Chorvatsko a Slovinsko

Nabízíme služby zahraničních zástupců CzechTrade, kteří aktivně vyhledávají exportní příležitosti, umí získat ověřené obchodní kontakty, pomohou s prezentací vašeho produktu nebo poradí s výběrem vhodného zahraničního trhu.
Kompletní nabídku Exportního poradenství najdete v sekci Naše služby nebo se neváhejte obrátit na příslušného oborového specialistu CzechTrade.

Působnost zahraniční kanceláře CzechTrade v chorvatském Záhřebu je rozšířena i do Slovinska.

Informace z teritoria

ChorvatskoChorvatsko

Koronavirus - aktuální informace a mimořádná opatření

31.3.2020, Záhřeb
Chorvatsko přitvrzuje: komplikuje to život (i) Čechům

Chorvatská vláda přijala v souvislosti se šířením Covid-19 zásadní opatření, jež mají dopad na přepravu zboží do/z Chorvatska. Opatření se týkají zejména českých vývozců, dovozců a spedičních firem a jejich řidičů.

Nakažených lidí bylo v Chorvatsku k 31. březnu zhruba 900, otestováno jich bylo 7000 (evidovaných obětí je 6, všechny z rizikové skupiny).

Chorvatská vláda rozšířila předchozí opatření i na zastavení veškeré osobní veřejné dopravy včetně MHD a částečně lodní dopravy, nařídila minimálně dvoumetrový odstup mezi lidmi na veřejných místech, zakázala dopravu osobními auty mezi městy, jakýkoli přístup na ostrovy a poloostrov Pelješac, a nařídila, aby občané zůstali v místě svého bydliště.

Problém pro zahraniční řidiče
Chorvatské ministerstvo vnitra vyzvalo všechny řidiče nákladních vozidel, kteří přijíždějí ze Slovinska, aby využili tyto hraniční přechody: Macelj, Bregana, Rupa, Pasjak a Plovanija, kde je více hygienických inspektorů. Tím se urychlí průjezd přes hranice.

Všichni zahraniční řidiči, kteří přicházejí do Chorvatska z Itálie, Číny, Jižní Koreje, Hongkongu, Japonska, Singapuru, Malajsie, Bahrajnu, Íránu, Německa, Francie, Švýcarska, Španělska, Rakouska, Velké Británie, Nizozemska, Švédska a Bele Krajiny (region ve Slovinsku), s výjimkou řidičů v tranzitu, budou umístěni do povinné karantény v Chorvatsku na období 14 dnů.

Můžete se otočit a vrátit
Zahraniční řidiči jsou na hranici upozorňováni, že se mohou vrátit do země, ze které přijeli, pokud nechtějí strávit dva týdny v Chorvatsku. Seznam výše uvedených zemí je neustále aktualizován.

Aktuální informace lze sledovat na webech Chorvatské hospodářské komory a Chorvatské civilní ochrany.

Řidiči vozidel vlastněných zahraničními společnostmi, kteří se po vykládce ihned vracejí do své země, zdravotním prohlídkám nepodléhají.

Společnosti v Chorvatsku, kterým je dodáváno zboží zahraničními dodavateli, musejí:

 • zaslat e-mail na adresu: stozercz@mup.hr oznamující příjezd zahraničních řidičů a následující informace: název společnosti, jméno a příjmení řidiče, identifikační číslo, ze které země je zboží dovezeno, hraniční přechod, který použijí, místo vykládky, místo případné karantény
 • oznámit konkrétní informace týkající se těchto zahraničních řidičů e-mailem (počet těchto řidičů, jejich identifikační údaje – jméno, příjmení, identifikační číslo, registrační číslo vozidla, místo příjezdu – župa určení), vše za účelem umístění těchto řidičů do přechodné karantény organizované okresními středisky civilní ochrany
 • informovat své zahraniční dodavatele o umístění těchto řidičů do karantény a sdělit jim adresu tohoto zařízení, musejí také neprodleně informovat příslušné krajské středisko Chorvatské civilní ochrany na telefonním čísle 112.

Čtyři pětiny firem budou tratit
Chorvatsko přistoupilo k zesílení preventivních opatření.

Chorvatská vláda už ve třetím březnovém týdnu na 30 dnů nařídila uzavření všech obchodů a služeb, kromě prodejen potravin, drogerií a lékáren a uzavření státních hranic. Školy byly zavřené a shromažďování a kulturní a společenské akce byly zakázány už dříve. Občanům se doporučuje, aby zbytečně nevycházeli z domu a aby chránili nejohroženější skupiny obyvatelstva. Nošení roušek není nařízené a prozatím není na ulicích obvyklé.

Drtivá většina tamních obchodních společností utrpí kvůli koronaviru ztráty. Z nejnovějšího průzkumu Chorvatské hospodářské komory (HGK) vyplývá, že 80 procent společností cítí následky koronaviru ve své činnosti. Skoro 60 procent firem přihlásilo ztráty do dvou milionů korun, a pokud situace potrvá, 11 procent společností očekává ztráty vyšší než 3,5 milionu korun.

Nejpostiženějšími odvětvími jsou vzdělávání, služby, cestovní ruch, zemědělství a doprava, ale také umění, zábava a rekreace. Až šest procent mikropodniků a tři procenta velkých podniků odhaduje, že budou muset ukončit činnost, pokud aktuální stav potrvá ještě jeden měsíc.

Ve výrobních činnostech je nejvíce potíží spojováno s dokončením stávajících a objednaných zakázek a snížením poptávky na tuzemském trhu. Cestovní kanceláře hlásí pokles bookingu o 20 až 60 procent. Současně dochází i k výraznému poklesu exportu a importu, a to nejen kvůli poklesu zahraničních poptávek, ale i pro uzavření hranic a tím způsobenými obtížemi pro logistiku.

Podle posledních údajů má sedm procent firem zaměstnance v karanténě. Více než polovina firem využívá možnosti práce z domova. V případě 30 procent firem ovšem práce z domova není možná.

Balíček s 66 opatřeními
Chorvatská vláda 17. března schválila balíček 66 opatření pro pomoc ekonomice kvůli epidemii. Opatření jsou zaměřená především na zachování likvidity a pracovních míst.

Jedním z opatření je bezúročný odklad platby daní a příspěvků na sociální a zdravotní pojištění. Chorvatská banka pro obnovu a rozvoj vyhlásila moratorium na povinnost splácet úvěry a nabídla klientům přeprogramování stávajících úvěrů a odklad splácení základu. Ve spolupráci s komerčními bankami budou podnikatelům nabídnuty nové úvěry pro financování tzv. „prázdného chodu“ a oběžního kapitálu firem.

Další opatření představují zavádění stand-still balíčků ze strany komerčních bank a zastavení exekucí vůči všem dlužníkům na období tří měsíců. Bude rozšířen i rozsah garančního fondu pojištění exportu i na oblast cestovního ruchu a nepřímého exportu. Státní agentura pro podporu malých a středních podniků (HAMAG-BICRO) zavádí moratorium na všechny malé a mikro úvěry poskytnuté pro rurální rozvoj do 31. prosince 2020.

Autor: Alen Novosad, CzechTrade Záhřeb (Chorvatsko a Slovinsko), 31.3.2020

Každým dnem aktualizuje komplexní přehled o dopadech pandemie nového koronaviru na obchodování po celém světě.
Toto zpravodajství sledujte na portálu pro podnikání a export BusinessInfo.cz.

Archiv zpráv ke koronaviru v Chorvatsku a k mimořádným opatřením

 

Obecné informace o teritoriu

Chorvatsko je dynamicky se rozvíjející zemí regionu západního Balkánu, která svou rozlohou a počtem obyvatel patří ke středně velkým zemím. 

Se vstupem Chorvatska do EU v roce 2013 se země stala součástí celní unie zemí EU a dle toho se řídí veškeré náležitosti spojené s volným pohybem zboží, osob, kapitálu a služeb mezi Chorvatskem a dalšími státy EU. Chorvatské dovozy jsou navíc podpořeny možností čerpání fondů EU (do roku 2020 alokováno 10,6 mld. EUR).

Z pohledu českého vývozce pozitivním faktorem je i relativní stabilita místní ekonomiky s pokračujícím trendem růstu HDP, jehož tempo se od roku 2016 pohybuje ročně mezi 2,6 % až 3,1 %. 

Význam chorvatského trhu pro ČR je daný nejen možnostmi rychle se rozvíjející ekonomiky, ale i strategickou polohou při průniku do dalších oblastí jihovýchodní Evropy.

Výše uvedená kombinace faktorů poskytuje široké obchodní příležitosti českým firmám.
Obrat obchodní výměny mezi ČR a Chorvatskem dynamicky roste. Rozvoji vzájemného obchodu prospívá i tradičně dobré vnímání české produkce a její dobré kvalitativní i cenové charakteristiky, jako i dlouhodobě dobré vztahy mezi Čechy a Chorvaty, jazyková blízkost, česká národnostní menšina žijící v Chorvatsku, ale i zvyšující se životní úroveň českých turistů jezdících každoročně na dovolenou.

Podrobné teritoriální informace o chorvatské ekonomice, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

SlovinskoSlovinsko

Koronavirus - aktuální informace a mimořádná opatření

31.3.2020, Záhřeb
Ve Slovinsku bylo k 31. březnu osm stovek lidí nakažených koronavirem covid-19, testováno bylo téměř 23 tisíc lidí a evidovaných obětí je 15, všechny z rizikové skupiny.

Všechny veřejné prostory jako školy, restaurace, hotely, fitness centra, kosmetické a kadeřnické salóny apod. jsou jako ve většině dalších zemí zavřené a platí zákaz shromažďování a pohybu na veřejných místech. Veřejná osobní doprava je zastavena a občané nesmí opustit svá bydliště.

Podmínky nákladní dopravy z Itálie do Slovinska a do třetích zemí
Vláda Slovinské republiky vydala nařízení, které upravuje podmínky vstupu do Slovinska z Itálie, a to s účelem zamezení šíření nákazy koronavirem. Nově Slovinsko zřídilo na hraničních přechodech s Itálií čtyři kontrolní body:

 • Vrtojba,
 • Fernetiči
 • Biskupije
 • Krvavi potok

Kontrolní body Vrtojba, Fernetiči a Biskupije jsou v provozu po celý den, zatímco bod Krvavi potok jen od 5 do 23 hodin.

Správci komunikací zajistili vhodné vyznačení kontrolních bodů a uzavřeli všechna ostatních silniční spojení s Itálií.

Silniční nákladní doprava, kromě převozu poštovních zásilek, léků, ochranných pomůcek a zdravotního materiálu a humanitární pomoci z Itálie do Slovinska se nerealizuje.

Výjimku činí nákladní auta, jejichž cílovou destinací je Slovinsko nebo která jsou v tranzitu do sousedních zemí, s kterými je dohodnuto, že je přijmou. Tranzitní nákladní doprava Slovinskem z Itálie do Chorvatska a Maďarska je organizována v konvojích.

Informace o nákladní dopravě ve Slovinsku a stavu na hraničních přechodech: https://www.gzs.si/zdruzenje_za_promet/vsebina/Novice-za-newsletter/ArticleID/74491/stanje-na-mejah-koronavirus-covid-19  nebo na tel. +386 1 478 8512

Opatření slovinské vlády pro podnikatele
Slovinsko přijme takzvaný megazákon pro COVID-19.

Megazákon má nápomoci ke zvládnutí krize vyvolané epidemií částkou 3 miliardy eur. Slovinská vláda v jeho rámci nachystala balíček finančních a daňových úlev a dotací pro hospodářství a občany a navýšily původně uvažovanou částku ze 2 na 3 miliardy eur.

Zákon například počítá s tím, že náklady na zdravotní a sociální pojištění pro zaměstnance v soukromém sektoru a náhrady za dobu zastavení činnosti a pracovní neschopnosti bude místo zaměstnavatelů hradit stát.

Balíček nazývaný „antikorona paket“ nebo „mega zakon“ má pomoci i OSVČ, pro které stanovil měsíční náhrady ve výši 350 eur za měsíc březen a 700 eur měsíčně za měsíce duben a květen.

Slovenski podjetniški sklad (Slovinský podnikatelský fond) ve spolupráci s Ministerstvem pro hospodářský rozvoj a technologii a dalšími institucemi připravil opatření, která mají přispět ke zmírnění následků šíření koronaviru. Většina opatření se vztahuje na odklad nebo splácení daní či změnu podmínek pro již funkční dotační programy a finanční nástroje. Zásadnější jsou nabídky úvěrů s dotovanými úroky postiženým podnikatelům v celkové výši tří miliard korun.

Pro snazší orientaci v užitečných informacích slovinská vláda zřídila jednotné informační místo o všech podporách a opatřeních pro zmírnění následků vlivu koronaviru na hospodářství: https://www.spiritslovenia.si/koronavirus.

Podnikatelé zde najdou na jednom místě všechny aktuální a aktualizované informace o různých segmentech podnikání společností v těchto mimořádných podmínkách.

Autor: Alen Novosad, CzechTrade Záhřeb (Chorvatsko a Slovinsko), 31.3.2020

Každým dnem aktualizuje komplexní přehled o dopadech pandemie nového koronaviru na obchodování po celém světě.
Toto zpravodajství sledujte také na portálu pro podnikání a export BusinessInfo.cz.

 

Obecné informace z teritoria

Slovinsko je díky geografické blízkosti, historickým politickým, ekonomickým a obchodním vazbám tradičním zahraničně obchodním partnerem České republiky a tudíž lze hospodářskou spolupráci mezi ČR a Slovinskem hodnotit jako mimořádně dobrou. Relativně malé Slovinsko se řadí mezi významné hospodářské partnery ČR. Proinvestiční politika české vlády pozitivně zapůsobila na příliv slovinských investic do ČR, ale také Slovinsko se v posledních letech stalo zajímavým cílem pro české investory. Vzájemnou obchodní spolupráci prohloubilo přistoupení obou zemí k Evropské unii, kdy zprvu především český export do tohoto teritoria zaznamenal výrazný nárůst, ale v poslední době zaznamenáváme naopak výrazný nárůst slovinského vývozu a snížení záporného salda obchodní výměny z hlediska Slovinska.

Slovinský trh je velmi saturován a je silně kompetitivní. Navzdory relativně malé velikosti a počtu obyvatel představuje zajisté zajímavý trh. Uplatnění na náročném slovinském trhu nalézají produkty s vysokou přidanou hodnotou za současného zachování konkurenční cenové výhody. Zejména díky pokračujícímu nástupu ekologických výrob (obnovitelné zdroje energie, biopaliva) může být slovinská ekonomika i v budoucnu perspektivním partnerem českých exportérů.

Podrobné teritoriální informace o slovinské ekonomice, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

 

Desatero pro obchodování

ChorvatskoChorvatsko
 1. Dobře se informujte o teritoriu a situaci v oboru. 
 2. Dobře vybírejte partnera, nejednejte za jeho zády, trh je malý a negativní informace se rychle rozšíří i do sousedních zemí. 
 3. Buďte trpěliví a vytrvalí, investujte do budování své obchodní pozice či značky.
 4. Ačkoliv je angličtina používaná ve všech seriózních firmách, v případě prvního kontaktu a akvizičních materiálů je chorvatština jednoznačně lepší volba. Pozor však na kvalitu překladů, využijte místních tlumočníků. Případné „srbizmy“ mohou vyvolat trapné situace. 
 5. Nabídněte financování, které je vítané jako přidaná hodnota. V Chorvatsku jsou finanční zdroje dražší než jinde v Evropské unii. 
 6. Jednejte s potenciálními partnery osobně. Jen písemná či e-mailová komunikace je většinou neefektivní. Vyplatí se být viděn a komunikovat. 
 7. Vyčleňte si na jednání dostatek času. Po jednání bude jistě následovat pozvání na  oběd a večeři. Neodmítněte. Všechna konverzační témata jsou povolena, ale vyvarujte se diskuse o válce a vztazích mezi Chorvaty a Srby.
 8. Počítejte s možnými překážkami. Výskyt potíží s korupcí, netransparentností veřejných zakázek a preferencí místních firem postupně slábne souběžně s implementací právního řádu EU. 
 9. Poskytněte delší dobu splatnosti. V Chorvatsku je splatnost 30 dnů vzácným minimem, 60 dnů standardem a 90 dnů vítanou výhodou. 
 10. Zajistěte platbu vhodnými nástroji. V Chorvatsku je velmi špatná platební morálka. Požadujte akreditiv, záruku či v Chorvatsku běžný nástroj zajištění pohledávek „zadužnica“ (dlužní úpis).
SlovinskoSlovinsko
 1. Kriticky posuďte, zda najde váš produkt na náročném slovinském trhu uplatnění. Šanci mají především výrobky s vysokou přidanou hodnotou za konkurenční cenu.
 2. Slovinci upřednostňují zboží ze západní Evropy a tudíž reference o Vašem úspěchu na západních trzích je výhodou.
 3. Počítejte na preferenci místních firem ve výběrových řízeních. U Slovinců se i při obchodech projevuje silný patriotizmus.
 4. Slovinští obchodní partneři jsou v jednání důslední, dobře znají své hranice a většinou i hranice obchodního partnera, a tak často dochází k důslednému tlaku na cenu.
 5. Připravte kvalitní propagační materiály ve slovinštině, nebo minimálně v angličtině. Dbejte na kvalitu překladu.
 6. Osobní schůzky a individuální komunikace s potenciálními partnery jsou ve slovinském prostředí samozřejmostí. Jednacím jazykem je obvykle angličtina. Po jednáních většinou následuje neformální pozvání na oběd či večeři, které se neodmítá.
 7. Jednejte otevřeně a poctivě. Očekává se od vás standardní evropské vystupování a dodržování obvyklých obchodních zvyklostí.
 8. Nenadsazujte ceny a dodržujte dané slovo a termíny.
 9. Ověřte si bonitu budoucího obchodního partnera. Nespoléhejte na zdání serióznosti a počítejte s horší platební morálkou.
 10. Věnujte zvýšenou pozornost uzavírání smluv. Konzultujte je vždy s místními právníky.