Tiskové zprávy

Přehled vydaných tiskových zpráv CzechTrade.

Pracovníci oddělení vnějších vztahů jsou k dispozici všem, kteří se chtějí dozvědět více o vládní agentuře CzechTrade a jejích službách.

3. 5. 2022
Praha, 3.5.2022 - Česká agentura na podporu obchodu expanduje do Gruzie, novou zahraniční kancelář otevírá v hlavním městě Tbilisi. Gruzie má pro české vývozce velký potenciál a spolu s dalšími vytipovanými trhy může zčásti nahradit výpadek v Rusku a na Ukrajině, kde má Česká republika přerušené...
29. 4. 2022

Praha, 28.4.2022 – Sourcing Days představují světu české exportéry. Podle agentury CzechTrade, která tyto B2B akce organizuje, získali tuzemští dodavatelé právě díky účasti na Sourcing Days zakázky za stovky milionů korun. Obvykle se nejčastěji konají pro partnery ze sousedních...

10. 3. 2022
Praha, 10.3.2022 – Bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách skončila za leden 2022 v přebytku 6,2 miliardy korun. Ve srovnání se stejným měsícem v loňském roce se jedná o 18,6 miliardy nižší částku. Nepříznivý vliv na saldo zahraničního obchodu měl například deficit obchodu s ropou...
9. 3. 2022
Praha, 9.3.2022 – České vývozce bohužel čekají nelehké časy. Nejdřív se jim kvůli válce uzavřely z hlediska celkového objemu českého exportu menší, ale pro některé firmy klíčové trhy v Rusku a na Ukrajině. Těmto podnikům se snažíme pomáhat prostřednictvím speciálního krizového poradenství a...
4. 3. 2022
Praha, 4.3.2022 – Agentura CzechTrade spouští krizové poradenství pro české firmy, které vyvážejí své produkty na Ukrajinu a do Ruska. Součástí tohoto poradenství je analýza výchozí situace firmy a příprava náhradního exportního plánu. Poté, co válka na Ukrajině zkomplikovala obchodní styky s...
25. 2. 2022
Praha, 25.2.2022 – Z důvodu zajištění bezpečnosti pracovníků nebude zahraniční kancelář CzechTrade v Kyjevě po dobu válečného stavu na Ukrajině poskytovat standardní služby českým firmám. Zastoupení bude exportérům k dispozici pro případ pomoci při řešení krizových obchodních situací.
24. 2. 2022
Praha, 24.2.2022 – Agentura CzechTrade pečlivě monitoruje vývoj jak na Ukrajině, tak i v Rusku. Její zahraniční pracovníci zůstávají na svých místech, aby nadále poskytovali relevantní informace i standardní služby českým podnikatelům, kteří na obou trzích operují.
15. 2. 2022
Praha, 15.2.2022 – Rok 2021 byl pro export rekordní a jeho pozitivní trend by podle odborníků z agentury CzechTrade mohl přetrvat i v letošním roce. Ačkoli exportéry čekají krizové situace, klíčové bude pružně reagovat na měnící se podmínky ve světě a neustále sledovat nové obchodní příležitosti....
7. 2. 2022
Praha, 7.2.2021 – Český export v roce 2021 opět vykázal rekordní čísla, ale podle očekávání se projevila záporná obchodní bilance, která byla naposledy v roce 2010. Už třetím rokem jsou obchodní aktivity ovlivněny covidovou situací, řada zemí jak v rámci eurozóny, tak v USA bojuje s rostoucími...
24. 1. 2022
Praha, 24.1.2022 – Česká agentura pro podporu obchodu CzechTrade připravila komentář k aktuální situaci na Ukrajině. Ten slouží k základní orientaci exportních vztahů českých společností.