Ukrajina

Nabízíme služby zahraničních zástupců CzechTrade, kteří aktivně vyhledávají exportní příležitosti, umí získat ověřené obchodní kontakty, pomohou s prezentací vašeho produktu nebo poradí s výběrem vhodného zahraničního trhu.
Kompletní nabídku Exportního poradenství najdete v sekci Naše služby nebo se neváhejte obrátit na příslušného oborového specialistu CzechTrade.

Informace z teritoria

UkrajinaUkrajina

Ukrajinské hospodářství již čtvrtým rokem vykazuje náznaky mírné stabilizace, meziroční nárůst HDP se pohybuje v rozmezí 2,5 - 3,5 % a dle prognóz by se pozitivní dynamika měla udržet a dokonce bude narůstat. Zlepšení makroekonomické situace přispělo k aktivizaci obchodní činnosti českých podniků na místním trhu a k meziročnímu nárůstu obchodní bilance mezi ČR a Ukrajinou v průběhu let 2016–2018 v řádech desítek procent. Ukrajina se drží kolem 20. místa dle hodnoty obratu vzájemného obchodu.

Od 1. ledna 2016 země začala implementovat Prohloubenou a komplexní zónu volného obchodu (DCFTA), která je součástí Asociační dohody s Evropskou unií, což se stalo důležitým milníkem v obchodních vztazích Ukrajiny a evropských zemí včetně ČR.  Dohoda má za cíl umožnit propojení obou trhů, přiblížit ukrajinské standardy těm, které platí v EU, a podpořit diverzifikaci a zvýšení konkurenceschopnosti ukrajinského exportu i ekonomiky jako celku. V rámci tohoto mezinárodního dokumentu byla zcela zrušena nebo snížena dovozní cla u většiny komodit (u ostatních se počítá s úplným uvolněním až po uplynutí přechodného období), byla významně zredukována administrativní zátěž podnikání, větší transparentnosti nabyl proces zadávání veřejných zakázek, obrovského pokroku bylo dosaženo v zavádění elektronických nástrojů do podnikání, byly veřejně zpřístupněny elektronické obchodní rejstříky, registr bankrotů, soudních rozhodnutí a tak dále. Místní podnikatelské a veřejné prostředí prochází nevyhnutelnými změnami a reformami, jež ho přibližují k standardům vyspělých demokratických zemí

V současné době se na ukrajinském trhu otevírají lákavé příležitosti v dodávkách pro sektor úsporných technologií, jelikož jedním z prioritních úkolů ukrajinské vlády je snížení energetické náročnosti domácího hospodářství až na polovinu. Obrovské možnosti skýtá sektor zemědělství a potravinářství, který je jedním z tahounů ukrajinské ekonomiky (zemědělství se podílí přibližně 11 % na HDP a cca 40 % na exportu země). Mezi další prioritní obory patří projekty v oblasti vodního hospodářství a čištění odpadních vod, dopravní infrastruktury, zdravotnictví. Rovněž tak existuje stálá poptávka po kovoobráběcích strojích ze strany místních strojírenských a dalších výrobních závodů.

Podrobné teritoriální informace o ukrajinské ekonomice, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

Desatero pro obchodování

UkrajinaUkrajina
  1. Česká produkce má na Ukrajině obecně dobrý zvuk, ukrajinští partneři potvrzují, že česká výroba, technologie či služby jsou kvalitní a obvykle představují finančně méně náročný produkt.
  2. Jednacím jazykem může být ruština, znalost ukrajinštiny je výhodou, kterou místní u cizince ocení. Angličtina funguje především v oborech IT, bankovnictví a ve velkých obchodních nebo výrobních společnostech.  Doporučujeme nechat přeložit propagační a technické materiály, webové stránky do ruštiny a ještě lépe do ukrajinštiny.
  3. Všechny právní otázky doporučujeme konzultovat s právními kancelářemi, jelikož stálým problémem místního podnikatelského prostředí zůstává roztříštěnost a netransparentnost místních podzákonných předpisů.
  4. Přestože od roku 2016 platí mezi Ukrajinou a EU platí Dohoda o prohloubené zóně volného obchodu, při dovozu některých komodit je stále požadováno vyřízení místního certifikátu, což je nutné předem ověřit.
  5. Pravidlo 180 dnů. Zvláštností při obchodování s ukrajinskými partnery je nutnost dodat zboží do 180 dnů ode dne úhrady zálohy, resp. zaplatit zboží do 180 dnů ode dne dodání - při nedodržení se uplatňuje sankce pro ukrajinského rezidenta, u nerezidenta v některých případech zařazení na sankční seznam.
  6. Při vstupu na ukrajinský trh se vyplatí využít služeb místního partnera nebo zástupce se znalostmi problematiky vaší produkce, který vás dokáže zastupovat ve veřejných řízeních a má přehled o celém segmentu trhu.
  7. Při prvním kontraktu doporučujeme jako vhodný platební nástroj platbu předem, akreditiv, po získání důvěry v partnera vždy můžete platební podmínky změkčit.
  8. Obchodně lze na Ukrajině jednat po celý rok, s výjimkou konce roku, poté celé první poloviny ledna kalendářního roku (pravoslavné Vánoce). Období letních dovolených začíná stejně jako školní prázdniny již začátkem června a kulminuje v červenci a srpnu.
  9. U ukrajinských partnerů je třeba počítat s nedochvilností. Délka případného zpoždění se zpravidla pohybuje v rámci 10-20 minut. Zpoždění je často odůvodňováno dopravními těžkostmi, což lze zejména v Kyjevě považovat za oprávněný důvod.
  10. Nejlépe se navazují osobní kontakty při neformálních jednáních za stolem. Pracovní oběd v délce přibližně dvou hodin začíná obvykle mezi 13.00 až 15.00 hod., pracovní večeře začíná obvykle v 19.00 hod.

Nejbližší související akce

AGRO ANIMAL SHOW 2020 18. 2. 2020 - 20. 2. 2020 Veletrh
Ukrajina
Kyjev,
Ukrajina
Více informací
Aktuální exportní příležitosti v MAĎARSKU, POLSKU a na UKRAJINĚ 24. 3. 2020 Exportní konference
Česká republika
Praha 1
Přihlásit
ARMS AND SECURITY 2020 13. 10. 2020 - 16. 10. 2020 Veletrh
Ukrajina
Kyjev,
Ukrajina
Více informací