Chorvatsko a Slovinsko

Nabízíme služby zahraničních zástupců CzechTrade, kteří aktivně vyhledávají exportní příležitosti, umí získat ověřené obchodní kontakty, pomohou s prezentací vašeho produktu nebo poradí s výběrem vhodného zahraničního trhu.
Kompletní nabídku Exportního poradenství najdete v sekci Naše služby nebo se neváhejte obrátit na příslušného oborového specialistu CzechTrade.

Působnost zahraniční kanceláře CzechTrade v chorvatském Záhřebu je rozšířena i do Slovinska.

Informace z teritoria

ChorvatskoChorvatsko

Doporučení pro vstup na chorvatský trh za současné situace a aktuální zpravodajství

 1. Vyhledání obchodních partnerů
  V prvním kroku vyhledejte vhodné kontakty na potenciální obchodní partnery, nejlépe prostřednictvím placených místních nebo i globálních databází. Databáze zdarma obvykle nabízí jen neaktualizované údaje a jsou tudíž zastaralé a neúplné. Spoléhat jen na klasický Google a vyhledávání pomocí klíčových slov se také nedoporučuje, protože se někdy firmy na webu díky dobrému designu stránek tváří velmi seriózně, ale často jde o už zaniklé firmy nebo malé firmy bez jakéhokoli obchodního podílu a/nebo jen začátečníky na trhu.
  V prvním kroku vám může zahraniční kancelář CzechTrade Záhřeb (ZK Záhřeb) pomoci s využitím své placené databáze a nejen vyhledat firmy podle předmětu činnosti, ale i prověřit jejich ekonomické ukazatele, historii a detailněji popsat profil. K sestavení základního long listu pak ZK Záhřeb potřebuje popis vašeho produktu, který plánujete do Chorvatska dovážet, a profil vyhledávaného potenciálního partnera. V případě jejich veřejné dostupnosti jsou nedílnou součástí long listu i kontaktní údaje odpovědných osob vyhledaných firem.
 2. Výběr vhodných obchodních partnerů
  Druhým krokem je výběr vhodných kandidátů z long listu. V této fázi vás dokáže ZK Záhřeb podpořit znalostmi místního trhu a doporučením partnerů, ale z oborového hlediska je třeba rozhodnutí na vaší straně. Chorvatský trh je malý a většina podnikatelů ze stejného oboru se osobně zná, a proto se nedoporučuje hromadně oslovit všechny zajímavé firmy najednou, ale kontaktování rozfázovat podle stanovených priorit. ZK Záhřeb také upozorňuje na aktuální snahu veřejnosti a podnikatelských sdružení a institucí podpořit zdejší tuzemskou produkci a nabídku na úkor dovozní.
 3. Oslovení firem
  Třetím krokem je vytipované firmy telefonicky oslovit, zaslat materiály e-mailem a následně opět telefonicky ověřit zájem o výrobek/službu. Tento krok vzhledem k současnému stavu v zemi je velmi složitý, protože mnoho firem funguje jen v omezeném režimu home office a kontaktovat klíčové pracovníky je často nemožné. I za normálních okolností chorvatské firmy dost těžkopádně reagují na oslovování a je nutné kontaktování opakovat vícero kanály.
  Co naopak ZK Záhřeb doporučuje, je, aby si česká firma v mezičase připravila marketingové materiály (prezentace, reference, webové stránky apod.), a to nejlépe ve chorvatštině, minimálně v angličtině. Angličtina je v chorvatském ekonomickém a administrativním prostředí obvyklým komunikačním prostředkem se zahraničními partnery. Zde vám ZK Záhřeb může například pomoci s překlady do chorvatštiny a doporučit kvalitní překladatele, protože špatná kvalita překladu (např. s použitím výrazů z příbuzného srbského jazyka) může hned na začátku u chorvatských podnikatelů vyvolat nevoli ke komunikaci.
  Je možné se pokusit i přímo oslovit vybrané firmy, ale v této mimořádné situaci by se přednost měla dát přípravě kvalitního marketingového materiálu. Obchodní cesty do Chorvatska a osobní jednání jsou možné už nyní.
 4. Zjišťování informací
  Další zajímavé informace o obchodování v „době koronavirové“, o vlivu pandemie na ekonomiku a o poskytovaných podporách naleznete na stránkách na stránkách Chorvatské hospodářské komory. Neváhejte kontaktovat ZK Záhřeb s jakýmkoli dotazem.

 

Aktuální informace o situaci v Chorvatsku naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

 

Obecné informace o teritoriu

Chorvatsko je dynamicky se rozvíjející zemí regionu západního Balkánu, která svou rozlohou a počtem obyvatel patří ke středně velkým zemím. 

Se vstupem Chorvatska do EU v roce 2013 se země stala součástí celní unie zemí EU a dle toho se řídí veškeré náležitosti spojené s volným pohybem zboží, osob, kapitálu a služeb mezi Chorvatskem a dalšími státy EU. Chorvatské dovozy jsou navíc podpořeny možností čerpání fondů EU (do roku 2020 alokováno 10,6 mld. EUR).

Z pohledu českého vývozce pozitivním faktorem je i relativní stabilita místní ekonomiky s pokračujícím trendem růstu HDP, jehož tempo se od roku 2016 pohybuje ročně mezi 2,6 % až 3,1 %. 

Význam chorvatského trhu pro ČR je daný nejen možnostmi rychle se rozvíjející ekonomiky, ale i strategickou polohou při průniku do dalších oblastí jihovýchodní Evropy.

Výše uvedená kombinace faktorů poskytuje široké obchodní příležitosti českým firmám.
Obrat obchodní výměny mezi ČR a Chorvatskem dynamicky roste. Rozvoji vzájemného obchodu prospívá i tradičně dobré vnímání české produkce a její dobré kvalitativní i cenové charakteristiky, jako i dlouhodobě dobré vztahy mezi Čechy a Chorvaty, jazyková blízkost, česká národnostní menšina žijící v Chorvatsku, ale i zvyšující se životní úroveň českých turistů jezdících každoročně na dovolenou.

Podrobné teritoriální informace o chorvatské ekonomice, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

SlovinskoSlovinsko

Doporučení pro vstup na slovinský trh za současné situace a aktuální zpravodajství

 1. Vyhledání obchodních partnerů
  V prvním kroku vyhledejte vhodné kontakty na potenciální obchodní partnery, nejlépe prostřednictvím placených místních nebo i globálních databází. Databáze zdarma obvykle nabízí jen neaktualizované údaje a jsou tudíž zastaralé a neúplné. Spoléhat jen na klasický Google a vyhledávání pomocí klíčových slov se také nedoporučuje, protože se někdy firmy na webu díky dobrému designu stránek tváří velmi seriózně, ale často jde o už zaniklé firmy nebo malé firmy bez jakéhokoli obchodního podílu a/nebo jen začátečníky na trhu.
  V prvním kroku vám může naše zahraniční kancelář CzechTrade Záhřeb pomoci s využitím své placené databáze a nejen vyhledat firmy podle předmětu činnosti, ale i prověřit jejich ekonomické ukazatele, historii a detailněji popsat profil. K sestavení základního long listu pak potřebujeme popis vašeho produktu, který plánujete do Slovinska dovážet, a profil vyhledávaného potenciálního partnera. V případě jejich veřejné dostupnosti jsou nedílnou součástí long listu i kontaktní údaje odpovědných osob vyhledaných firem.
 2. Výběr vhodných obchodních partnerů
  Druhým krokem je výběr vhodných kandidátů z long listu. V této fázi vás dokážeme podpořit znalostmi místního trhu a doporučením partnerů, ale z oborového hlediska je třeba rozhodnutí na vaší straně. Slovinský trh je malý a většina podnikatelů ze stejného oboru se osobně zná, a proto se nedoporučuje hromadně oslovit všechny zajímavé firmy najednou, ale kontaktování rozfázovat podle stanovených priorit. Také upozorňujeme na aktuální snahu veřejnosti a podnikatelských sdružení a institucí podpořit zdejší tuzemskou produkci a nabídku na úkor dovozní.
 3. Oslovení firem
  Třetím krokem je vytipované firmy telefonicky oslovit, zaslat materiály e-mailem a následně opět telefonicky ověřit zájem o výrobek/službu. Tento krok vzhledem k současnému stavu v zemi je velmi složitý, protože mnoho firem funguje jen v omezeném režimu home office a kontaktovat klíčové pracovníky je často nemožné. I za normálních okolností slovinské firmy dost těžkopádně reagují na oslovování a je nutné kontaktování opakovat vícero kanály.
  Co naopak doporučujeme je, aby si česká firma v mezičase připravila marketingové materiály (prezentace, reference, webové stránky apod.), a to nejlépe ve slovinštině, minimálně v angličtině. Angličtina je ve slovinském ekonomickém a administrativním prostředí obvyklým komunikačním prostředkem se zahraničními partnery. Zde vám můžeme například pomoci s překlady do slovinštiny a doporučit kvalitní překladatele.
  Je možné se pokusit i přímo oslovit vybrané firmy, ale v této mimořádné situaci by se přednost měla dát přípravě kvalitního marketingového materiálu. Poskytneme vám doporučení a navrhne nejvhodnější postup. Obchodní cesty do Slovinska se znovu brzy otevřou.
 4. Zjišťování informací
  Další zajímavé informace o obchodování v „době koronavirové“, o vlivu pandemie na ekonomiku a o poskytovaných podporách naleznete na stránkách na stránkách Hospodářské komory Slovinska. Neváhejte kontaktovat naši zahraniční kancelář CzechTrade Záhřeb s jakýmkoli dotazem.

 

Aktuální informace o situaci ve Slovinsku naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

 

Obecné informace z teritoria

Slovinsko je díky geografické blízkosti, historickým politickým, ekonomickým a obchodním vazbám tradičním zahraničně obchodním partnerem České republiky a tudíž lze hospodářskou spolupráci mezi ČR a Slovinskem hodnotit jako mimořádně dobrou. Relativně malé Slovinsko se řadí mezi významné hospodářské partnery ČR. Proinvestiční politika české vlády pozitivně zapůsobila na příliv slovinských investic do ČR, ale také Slovinsko se v posledních letech stalo zajímavým cílem pro české investory. Vzájemnou obchodní spolupráci prohloubilo přistoupení obou zemí k Evropské unii, kdy zprvu především český export do tohoto teritoria zaznamenal výrazný nárůst, ale v poslední době zaznamenáváme naopak výrazný nárůst slovinského vývozu a snížení záporného salda obchodní výměny z hlediska Slovinska.

Slovinský trh je velmi saturován a je silně kompetitivní. Navzdory relativně malé velikosti a počtu obyvatel představuje zajisté zajímavý trh. Uplatnění na náročném slovinském trhu nalézají produkty s vysokou přidanou hodnotou za současného zachování konkurenční cenové výhody. Zejména díky pokračujícímu nástupu ekologických výrob (obnovitelné zdroje energie, biopaliva) může být slovinská ekonomika i v budoucnu perspektivním partnerem českých exportérů.

Podrobné teritoriální informace o slovinské ekonomice, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

 

Desatero pro obchodování

ChorvatskoChorvatsko
 1. Dobře se informujte o teritoriu a situaci v oboru. 
 2. Dobře vybírejte partnera, nejednejte za jeho zády, trh je malý a negativní informace se rychle rozšíří i do sousedních zemí. 
 3. Buďte trpěliví a vytrvalí, investujte do budování své obchodní pozice či značky.
 4. Ačkoliv je angličtina používaná ve všech seriózních firmách, v případě prvního kontaktu a akvizičních materiálů je chorvatština jednoznačně lepší volba. Pozor však na kvalitu překladů, využijte místních tlumočníků. Případné „srbizmy“ mohou vyvolat trapné situace. 
 5. Nabídněte financování, které je vítané jako přidaná hodnota. V Chorvatsku jsou finanční zdroje dražší než jinde v Evropské unii. 
 6. Jednejte s potenciálními partnery osobně. Jen písemná či e-mailová komunikace je většinou neefektivní. Vyplatí se být viděn a komunikovat. 
 7. Vyčleňte si na jednání dostatek času. Po jednání bude jistě následovat pozvání na  oběd a večeři. Neodmítněte. Všechna konverzační témata jsou povolena, ale vyvarujte se diskuse o válce a vztazích mezi Chorvaty a Srby.
 8. Počítejte s možnými překážkami. Výskyt potíží s korupcí, netransparentností veřejných zakázek a preferencí místních firem postupně slábne souběžně s implementací právního řádu EU. 
 9. Poskytněte delší dobu splatnosti. V Chorvatsku je splatnost 30 dnů vzácným minimem, 60 dnů standardem a 90 dnů vítanou výhodou. 
 10. Zajistěte platbu vhodnými nástroji. V Chorvatsku je velmi špatná platební morálka. Požadujte akreditiv, záruku či v Chorvatsku běžný nástroj zajištění pohledávek „zadužnica“ (dlužní úpis).
SlovinskoSlovinsko
 1. Kriticky posuďte, zda najde váš produkt na náročném slovinském trhu uplatnění. Šanci mají především výrobky s vysokou přidanou hodnotou za konkurenční cenu.
 2. Slovinci upřednostňují zboží ze západní Evropy a tudíž reference o Vašem úspěchu na západních trzích je výhodou.
 3. Počítejte na preferenci místních firem ve výběrových řízeních. U Slovinců se i při obchodech projevuje silný patriotizmus.
 4. Slovinští obchodní partneři jsou v jednání důslední, dobře znají své hranice a většinou i hranice obchodního partnera, a tak často dochází k důslednému tlaku na cenu.
 5. Připravte kvalitní propagační materiály ve slovinštině, nebo minimálně v angličtině. Dbejte na kvalitu překladu.
 6. Osobní schůzky a individuální komunikace s potenciálními partnery jsou ve slovinském prostředí samozřejmostí. Jednacím jazykem je obvykle angličtina. Po jednáních většinou následuje neformální pozvání na oběd či večeři, které se neodmítá.
 7. Jednejte otevřeně a poctivě. Očekává se od vás standardní evropské vystupování a dodržování obvyklých obchodních zvyklostí.
 8. Nenadsazujte ceny a dodržujte dané slovo a termíny.
 9. Ověřte si bonitu budoucího obchodního partnera. Nespoléhejte na zdání serióznosti a počítejte s horší platební morálkou.
 10. Věnujte zvýšenou pozornost uzavírání smluv. Konzultujte je vždy s místními právníky.