Čína

Nabízíme služby zahraničních zástupců CzechTrade, kteří aktivně vyhledávají exportní příležitosti, umí získat ověřené obchodní kontakty, pomohou s prezentací vašeho produktu nebo poradí s výběrem vhodného zahraničního trhu. Kompletní nabídku Exportního poradenství najdete v sekci Naše služby nebo se neváhejte obrátit na příslušného oborového specialistu CzechTrade.

Čína chce být výrobní supervelmocí. Přečtěte si článek o příležitostech pro české firmy.

Informace z teritoria

ČínaČína

Čína - to je dynamický, rychle rostoucí a vzhledem ke své velikosti především perspektivní trh. Je to však také trh s velmi tvrdou místní a mezinárodní konkurencí a vzhledem ke kulturní a jazykové odlišnosti i poměrně náročné teritorium. Česká republika zde není příliš známá, nicméně historicky Čína patřila mezi tradiční a významné obchodní partnery bývalého Československa (především ve strojírenství). Čína také figuruje na seznamu prioritních zemí schváleném vládou ČR v rámci Exportní strategie ČR pro období 2012-2020.

Uplatnění na čínském trhu najdou výrobky vysoce sofistikované, těžko okopírovatelné hi-tech produkty a technologie s vysokou přidanou hodnotou. České firmy mají řadu takovýchto špičkových výrobků, které mají s vynaložením určitého úsilí a investic velkou šanci na čínském trhu uspět. Důkazem toho je fakt, že se již řada českých společností dokázala i přes všechny překážky v Číně prosadit.

Podrobné teritoriální informace o čínské ekonomice, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete na portálu BusinessInfo.cz/cina.

Časové pásmo
Celá země používá jedno časové pásmo GMT +8 hodin.

Desatero pro obchodování

ČínaČína
  1. Nic není jednoduché, ale všechno je možné. Přizpůsobte svou strategii místnímu prostředí. Připravte se na dlouhé pracovní obědy a večeře, nebojte se čínských hůlek a čirokové pálenky. Stejně tak se hodně fotí.
  2. Bez aktivní přítomnosti na čínském trhu neprorazíte. Je zapotřebí do Číny často cestovat, účastnit se obchodních jednání a budovat vztahy (i neformální – přátelské), které jsou pro obchodování naprosto klíčové. Ideálním řešením je vyčlenit někoho, kdo Číně rozumí a bude se stoprocentně věnovat jen čínskému trhu. Je zapotřebí si k Číně vytvořit pozitivní vztah.
  3. Buďte zdvořilí a trpěliví. To, co by v Evropě trvalo hodinu, bude v Číně trvat i sedmkrát déle. Je potřeba si vyhradit dostatek času a nebýt ve stresu. Zároveň je dobré se slušně ujistit (raději několikrát), že vám obchodní partner skutečně rozumí. Naprosto normální jsou časté změny již dohodnutých věcí.
  4. Důležité je ctít hierarchii. Nezapomeňte, že jednou z hlavních doktrín pro Číňany je konfucianismus, který je založen na hierarchii vztahů. Je nutno nalézt v čínské firmě osobu, která skutečně rozhoduje.
  5. Dárky jsou znamením respektu. Dary jsou projevem úcty, odhodlání a nadšení při udržování vztahů. Obyčejně je zvykem otevírat dary až v soukromí. Důležité je rovněž balení, pozor na barvy a číslovky.
  6. Udržujte komunikaci. V pravidelných intervalech informujte čínskou stranu o novinkách, aby bylo vidět, že se stále rozvíjíte.
  7. Byznys je propojen s politikou. Jsou odvětví, kde se rozhoduje na politických úrovních, ale je potřeba mít na zřeteli, že jdete do Číny dělat pouze byznys. Není vůbec vhodné vést politické debaty na téma komunistické strany, Tibetu, Taiwanu či lidských práv.
  8. Je potřeba pochopit koncept „tváře“. Čínský partner vám nikdy neřekne ne a zřídka vyjádří otevřeně svůj názor, aby neztratil tvář. Stejně tak čínské nadšení pro Váš výrobek může znamenat pouze snahu o zachování Vaší tváře.
  9. Angličtina je naprosto nedostačující. Pro působení v Číně je zapotřebí mít propagační materiály, vizitky a webové stránky v čínštině. Stejně tak je vhodné mít na obchodní jednání tlumočníka. Samotná znalost několika základních čínských slovíček je velmi oceňována. 
  10. Vše je digitální. Čína je v informačních technologiích velmi pokročilá a téměř vše se dnes odehrává přes mobilní telefon. Multifunkční sociální síť WeChat je naprosto klíčová v každodenním užívání a komunikaci.

Nejbližší související akce

Meeting Point CzechTrade, únor 2020 11. 2. 2020 - 12. 2. 2020 Meeting Point
Česká republika
Praha
Přihlásit
ISPO Beijing 2020 12. 2. 2020 - 15. 2. 2020 Veletrh
Čína
Peking,
Čína
Více informací
Jste připraveni na obchodování s ČÍNOU, JAPONSKEM a JIŽNÍ KOREOU? 14. 2. 2020 Exportní konference
Česká republika
Praha 1
Přihlásit
102nd China (Chengdu) Food and Drinks Fair 2020 26. 3. 2020 - 28. 3. 2020 Veletrh
Čína
Chengdu,
Čína
Více informací
HOTELEX Shanghai 2020 29. 3. 2020 - 1. 4. 2020 Veletrh
Čína
Šanghaj,
Čína
Více informací
China International (Shenzhen) Gift and Home Product Fair 2020 25. 4. 2020 - 28. 4. 2020 Veletrh
Čína
Shenzhen,
Čína
Více informací