméně odehrála v době, kdy je země v obtížné ekonomické situaci. Ta se může v postižených lokalitách ještě zhoršit kvůli nutnosti přesměrovat finanční prostředky na boj s následky katastrofy.

Jde o obrovskou tragédii, která si vyžádala tisíce lidských životů. Každý pomáhá jak může, naše kancelář v Turecku je připravena pomoci českým exportérům. Ti zde působí převážně prostřednictvím lokálních partnerů,“ uvádí Michal Nedělka, ředitel turecké zahraniční kanceláře s tím, že v tuto chvílí žádný z našich klientů exportujících do Turecka nepotřeboval v souvislosti se situací v zemi podporu ze strany CzechTrade.

Informační Video

Vladislav Polách, bývalý ředitel zahraniční kanceláře v Istanbulu, vám představí rostoucí turecký trh

Informační Video - video

Kontakty

JUDr. Nedělka Michal

CzechTrade Turecko

JUDr. Michal Nedělka vedoucí zahraniční kanceláře
Abdi Ipekci Cad. 71, Czech Consulate Building, Macka
34 367, Istanbul
Türkiye
www.czechtrade.com.tr

Nejbližší akce z teritoria

Články a rozhovory

Aktuality z teritoria

Jak Vám můžeme pomoci?

Informace z teritoria

Informace o Turecku

Turecké hospodářství je považováno za jedno ze zajímavějších v rámci rozvíjejících se trhů. Z regionálního pohledu se jedná o nejsilnější ekonomiku na Blízkém východě a 7. největší v Evropě, s HDP dosahujícím na konci roku 2019 hodnoty 754 mld. USD v běžných cenách. I přes turbulentní vývoj turecké ekonomiky v posledních letech způsobený geopolitickým i vnitřním napětím, propadem turecké liry, růstem úrokových sazeb a inflací spotřebitelských cen se podařilo udržet růst HDP ve výši 0,87 % v roce 2019. Do nástupu koronakrize se ekonomická situace v prvním kvartále 2020 dále výrazně zlepšovala, což dokládal například vysoký (20%) meziroční nárůst prodejů osobních vozů. Díky nutným restriktivním opatřením, se však dle OECD pro rok 2020 očekává propad turecké ekonomiky o 5 až 8 % (single hit / double hit scenario).

Česko-turecké obchodní vztahy mají dlouholetou tradici sahající až ke konci První světové války a v současnosti je Turecko pro Českou republiku 6. největším exportním trhem mimo země EU s obratem 82,6 mld. Kč za rok 2019. Česká republika má vůči Turecku dlouhodobě vysoké saldo obchodní bilance, které dosáhlo vrcholu v roce 2016. Od té doby se postupně snižuje, když za rok 2019 činilo 5,8 mld. Kč (v roce 2018 to bylo 10,2 mld. Kč) Vzhledem k oslabující turecké liře se dá očekávat, že se český přebytek v rámci vzájemné obchodní bilance bude dále snižovat.

Čeští exportéři se mohou v Turecku opírat o velmi dobrou reputaci a široké spektrum uplatnitelnosti českých výrobků a služeb v mnoha různých sektorech. Největším sektorem pro odbyt českých výrobků je tradičně automobilový průmysl, strojírenství, dopravní prostředky a stroje všech druhů. V současnosti se českým exportérům daří také v oblasti ICT, energetiky, chemickém a farmaceutickém průmyslu, důlním a těžebním průmyslu nebo v potravinovém průmyslu a zemědělství.

Mezi významné a úspěšné aktivity českých firem v Turecku patří především projekty, jako výstavba inteligentního dopravního systému v Izmiru v hodnotě 510 mil. Kč realizovaného a dokončeného konsorciem firem AŽD Praha a.s. a CROSS Zlín v roce 2019, který se má stát referenčním projektem pro celé Turecko. Významnými projekty jsou též odborná spolupráce ÚJV Řež s Úřadem pro atomovou energii Turecka spočívající v procesu licencování jaderné elektrárny Akkuyu a odborném školení jejích zaměstnanců či energetické projekty společností ČEZ a EnergoPro. V oblasti stavebnictví a veřejných zakázek je v Turecku aktivní i firma Metrostav-Ankara Inšaat.

Příležitostí pro české firmy a výrobky na Tureckém trhu je však stále víc, jelikož Turecko ve snaze přitáhnout zahraniční investice nadále rozšiřuje a zlepšuje systém státních investičních podpor a pobídek. Především v souvislosti s přípravou na vstup do Evropské unie byla odstraněna většina z dovozních cel pro státy EU a neustále dochází k harmonizaci obchodní a právní legislativy s evropskými standardy. Perspektivní oblastí tak pro české firmy mohou být tendrová řízení v rámci projektů multilaterální rozvojové pomoci EU a zapojení se do programů „Instrument for Pre-Accession Assistance“ IPA II. Jako velmi zajímavé se v rámci těchto projektů jeví oblasti týkající se zabezpečení dodávek čisté vody, čištění odpadních vod, zpracování a sanace pevných městských odpadů a současně též sektor kolejové dopravy.

Podrobné teritoriální informace o turecké ekonomice, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

Časové pásmo
GMT +2 hodiny
letní čas: GMT +3 hodiny

Desatero pro obchodování

 1. Respektujte rozdílnou kulturu
  Seznamte se se specifiky tureckého společenského a obchodního prostředí, abyste zaujali vybraným chováním a předešli možným faux pas, například zcela nemyslitelné je použití kapesníku na veřejnosti nebo u jídla.
 2. Příprava je základ
  Mějte po ruce své podklady a prodejní argumenty týkající se zejména ceny, konkurence a situace na trhu. Materiály připravenými v turečtině nic nezkazíte.
 3. Využijte služeb profesionálů
  S odlišnými zvyky na tureckém trhu vám mohou poradit místní odborníci a nezbytné kontakty seženete například přes zahraniční kancelář CzechTrade v Istanbulu.
 4. Budujte osobní vztahy
  Turci preferují osobní setkání a před sjednáním obchodu rádi konverzují na nezávazná témata, aby svého obchodního partnera nejdříve dobře poznali. Velmi populární je fotbal. Vyhýbejte se politice nebo náboženství nebo tureckého vstupu do EU.
 5. Získejte místní reference 
  Reference od místních firem jsou pro vaše jednání v Turecku užitečné a velmi ceněné – mají větší hodnotu než ty z Německa, USA či Japonska.
 6. Buďte trpěliví a vytrvalí
  Obchodní jednání v Turecku může být časově náročné a komunikace složitá. Tím se nenechte odradit a při přerušení komunikace z turecké strany se neváhejte připomenout.
 7. Buďte pozitivní a přátelští
  Turci neradi říkají negativní zprávy, a proto i vy se snažte vést jednání v optimistickém duchu.
 8. Projevte obchodnický talent
  Turci mají obchodování v krvi a o ceně rádi smlouvají. Abyste si získali jejich pozornost, musíte se více prodávat. Nezapomeňte, že pokud již jednou souhlasíte s cenou, nemůžete své rozhodnutí změnit!
 9. Dbejte o svůj zevnějšek
  Turci si potrpí na elegantní, čisté a padnoucí oblečení. Pokud přijdete na jednání formálně oblečeni, získáte si jejich respekt.
 10. Důvěřuj, ale prověřuj
  Abyste předešli případným budoucím problémům, informujte se předem o svém obchodním partnerovi a prověřte si jeho serióznost. I s tímto vám může pomoci turecká kancelář CzechTrade.

Doporučení Vstupu Včetně oslovovacího Dopisu a Vhodných služeb

Doporučení pro vstup na turecký trh za současné situace a aktuální zpravodajství 

 1. Vyhledání obchodních partnerů
  V Turecku existují placené databáze firemních kontaktů, které ale nejsou tak obsáhlé jako je tomu například v ČR. Při vyhledávání jsou dále dobrým alternativním zdrojem místní firemní asociace, u kterých musí být místní subjekty registrovány. Asociace se v Turecku dělí oborově a teritoriálně. Rovněž bychom doporučovali projít místní oborové veletrhy, resp. seznamy jejich vystavovatelů. Celou mozaiku v úvodním kroku uzavírá vyhledávání firem pomocí klíčových slov na Googlu.
  Tímto procesem si můžete projít sami, případně neváhejte kontaktovat naši zahraniční kancelář, která vám seznam potenciálních kontaktů (tzv. long-list) se základními informacemi bezplatně připraví. Naše kancelář totiž za 20leté působení v Turecku disponuje svými databázemi firem a kontakty napříč obory.
 2. Výběr a ověření prioritních firem
  V následujícím kroku je nutné místní firmy dle referencí a jejich webů protřídit a vybrat ty nejzajímavější partnery pro oslovení. V tomto kroku je částečně nástrahou fakt, že poměrně velká část místních firem (záleží na oboru) má web pouze v turečtině. Web bez anglického překladu automaticky neznamená, že je firma špatná/nevhodná, pouze naznačuje, že se společnost zaměřuje na domácí klientelu. Naštěstí instalované překladače ve vyhledávačích (Google Chrome apod.) za dvě kliknutí dokáží turečtinu bez problémů přeložit.
  Od druhé poloviny roku 2018, kdy bylo Turecko zasaženo měnovou krizí, jsme zaznamenali vyšší množství dotazů ohledně platební morálky místních firem. V privátním sektoru chyběl cash-flow. Situace se od té doby významně zlepšila, avšak nyní přepokládáme, že se tento stav může jednoduše navrátit. Proto doporučujeme aspoň základní ověřením, zda místní firma není dlužníkem. To se dá vyhledat v místních rejstřících, s čímž vám rádi na kanceláři CzechTrade pomůžeme.
 3. Oslovení
  Turecký partner, na email zaslaný od neznámé osoby s pravděpodobností hraničící s jistotou neodpoví. Oslovení je nutné provést telefonicky, provolat se přes centrálu na zodpovědného zástupce firmy. Stejně jako u nás má v Turecku ještě řada firem nastaven home-office. Turecko je v uvolňování restriktivních opatření přibližně dva až tři týdny za ČR. Tento krok je tak v současné době velmi obtížný, ale ne nemožný. 
  Přidaná hodnota kanceláře CzechTrade je v tomto kroku nejvyšší, jelikož eliminujeme jazykovou bariéru a představujeme se jako zástupci státní správy, což nám vzhledem ke kulturním specifikům země lépe otevírá dveře k následujícím jednáním. Cílem telefonického oslovení je standardně domluvení osobních schůzek v teritoriu, na které české firmy dále doprovázíme. Vzhledem k aktuální situaci, v případě zájmu turecké strany, podstupujeme adresné kontakty jednotlivých zástupců tureckých společnostní na české firmy pro následnou komunikaci. Od počátku korona-krize jsme takto odmluvili řadu jednání. V některých případech již české společnosti zaslaly vzorky do Turecka. Rádi tak pomůžeme i vám.
 4. Spedice
  Od konce dubna se uvolnily opatření pro kamionovou dopravu na hraničních přechodech Turecka s EU (Bulharskem, Řeckem). V současné době, tak opětovně mohou řidiči přijíždějící z EU do Turecka vstoupit; a to po dobu 72 hodin. Situace je tak přehlednější v porovnání s úvodními opatřeními, kdy se na hranicích realizovaly překládky zboží. Stále jsme se však nenavrátili do původního stavu. V tomto ohledu doporučujeme konzultovat dopravu s vaším speditérem, který by měl být o situaci pravidelně informován. 

Odkazy:
Sdružení tureckých obchodních a průmyslových komor a komoditních burz „TOBB“: www.tobb.org.tr 
Portál Invest in Turkey: www.invest.gov.tr 
Přehled veletrhů v zemi: https://www.eventseye.com/fairs/c1_trade-shows_turkey.html
Nejvýznamnější výstaviště: 

 

Perspektivní obory

 • automobilový průmysl,
 • dopravní prostředky ostatní, manipulační prostředky a zařízení,
 • energetika,
 • strojírenství, výroba strojů,
 • investiční celky.

Reference

 • VEST

  „Účast na veletrzích pod hlavičkou CzechTrade nám šetří nejenom finance, ale i čas a energii s organizací, výstavbou stánku a dopravou vzorků. Veletrhy jsou pro nás nejvýznamnějším zdrojem nových kontaktů a tedy i potenciálních exportních příležitostí. Aktuálním nejčerstvějším exportním úspěchem je vývoz zboží na Mauricius. Kontakt jsme získali na veletrhu CNR v Istanbulu."

  Jana Hudečková

  manažerka společnosti

  vestzlin.cz

 • EVONA a.s.

  „S agenturou CzechTrade spolupracujeme dlouhá léta a vždy jsme byli velmi spokojení. Aktuálně vyzdvihujeme práci pana Vladislava Polácha z kanceláře v Istanbulu. Jeho vstřícný přístup, profesionalita a znalosti jsou pro nás (byť již né nováčky na tureckém trhu) nedocenitelné. Vše fungovalo na jedničku.“

  Ing. Petra Hulínová

  ředitelka export/import oddělení

  www.evona.eu

 • Medovník

  „Děkujeme za zaslané shrnutí právě proběhlé akce CNR FOOD ISTANBUL a hlavně chci poděkovat za perfektní organizaci, kvalitní komunikaci, vyčerpávající průvodcovské a doprovodné služby, pohostinnost a celkovou vstřícnost nejen vaší, ale všech organizátorů."

  Jiří Černý

  ředitel společnosti

  www.medovnik.cz

 • Kentico Software

  „Oceňujeme kvalitu a příznivou cenu poskytovaných služeb při podpoře našich zahraničních aktivit. Doposud jsme využili asistenční služby CzechTrade na trzích Itálie, Izraele, Turecka a Spojených arabských emirátů. Největším úspěchem bylo otevření tureckého trhu s velkou pomocí místního zástupce CzechTrade Vladislava Polácha."

  Petr Palas

  territory sales manager EMEA

  www.kentico.com