Zahraniční kancelář CzechTrade
Kolumbie

Nabízíme služby zahraničních zástupců CzechTrade, kteří aktivně vyhledávají exportní příležitosti, umí získat ověřené obchodní kontakty, pomohou s prezentací vašeho produktu nebo poradí s výběrem vhodného zahraničního trhu.
Kompletní nabídku Exportního poradenství najdete v sekci Naše služby nebo se neváhejte obrátit na příslušného oborového specialistu CzechTrade

Kontakty

Ing. Hanková Palinková Nikola

CzechTrade Kolumbie

Ing. Nikola Hanková Palinková vedoucí zahraniční kanceláře
CzechTrade en Bogotá, Embajada de la República Checa, Calle 98 No.9A-41 oficina 602, Edificio AB Proyectos
110221, Bogota
Colombia
www.czechtrade.co

Nejbližší akce z teritoria

Články a rozhovory

Aktuality z teritoria

Jak vám můžeme pomoci?

Informace z Kolumbie

Kolumbie je čtvrtou největší ekonomikou Latinské Ameriky. V roce 2018 stala 37. členem organizace OECD a v posledních letech začíná naplno využívat svůj potenciál, což se promítá v ekonomickém růstu a také v množství investičních projektů. V roce 2016 ukončila dlouholeté období násilných sporů s guerillou FARC.

Kolumbie je klíčovým partnerem Evropské unie v regionu Latinské Ameriky a největším obchodním partnerem z Andského společenství. Vzájemné vazby jsou silné a stabilní. Země má s EU uzavřenou dohodu o volném obchodu, která umožňuje snadný přístup výrobků na tamní trh, ochranu investic a v neposlední řadě také nediskriminaci českých firem ve veřejných zakázkách.

Obchodní bilance mezi Kolumbií a Českem narůstá, avšak zdaleka nebylo dosaženo potenciálu, který by obchodní výměna mezi těmito ekonomikami mohla mít. Je tedy patrné, že existuje prostor pro rozvoj ekonomických a obchodních aktivit.

Ekonomiku Kolumbie, jako ostatně většiny latinskoamerických zemí, ovlivňuje její povrch a zakládá se především na bohaté zásobě přírodních zdrojů. Klíčovými komoditami pro kolumbijské hospodářství jsou ropa, uhlí, káva a další zemědělské produkty. Velký význam má rovněž textilní průmysl a služby, konkrétně telekomunikace a cestovní ruch.

Příležitosti pro české exportéry na kolumbijském trhu existují například v automobilovém průmyslu. Možnosti zde existují pro osobní a nákladní automobily, ale i součástky a komponenty. Významný je těžební a důlní průmysl, což vytváří poptávku po strojích a zařízeních pro vrtání, drcení, nakládaní a další procesy související s těžbou.

Příležitosti pro investice existují v oblasti infrastruktury, jejíž zlepšení patří mezi priority kolumbijské ekonomiky. Nadále je atraktivní oblast služeb a inovativních technologií, kupříkladu v oblasti IT či zdravotnictví.

Podrobné teritoriální informace o kolumbijské ekonomice, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

Časové pásmo
GMT -5 hodin

Desatero pro obchodování

 1. Vše má svůj čas
  Jednání o obchodu a jeho dotažení k podpisu smlouvy trvá déle než v Evropě. Obrňte se trpělivostí, vytrvale se připomínejte a nedivte se, pokud partnerovi bude občas odpověď trvat neevropsky dlouho.
 2. Nabídněte řešení a financování
  Nebojte se zeptat, co zrovna partner řeší, pokuste se pomoci s komplexním řešením problému a mimochodem se zmiňte, že byste mohli dodat potřebné zařízení nebo produkt. Také nabídkou financování získáte mnoho bodů k dobru.
 3. Nevyčítejte nedochvilnost a nevtipkujte o ní
  Počítejte s tím, že Kolumbijec málokdy přijde na schůzku včas, vy však choďte přesně.
 4. Používejte telefonickou komunikaci nad e-mailovou
  Vždy je nejlepší osobní jednání. Pokud ale budete odesílat důležitý email, po dvou až třech dnech ještě zavolejte, jestli přišel v pořádku. Oblíbenost telefonování a používaní instant message aplikací nijak neutichá.
 5. Nebojte se nezávazné konverzace
  Ačkoliv jsou počasí a dopravní zácpy stále vděčnými tématy, ještě lepší námět je fotbal. Dalšími vhodnými tématy jsou rodina, kuchyně a krásy kolumbijské přírody.
 6. Očekávejte, že pro mnoho Kolumbijců budete Gringo
  Očekávejte, že se o vás často bude mluvit jako o gringovi. Jde o označení Američanů i Evropanů, kteří hovoří anglicky a místní jim nerozumí. Nevnímejte to špatně, zapojte smysl pro humor a nesnažte se jim to oplácet.  
 7. Bez španělštiny to nepůjde
  Ačkoli se mladí snaží učit anglicky, většina Kolumbijců anglicky neumí a často ani vedoucí pracovníci. Je nutné mít propagační materiály, prezentace a weby ve španělštině. Zkuste se španělsky naučit alespoň pár frází.
 8. Prověřte si předem, jaký význam má název vašeho výrobku
  Ověřte si, jestli název vašeho výrobku ve španělštině není hanlivé či směšné slovo (pokud to tedy není účelem).
 9. Nekritizujte poměry a nezlehčujte problémy
  Pokud se s vámi na toto téma partner dá do řeči, sdělte své výhrady diplomaticky a s dovětkem, že v Česku i jinde jsou zase jiné problémy, či poukázáním na to, jak v něčem jiném země exceluje.
 10. Jak exportovat do Kolumbie? 
  Najděte vhodného lokálního distributora. Můžete si také založit vlastní kolumbijskou společnost S.A.S. (Sociedad por acciones simplificada). S vyhledáním místního partnera či se založením firmy vám může pomoci zahraniční kancelář CzechTrade Kolumbie. 

VSTUPUJETE NA KOLUMBIJSKÝ TRH? PŘEČTE SI RADY OD ZAHRANIČNÍ KANCELÁŘE CZECHTRADE

První kroky při vyhledávání obchodních partnerů

V prvním kroku je třeba vyhledat vhodné kontakty na potenciální obchodní partnery na místním trhu. V Kolumbii bohužel neexistuje bezplatná databáze tohoto typu. A pokud se tváří jako bezplatná, většinou zájemce o informaci přesměruje na placený portál. Jako nejlepší alternativa se jeví klasické vyhledávače a vyhledávání podle klíčových slov, avšak zde často narazíte na nedostatek informací – spoustu solidních firem nemá kvalitní webové stránky (nebo je nemá vůbec). Často se osvědčují jako dobré nástroje pro vyhledávaní i oslovení profesionální sociální sítě jako například LinkedIn. Je možné čerpat informace i z odkazů na konci tohoto doporučení.

S tímto vám může zahraniční kancelář CzechTrade Kolumbie pomoci s využitím svých placených databází, či za pomoci kontaktů z teritoria. K sestavení základního longlistu je potřeba HS kódy výrobků, které firma plánuje do Kolumbie dovážet. Dobré je zaslat také případné kontakty z místního trhu, které firma získala vlastní iniciativou na internetu, případně z veletrhů a podobných akcí.

Důležitý je výběr vhodných partnerů, nehleďte pouze na velikost firmy

Druhým krokem je výběr vhodných kandidátů z prvního seznamu. Doporučujeme nezaměřovat se jen na velikost firmy a odbornost, ideálním partnerem v Latinské Americe bývají firmy střední, rodinné. Tyto firmy vás podpoří s největším nadšením. Stejně tak obor nemusí být stěžejní, jelikož tyto trhy jsou o osobních vazbách.

V této fázi dokáže dokáže naše kancelář podpořit znalostmi místního trhu a doporučením partnerů, ale z oborového hlediska je třeba rozhodnutí na vaší straně. Své rozhodování také může podpořit prověřením omezeného počtu firem v placených databázích (informace, finanční výsledky, rizikovost apod.)

Oslovujte své potenciální obchodní partnery výhradně ve španělštině

Třetím krokem je vytipované firmy telefonicky oslovit, zaslat materiály e-mailem a následně opět telefonicky ověřit zájem o výrobek/službu. Zde je na místě zdůraznit, že anglicky tu mnohdy nemluví ani manažeři ve významných firmách. Proto je komunikace ve španělštině klíčová.

Zde vás zahraničních kancelář CzechTrade Kolumbie může podpořit individuálně podle situace, může se pokusit oslovit firmy či doporučit další postup. Pokud by oslovení nebylo za současné situace reálné či vhodné, tuto informaci vám předá, a než se situace uklidní může vás podpořit v následujícím bodu.

Připravte si kvalitní materiály ve španělském jazyce, dbejte na jejich délku

V průběhu celého procesu je vhodné, aby si česká firma připravila kvalitní materiály ve španělském jazyce (prezentace, reference, webové stránky apod.). Důležité je zaměřit se na dobrou španělštinu, ale i na stručnost a výstižnost informací. Při prvním e-mailu nedoporučujeme českým exportérům zasílat materiály delší než je jednu až dvě stránky. Zaměřte se na více grafiky a méně textu.

CzechTrade Kolumbie vám může pomoci materiály přizpůsobit místním zvyklostem a stejně tak vás může propojit s překladateli či doporučit osoby na korekturu, aby byl text skutečně dobře připraven pro kolumbijský trh.

Odkazy

Veřejně přístupné informace a databáze:

 • SECOP II – online platforma sloužící pro kontraktaci veškerých státních nákupů, obsahuje seznam aktuálních státních zakázek jakékoliv povahy
 • DANE – kolumbijský statistický úřad. Na stránkách je možnost stažení statistik v jednotlivých kategoriích týkajících se mimo jiné průmyslu, zahraničního obchodu apod.
 • DIAN – stránky Národního ředitelství daní a cel. Možnost vyhledání dovozních podmínek, cla, DPH, povinných certifikátů a registrací pro dovoz zboží do Kolumbie.

Ministerstva, vládní organizace a asociace:

Tisk

 • Portafolio – přední deník přinášející ekonomické a obchodní informace a novinky. Vychází jak ve fyzické, tak digitální podobě. Bez registrace počet článků omezen na 7. Po registraci bez omezení.
 • Semana – týdeník přinášející ekonomické analýzy a názory odborníků. Nabízí zdarma 7 článků. Ostatní jsou placené. 
 • El tiempo – jedná se o další deník a seriózní zdroj informací. Noviny s největší cirkulací v rámci země. Elektronická verze je zdarma. 
 • El espectador – deník vycházející v tištěné a digitální podobě. Zdroj seriózních informací. Část obsahu zdarma, část v rámci prémiového předplatného. 

Perspektivní obory

Kolumbie rozvíjí svůj průmyslový sektor na bázi dovozních technologií, kde se otevírají zajímavé příležitosti pro naše exportéry.

 • energetika
  dodávky zařízení pro uhelné a plynové elektrárny, vodní turbíny pro malé a střední vodní elektrárny, zařízení na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie)
 • těžební průmysl
  důlní technika pro povrchové a hlubinné doly
 • dodávky pro petrochemický a zpracovatelský průmysl, plastikářský průmysl
 • environmentální technologie
  čistírny odpadních vod, úpravny vody, spalovny odpadu
 • dopravní prostředky
  kolejová vozidla a autobusy
 • elektrické stroje a zařízení
 • dodávky pro bezpečnostní a obranný průmysl
 • malá dopravní letadla
 • traktory a zemědělská technika
 • nákladní auta
 • lze se také dobře uplatnit v dalších tradičních odvětvích českého exportu, například sportovní potřeby a hračky, sklo a bižuterie, kosmetika, česká piva, potraviny a jiná


Oborové analýzy


Reference

 • Mars Svratka

  „Velmi děkuji Vaší zahraniční kanceláři v Bogotě za zaslané dokumenty a perfektně zpracovanou zprávu o kolumbijském trhu. Výčet možných kontaktů, jak importérů, tak i prodejců, které jste nám zaslali, je impozantní. Věřím, že se nám podaří zrealizovat zakázky.“

  Ladislav Kadlec

  Mars Svratka a.s.

  mars-svratka.cz