Skandinávie

Nabízíme služby zahraničních zástupců CzechTrade, kteří aktivně vyhledávají exportní příležitosti, umí získat ověřené obchodní kontakty, pomohou s prezentací vašeho produktu nebo poradí s výběrem vhodného zahraničního trhu.
Kompletní nabídku Exportního poradenství najdete v sekci Naše služby nebo se neváhejte obrátit na příslušného oborového specialistu CzechTrade.

Působnost zahraniční kanceláře CzechTrade ve švédském Stockoholmu je rozšířena i do dalších skandinávských zemí - Finska, Norska a Dánska.

Informace z teritoria

ŠvédskoŠvédsko

Koronavirus - aktuální informace a mimořádná opatření

2.4.2020, Stockholm
Švédsko nejde cestou tvrdých restrikcí, jen doporučení

Severská země zvolila jinou cestu v boji proti koronaviru, než většina Evropy. Vláda stanovuje jen mírné restrikce a spoléhá na doporučení a dobrovolnou disciplínu, která je spojena se švédskou náturou. Ekonomiku zatím nechává částečně běžet.

Ve Švédsku bylo k 2. dubnu zaznamenáno již 5 466 pozitivní výsledků nového koronaviru. Celkově zemřelo k tomuto datu 282 osob. Infekce zasáhla všechny švédské kraje, nejvyšší výskyt je ve Stockholmu. Průměrný věk všech zemřelých je 83 let, průměrný věk pacientů vyžadujících JIP je 63 let a průměrný věk hospitalizovaných je 54 let.

Ze zdravotního hlediska švédské odmítání drastických opatření vychází z přesvědčení, že většinová, zdravá populace jeví reaktivně mírný průběh onemocnění. Vláda vydává pouze doporučení, nikoliv příkazy. Švédskou prioritou je péče o staré, nemocné a jinak náchylné k vážnému průběhu nemoci.

Restaurace i školy zůstávají otevřeny
Vláda doporučuje dodržovat hygienu, mýt si často ruce, nesahat si na obličej, nosit roušku v případě nemoci. Společnostem je doporučováno umožnit jejím pracovník pracovat z domova, pokud je to možné. Vláda stále apeluje, aby občané Švédska při projevu jakýchkoliv příznaků zůstali doma v karanténě.

Švédsko však stále neuzavřelo hranice, prozatím nijak nelimituje pohyb po Švédsku, shromažďovací limit byl sice snížen na 50 osob, nezavřelo školy (pouze doporučilo uzavřít střední a vysoké školy) a nevyhlásilo žádný nouzový stav. Restaurace, hospody, kavárny a bary mohou zůstat otevřené, ale mohou poskytovat služby pouze v případě, že mají místa k sezení. Uzavřeny jsou fitness kluby a posilovny.

Podpora za víc než bilion
Švédsko poskytlo bezprecedentní balíčky podpory švédské ekonomiky, které zahrnovaly 800 miliard švédských korun od Centrální banky, 434 miliard od vlády a 200 miliard od Exportní banky. To je celkem 1434 miliard švédských korun. Jedna švédská koruna je v současnosti asi 2,5 kč.

Dočasné (na čtyři měsíce) zrušení daňových odvodů za zaměstnance, aplikovatelné však pouze na maximálně 30 zaměstnanců (sociální pojištění ve výši 10,21 procenta zůstává nadále v platnosti), představuje úlevu ve výši 33 miliard.

Firmy, které již daně uhradily, lze si o částku požádat zpět. Plátci DPH mají odklad o rok. Subjekty, které si pro svou živnost prostory pronajímají, možnost příspěvku až do výše 50 % na nájem. Stát zřídí zvláštní fond ve výši 100 miliard švédských korun na poskytování rizikových úvěrů tam, kde takový krok banky odmítají. Maximální výše úvěru 75 miliard švédských korun, stát bude krýt 70 % a zbylých 30 % komerční banky. Firmy, které byly nuceny ukončit činnost nezaniknout, budou v režimu „spánku“, po krizi se sníží byrokracie při obnovení jejich činnosti. Jednu miliardu švédských korun půjde na podporu kulturních a sportovních institucí, které zasáhla opatření přijímaná kvůli krizi.

Ekonomický výhled
Ministryně financí Magdalena Anderssonová přednesla 31. března zprávu o výhledu švédské ekonomiky, ve které zaznělo, že je Švédsko v relativně dobré pozici, země má rozpočtové přebytky, zadlužení je pouze 35 % HDP, ekonomika je robustní.

Problém této krize je ten, že šokem prochází nabídka i poptávka, což ji odlišuje od finanční krize v roce 2009. Nejistota je obrovská, vše záleží na tom, jak dlouho tento stav bude pokračovat. V tuto chvíli Švédsko očekává pokles HDP v roce 2020 o 4,0 %, v roce 2021 však očekává růst 3,5 %. Nezaměstnanost stoupne ze 7 % na 9 %. Zadlužení Švédska stoupne z 35 % HDP na 40 % HDP, což bude stále jedna z nejlepších hodnot v EU. Iinflace spadne na 0,5 %.

Autor: Tomáš Rousek, CzechTrade Stockholmu, ve spolupráci se Zastupitelským úřadem ve Švédsku, 2.4.2020

Každým dnem aktualizuje komplexní přehled o dopadech pandemie nového koronaviru na obchodování po celém světě.
Toto zpravodajství sledujte také na portálu pro podnikání a export BusinessInfo.cz.

Archiv zpráv ke koronaviru ve Švédsku a k mimořádným opatřením

 

Obecné informace o teritoriu

Švédsko je jednou z nejvyspělejších zemí světa s velmi vysokou životní úrovní a zároveň tradičně silným sociálním systémem. Švédsko je podobné České republice jak velikostí trhu (9,5 mil. obyvatel), tak strukturou ekonomiky, zejména v orientaci na automobilový průmysl a strojírenství. Jedná se o stabilní trh, který má však svá specifika.

České výrobky jsou ve Švédsku obecně dobře přijímány. Nejznámějšími komoditami jsou automobily Škoda, české pivo a různé strojírenské výrobky. Švédsko je pro Českou republiku významným obchodním partnerem, je cca 14. zemí světa, kam české firmy nejvíce exportují. Obchodní bilance se Švédskem je pro ČR výrazně kladná.

Švédsko je zemí velmi konzervativní s důrazem na tradiční domácí výrobky a značky. Přesto mají české značky dobré šance na uplatnění, především ve strojírenství a u průmyslových subdodávek. Velkou výhodou je, že Švédové hovoří výborně anglicky a díky jednotnému trhu EU je vzájemný obchod bez překážek.

Podrobné teritoriální informace o švédské ekonomice, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

DánskoDánsko

Dánsko je jednou z nejvyspělejších zemí světa s velmi vysokou životní úrovní a zároveň tradičně silným sociálním systémem. V Dánskou žije 5,7 milionů obyvatel a ekonomika je charakterizována velmi nízkou mírou inflace a výrazným nárůstem zahraničního obchodu v posledních letech. Hlavními obchodními partneři země jsou Německo a Švédsko.

České výrobky jsou v Dánsku obecně dobře přijímány. Nejznámějšími komoditami jsou automobily Škoda, české pivo a různé strojírenské výrobky. Dánsko je pro Českou republiku významným obchodním partnerem, je 19. zemí světa, kam české firmy nejvíce exportují. Obchodní bilance se Dánskem je pro ČR výrazně kladná.

Největší příležitosti pro české dodavatele jsou v oblastech energetiky, stavebnictví, a zemědělství. Finsko má též velké investice do budování dopravní infrastruktury, které přesahují hodnotu stovek miliard korun. Výhodou je, že Dánové hovoří výborně anglicky a díky jednotnému trhu EU je vzájemný obchod bez překážek.

Podrobné teritoriální informace o norské ekonomice, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

FinskoFinsko

Finsko je jednou z nejvyspělejších zemí světa s velmi vysokou životní úrovní. Ve Finsku žije 5,5 milionů obyvatel a ekonomický růst posledních let je řízen domácí poptávkou i exportem. Finsko je druhou nejrozvinutější digitální ekonomikou v EU a je nejlepší v oblasti inovací.

České výrobky jsou ve Finsku obecně dobře přijímány. Nejznámějšími komoditami jsou automobily Škoda, české pivo a různé strojírenské výrobky. Finsko je pro Českou republiku významným obchodním partnerem, hodnota vývozu do Finska v letech 2016-2018 roste tempem více než 15% ročně.

Finsko je zemí velmi konzervativní s důrazem na tradiční domácí výrobky a značky. Přesto mají české značky dobré šance na uplatnění, především ve strojírenství a u průmyslových subdodávek. Velkou výhodou je, že Finové hovoří výborně anglicky a díky jednotnému trhu EU je vzájemný obchod bez překážek.

Podrobné teritoriální informace o finské ekonomice, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

NorskoNorsko

Norsko je jednou z nejvyspělejších zemí světa s velmi vysokou životní úrovní. V Norsku žije 5,3 milionů obyvatel a její ekonomický růst je tažen především petrochemií, energetikou, a tzv. akvakulturou (chov lososů). Norsko je druhým největším evropským vývozcem ropy a není členem EU.

České výrobky jsou v Norsku obecně dobře přijímány. Nejznámějšími komoditami jsou automobily Škoda, české pivo a různé strojírenské a energetické výrobky. Norsko není pro Českou republiku příliš významným obchodním partnerem, nicméně hodnota vývozu z České republiky do Norska má stoupající charakter.

Norsko je konzervativní zemí s důrazem na tradiční domácí výrobky a značky. Přesto mají české značky dobré šance na uplatnění. Velkou výhodou je, že Norové hovoří výborně anglicky a díky smlouvám s EU je vzájemný obchod bez složitějších překážek a bariér.

Podrobné teritoriální informace o norské ekonomice, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

Desatero pro obchodování

ŠvédskoŠvédsko
 1. Plánování a přesnost - Schůzku ve Švédsku dobře naplánujte a přijďte včas. Pokud máte zpoždění, ohlaste ho. Není zvykem sjednávat schůzky před devátou ráno a po šestnácté hodině odpolední.
 2. Neformální atmosféra - Ve Švédsku se lidé oslovují křestními jmény, přizpůsobte se. Atmosféra obchodních schůzek je uvolněná, kravata a oblek není nutností.
 3. Obchodním jazykem je angličtina - Ve Švédsku se angličtina používá jako obchodní jazyk, vaše propagační materiály i webové stránky by měly být dostupné v anglickém jazyce.
 4. Pečlivá příprava jednání - Na jednání se pečlivě připravte, stanovte si cíl. Mluvte jasně, uvádějte pravdivé informace podložené fakty a čísly. Je vhodné se po schůzce připomenout, mailem či telefonem.
 5. Plochá organizační struktura - Rozhodování ve Švédsku probíhá kolektivně, v úvahu jsou brány názory bez ohledu na firemní hierarchii. Zhodnocení výsledku jednání může trvat. Buďte trpěliví, ale nepřestávejte komunikovat.
 6. Důraz na komunikaci - Ukažte respekt a dobře naslouchejte švédským partnerům. Buďte zdvořilí a kultivovaní. Skandinávští obchodní partneři jsou spolehliví a féroví, buďte i vy upřímní a otevření.
 7. Řešení konfliktů - Švédové nemají rádi otevřené konflikty. Pokud nastanou, řeší je komunikací a vyjednáváním. Za úspěšný obchod je považován takový, kde jsou obě strany spokojené.
 8. Reference budují důvěru - Významnou hodnotu mají reference, především z ostatních zemí Skandinávie nebo západní Evropy.
 9. Otevřenost k inovacím - Švédsko je země otevřená inovacím. Co je nové a odlišné je atraktivní. Inovace prezentujte jako potenciál pro zlepšení kvality a úspory nákladů.
 10. Švédové jsou konzervativní a stálí - Smysl pro čest a poctivost je ve Švédsku velký. Vybudovat obchodní vztahy není snadné, ale pokud se to podaří, jedná se o kvalitní a stabilní partnerství.
DánskoDánsko
 1. Plánování jednání - Schůzky se v Dánsku neplánují mezi devátou ráno a šestnáctou odpoledne a dodržuje se dohodnutá doba jejich trvání. Volný čas a práce jsou striktně oddělené
 2. Atmosféra během jednání - V Dánsku se lidé oslovují křestními jmény, přizpůsobte se. Oblek a kravata není nutností, jednání probíhají v méně formální atmosféře. Dánové na jednání i rádi vtipkují.
 3. Obchodním jazykem je angličtina - Obchodním jazykem v Dánsku je angličtina, je dobré mít v anglickém jazyce webové stránky a propagační materiály.
 4. Pečlivá příprava jednání - Jednání v Dánsku bývají strukturovaná. Dobře se na ně připravte, vaše slova budou brána vážně. Čekejte, že váš partner bude mít přehled o cenách i o konkurenci.
 5. Kolektivní rozhodování - Dánové jsou rovnostáři. Rozhodování probíhá kolektivně a v úvahu jsou brány všechny názory. Závěry z jednání jsou známé až po důkladné diskusi a s větším odstupem.
 6. Důraz na komunikaci - Své názory vyjadřujte přímo. Prokazujte partnerům respekt a než budete reagovat, vyčkejte, až druhá strana domluví. Kladení otázek je vnímáno velice pozitivně.
 7. Řešení konfliktů - Pokud nastane konflikt, Dánové jej řeší přímo a otevřeně. Za úspěšný obchod je považován takový, kde jsou obě strany spokojené.
 8. Reference budují důvěru - Významnou hodnotu mají v Dánsku reference, především z ostatních zemí Skandinávie nebo západní Evropy.
 9. Nejlevnější neznamená nejlepší - Nezbytným předpokladem pro úspěch je vysoká kvalita výrobků, technická úroveň, a spolehlivost. Cena nemusí být nejnižší, ale je třeba jí obhájit vhodnou argumentací založenou na faktech.
 10. Stabilní partnerství - Dánové jsou čestní, upřímní, a stálí. Vybudovat obchodní vztahy trvá nějakou dobu, ale pokud se to podaří, jedná se o kvalitní a stabilní partnerství.
FinskoFinsko
 1. Úcta k tradicím - Finsko je unikátní země v rámci Evropy i Skandinávie. Finové si zakládají na svých tradicích, projevujte partnerům respekt a dobře jim naslouchejte.
 2. Obchodní jednání - Schůzky se ve Finsku neplánují mezi devátou ráno a šestnáctou odpoledne a dodržuje se dohodnutá doba jejich trvání. Volný čas a práce jsou oddělené.
 3. Atmosféra během jednání - Ve Finsku se lidé nejdříve představují formálně, k oslovování křestními jmény přecházejí až v průběhu jednání. Oblek a kravata není nutností, ale atmosféra na jednání je seriózní.
 4. Obchodním jazykem je angličtina - Ve Finsku je obchodním jazykem angličtina, vzhledem k unikátnosti finštiny není znalost místního jazyka předpokládána.
 5. Pečlivá příprava - Na jednání se pečlivě připravte. Mluvte jasně, uvádějte pravdivé informace podložené fakty a čísly. Na konci jednání jasně prezentujte, co je vaším cílem.
 6. Řešení konfliktů - Finové nevyhledávají konflikty, ale pokud nastanou, tak je řeší rychle a kompromisním vyjednáváním. Za úspěšný obchod je považován takový, kde jsou obě strany spokojené.
 7. Reference budují důvěru - Významnou hodnotu mají reference, především z ostatních zemí Skandinávie nebo západní Evropy.
 8. Otevřenost k inovacím - Buďte inovativní. Finsko je zemí s největším počtem inovací v Evropě a druhou nejrozvinutější digitální ekonomikou v Evropě.
 9. Vysoce koncentrovaný trh - Finský trh je vysoce koncentrovaný s přítomností globálních hráčů. Při vstupu na trh je proto třeba se úzce specializovat a zaměřit se přesně na cílovou skupinu pro daný produkt.
 10. Čestnost a stálost - Smysl pro čest a poctivost je ve Finsku velký. Vybudovat obchodní vztahy není snadné, ale pokud se to podaří, jedná se o kvalitní a stabilní partnerství.
NorskoNorsko
 1. Norsko v rámci Evropy - Norsko není členem Evropské unie, obchod s ním však zjednodušují mezinárodní dohody s EU, včetně bezcelního dovozu na většinu produktů.
 2. Obchodní jednání - Schůzky v Norsku plánujte nejméně dva týdny předem a potvrzujte mailem. Před devátou ráno a po 16. hodině se schůzky většinou nesjednávají, volný čas a práce jsou oddělené.
 3. Neformální atmosféra - V Norku se lidé oslovují křestními jmény, přizpůsobte se. Oblek a kravata na jednání není nutností, požadavkem je celková upravenost zevnějšku.
 4. Obchodním jazykem je angličtina - V Norsku se angličtina používá jako obchodní jazyk, vaše propagační materiály i webové stránky by měly být dostupné v anglickém jazyce.
 5. Pečlivá příprava jednání - Na jednání se pečlivě připravte. Uvádějte pravdivé informace podložené fakty a čísly, vaše slova budou brána vážně. Důležité je jasně vědět, co má být cílem vašeho jednání.
 6. Plochá organizační struktura - Rozhodování v Norsku probíhá kolektivně, v úvahu jsou brány názory bez ohledu na firemní hierarchii. Norové vše pečlivě analyzují, nespěchejte na výsledek a buďte trpěliví.
 7. Důraz na komunikaci - Ukažte respekt a dobře naslouchejte. Buďte zdvořilí a kultivovaní. Norští obchodní partneři jsou spolehliví a féroví, buďte i vy upřímní a otevření, vyplatí se to.
 8. Řešení konfliktů - Norové se otevřeným konfliktům snaží předejít, pokud nastanou, řeší je komunikací a vyjednáváním a může trvat i delší dobu, než se dohodnete na kompromisu.
 9. Reference budují důvěru - Významnou hodnotu mají reference. Vybudovat obchodní vztahy není v Norsku snadné, ale pokud se to podaří, jedná se o kvalitní a stabilní partnerství.
 10. Nejlevnější neznamená nejlepší - Norsko je vysoce koncentrovaný trh s velkou kupní sílou. Vysoká kvalita je nezbytným předpokladem pro úspěch, a bude rozhodovat mnohdy víc než pouhá cena.

Nejbližší související akce

ONLINE SEMINÁŘ: Obchodní příležitosti ve SKANDINÁVII 28. 4. 2020 Teritoriální seminář
Česká republika
ONLINE
Přihlásit
EURO MINE EXPO - NOVUMM 2020/077N 9. 6. 2020 - 11. 6. 2020 Veletrh NOVUMM
Švédsko
Skelleftea,
Švédsko
Více informací
Nordbygg 2020 - ODLOŽENO 29. 9. 2020 - 2. 10. 2020 Veletrh
Švédsko
Stockholm,
Švédsko
Více informací
Elmia Subcontractor 2020 10. 11. 2020 - 13. 11. 2020 Veletrh
Švédsko
Jönköping,
Švédsko
Více informací