Ukrajina

Nabízíme služby zahraničních zástupců CzechTrade, kteří aktivně vyhledávají exportní příležitosti, umí získat ověřené obchodní kontakty, pomohou s prezentací vašeho produktu nebo poradí s výběrem vhodného zahraničního trhu.
Kompletní nabídku Exportního poradenství najdete v sekci Naše služby nebo se neváhejte obrátit na příslušného oborového specialistu CzechTrade.

Informace z teritoria

UkrajinaUkrajina

Koronavirus - aktuální informace a mimořádná opatření

31.3.2020, Kyjev
Ukrajinská vláda prodloužila původně dvoutýdenní karanténu, která zahrnuje řadu opatření proti šíření infekce koronaviru covid-19, o další tři týdny až do 24. dubna. Vláda dočasně ruší dovozní clo a DPH pro dovoz léků a zdravotnických potřeb.

Jsou uzavřené základní, střední a vysoké školy, školky, zrušeny kulturní a sportovní akce, a zavřena většina obchodů kromě prodejen potravin, lékáren, benzínových pump a bank. Nefunguje městská ani meziměstská veřejná doprava.

Po celém území Ukrajiny byly zrušeny veletrhy s termínem konání březen až duben a předběžně posunuty na červen 2020. Termín konání veletrhu Aquatherm (Kyjev, 12.-15. května 2020), je posunut na 18. až 20. srpna.

Od 16. března až do ukončení karantény je zákaz vstupu cizinců na území Ukrajiny. Současně byly zrušeny letecké, železniční a autobusové mezinárodní spoje.

Od 29. března zavádí Ukrajina povinnou čtrnáctidenní izolaci ve speciálně zřízených objektech pro občany, kteří se budou vracet domů ze zahraničí. Nyní se připravuje seznam příslušných míst v každém regionu (pravděpodobně budou pro tyto účely předány hotely). Do té doby všichni Ukrajinci, kteří se vrátili ze zahraničí, podepsali souhlas s dobrovolnou domácí izolací.

Pohyb zboží (dovoz-vývoz) je povolen – omezen je pouze vývoz hygienických prostředků, Ukrajina ale zavřela řadu přeshraničních kontrolních míst. Aktuální mapa s fungujícími místy je zveřejněna na stránkách Ukrajinské celnice.

Dle aktuálního stavu vznikly na několika pozemních přeshraničních přechodech fronty kamiónů. Ukrajinská přeshraniční služba doporučuje ověřovat předpokládáný čas zdržení na hranicích přes portál: http://kordon.sfs.gov.ua/en. Řidiči a posádky nákladních letadel podléhají povinné zdravotní kontrole.

Dne 11. března zakázala ukrajinská vláda dočasně do 1. června 2020 vývoz následujících protiepidemických prostředků: nepromokavé laboratorní pláště; jednorázové rukavice, lékařské jednorázové pláště, roušky, ochranné brýle a štítky, respirátory třídy FFP2 a výš. Zároveň vláda zrušila dočasně dovozní clo a DPH pro dovoz léků a zdravotnických potřeb, které jsou určený pro boj a proti rozšíření koronaviru.

Ukrajinský parlament schválil několik zákonů na podporu daňových poplatníků v karanténním období. Dokumentem se zavádějí následující daňové úlevy na období od 1. března do 30. dubna: podnikatelé, pracující na živnostenský list, jsou osvobozeni na toto období od odvedení jednotné sociální daně.

Nebudou se uplatňovat sankce a pokuty za nedodržení termínu odvedení jednotné sociální daně nebo uhrazení neplné částky. Bude dočasně zrušena daň z objektů komerčních nemovitostí a pozemků. Do 31. května platí moratorium na nové dokumentární a daňové audity podniků a zastavují se zahájené kontroly a prověrky. 

Během karantény se nebudou uplatňovat pokuty za nesplacení komunálních služeb a je zakázáno uplatňovat proceduru vystěhování občanů z bytu z důvodu nezaplacení komunálních služeb. 
Do 30. dubna 2020 jsou občané také osvobozeni od odpovědnosti za nesplacení splátek spotřebitelského úvěru.

Dalším čerstvě schváleným dokumentem se stanoví trestní a správní odpovědnost za porušení opatření k zabránění šíření infekčních chorob. Pokuta za porušení norem činí 17 až 51 tisíc hřiven (cca 500-1500 eur) a pokud porušení pravidel karantény má za následek smrt nebo jiné závažné důsledky pro třetí osob, hrozí porušovateli trest odnětí svobody až do 5 až 8 let.

Krize ve vládě
Složitá epidemiologická situace v zemi se komplikuje personální krizí ve vládě. Dne 5. března byla po rezignaci premiéra Oleksije Hončaruka jmenována nová ukrajinská vláda v čele s Denisem Šmyhalem.
Dnes 30. března na mimořádném zasedání ukrajinského parlamentu byli také odvoláni stávající ministři zdravotnictví a financí, ministrem zdravotnictví byl jmenován Maxym Stepanov a ministrem financí – Serhij Marčenko. 

Očekává se, že tito čerstvě zvolení státníci dokážou rychle a efektivně zareagovat na sociální a finanční výzvy, jimž nyní čelí celá země. V nastalé situaci je ale očividné, že země nedokáže zvládnout tyto problémy samostatně, a již jedná s MMF ohledně udělení nového úvěru.

Podmínkou poskytnutí dalších tranší ze strany MMF je nicméně schválení zákona o zdokonalení bankovní legislativy, jehož součástí je kapitola o nevracení bank bývalým majitelům, a pozemková reforma, která spustí trh se zemědělskými pozemky. 

Na Ukrajině nyní platí moratorium na obchod se zemědělskými pozemky. Na mimořádném zasedání ukrajinského parlamentu byl schválen v prvním čtení zákon o zdokonalení bankovní legislativy, a ve druhém čtení – pozemková reforma (trh se zemědělskou půdou bude spuštěn 1. července 2021). 
V průběhu dalších dvou týdnu by měla země obdržet rychlou tranši od MMF ve výši zhruba dvou miliard USD, celková částka úvěru může dosáhnout 10 miliard dolarů. 

EU již poskytla Ukrajině finanční balík ve výši 80 milionů eur na opatření v boji proti koronaviru.
Na území Ukrajiny je k 30. březnu zhruba 500 lidí nakažených koronavirem, 11 lidí zemřelo, prvním případ nakažení v zemi byl potvrzen 3. března.

Autor: Oksana Antonenko, CzechTrade Kyjev, 31.3.2020

Každým dnem aktualizuje komplexní přehled o dopadech pandemie nového koronaviru na obchodování po celém světě.
Toto zpravodajství sledujte také na portálu pro podnikání a export BusinessInfo.cz.

Archiv zpráv ke koronaviru na Ukrajině a k mimořádným opatřením

Obecné informace o teritoriu

Ukrajinské hospodářství již čtvrtým rokem vykazuje náznaky mírné stabilizace, meziroční nárůst HDP se pohybuje v rozmezí 2,5 - 3,5 % a dle prognóz by se pozitivní dynamika měla udržet a dokonce bude narůstat. Zlepšení makroekonomické situace přispělo k aktivizaci obchodní činnosti českých podniků na místním trhu a k meziročnímu nárůstu obchodní bilance mezi ČR a Ukrajinou v průběhu let 2016–2018 v řádech desítek procent. Ukrajina se drží kolem 20. místa dle hodnoty obratu vzájemného obchodu.

Od 1. ledna 2016 země začala implementovat Prohloubenou a komplexní zónu volného obchodu (DCFTA), která je součástí Asociační dohody s Evropskou unií, což se stalo důležitým milníkem v obchodních vztazích Ukrajiny a evropských zemí včetně ČR.  Dohoda má za cíl umožnit propojení obou trhů, přiblížit ukrajinské standardy těm, které platí v EU, a podpořit diverzifikaci a zvýšení konkurenceschopnosti ukrajinského exportu i ekonomiky jako celku. V rámci tohoto mezinárodního dokumentu byla zcela zrušena nebo snížena dovozní cla u většiny komodit (u ostatních se počítá s úplným uvolněním až po uplynutí přechodného období), byla významně zredukována administrativní zátěž podnikání, větší transparentnosti nabyl proces zadávání veřejných zakázek, obrovského pokroku bylo dosaženo v zavádění elektronických nástrojů do podnikání, byly veřejně zpřístupněny elektronické obchodní rejstříky, registr bankrotů, soudních rozhodnutí a tak dále. Místní podnikatelské a veřejné prostředí prochází nevyhnutelnými změnami a reformami, jež ho přibližují k standardům vyspělých demokratických zemí

V současné době se na ukrajinském trhu otevírají lákavé příležitosti v dodávkách pro sektor úsporných technologií, jelikož jedním z prioritních úkolů ukrajinské vlády je snížení energetické náročnosti domácího hospodářství až na polovinu. Obrovské možnosti skýtá sektor zemědělství a potravinářství, který je jedním z tahounů ukrajinské ekonomiky (zemědělství se podílí přibližně 11 % na HDP a cca 40 % na exportu země). Mezi další prioritní obory patří projekty v oblasti vodního hospodářství a čištění odpadních vod, dopravní infrastruktury, zdravotnictví. Rovněž tak existuje stálá poptávka po kovoobráběcích strojích ze strany místních strojírenských a dalších výrobních závodů.

Podrobné teritoriální informace o ukrajinské ekonomice, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

Desatero pro obchodování

UkrajinaUkrajina
  1. Česká produkce má na Ukrajině obecně dobrý zvuk, ukrajinští partneři potvrzují, že česká výroba, technologie či služby jsou kvalitní a obvykle představují finančně méně náročný produkt.
  2. Jednacím jazykem může být ruština, znalost ukrajinštiny je výhodou, kterou místní u cizince ocení. Angličtina funguje především v oborech IT, bankovnictví a ve velkých obchodních nebo výrobních společnostech.  Doporučujeme nechat přeložit propagační a technické materiály, webové stránky do ruštiny a ještě lépe do ukrajinštiny.
  3. Všechny právní otázky doporučujeme konzultovat s právními kancelářemi, jelikož stálým problémem místního podnikatelského prostředí zůstává roztříštěnost a netransparentnost místních podzákonných předpisů.
  4. Přestože od roku 2016 platí mezi Ukrajinou a EU platí Dohoda o prohloubené zóně volného obchodu, při dovozu některých komodit je stále požadováno vyřízení místního certifikátu, což je nutné předem ověřit.
  5. Pravidlo 180 dnů. Zvláštností při obchodování s ukrajinskými partnery je nutnost dodat zboží do 180 dnů ode dne úhrady zálohy, resp. zaplatit zboží do 180 dnů ode dne dodání - při nedodržení se uplatňuje sankce pro ukrajinského rezidenta, u nerezidenta v některých případech zařazení na sankční seznam.
  6. Při vstupu na ukrajinský trh se vyplatí využít služeb místního partnera nebo zástupce se znalostmi problematiky vaší produkce, který vás dokáže zastupovat ve veřejných řízeních a má přehled o celém segmentu trhu.
  7. Při prvním kontraktu doporučujeme jako vhodný platební nástroj platbu předem, akreditiv, po získání důvěry v partnera vždy můžete platební podmínky změkčit.
  8. Obchodně lze na Ukrajině jednat po celý rok, s výjimkou konce roku, poté celé první poloviny ledna kalendářního roku (pravoslavné Vánoce). Období letních dovolených začíná stejně jako školní prázdniny již začátkem června a kulminuje v červenci a srpnu.
  9. U ukrajinských partnerů je třeba počítat s nedochvilností. Délka případného zpoždění se zpravidla pohybuje v rámci 10-20 minut. Zpoždění je často odůvodňováno dopravními těžkostmi, což lze zejména v Kyjevě považovat za oprávněný důvod.
  10. Nejlépe se navazují osobní kontakty při neformálních jednáních za stolem. Pracovní oběd v délce přibližně dvou hodin začíná obvykle mezi 13.00 až 15.00 hod., pracovní večeře začíná obvykle v 19.00 hod.

Nejbližší související akce

ARMS AND SECURITY 2020 13. 10. 2020 - 16. 10. 2020 Veletrh
Ukrajina
Kyjev,
Ukrajina
Více informací
POWER ENGINEERING FOR INDUSTRY 2020 10. 11. 2020 - 12. 11. 2020 Veletrh
Ukrajina
Kyjev,
Ukrajina
Více informací