Skandinávie - Švédsko, Dánsko, Norsko, Finsko

Nabízíme služby zahraničních zástupců CzechTrade, kteří aktivně vyhledávají exportní příležitosti, umí získat ověřené obchodní kontakty, pomohou s prezentací vašeho produktu nebo poradí s výběrem vhodného zahraničního trhu.
Kompletní nabídku Exportního poradenství najdete v sekci Naše služby nebo se neváhejte obrátit na příslušného oborového specialistu CzechTrade.

Působnost zahraniční kanceláře CzechTrade ve švédském Stockoholmu je rozšířena i do dalších skandinávských zemí - Finska, Norska a Dánska.

Informace z teritoria

ŠvédskoŠvédsko

Doporučení pro vstup na švédský trh za současné situace a aktuální zpravodajství

 1. Vyhledání obchodních partnerů
  Na švédském trhu lze fungovat samostatně, nebo prostřednictvím obchodních partnerů či distributorů. Mít ve Švédsku obchodního partnera je výhoda, ale samozřejmě je možné obsluhovat trh přímo, pokud na to máte kapacity.
  Vyhledání obchodních partnerů či příležitostí je i není snadné. Většina webových stránek je psaná i v angličtině, bohužel ale neexistuje jedna ucelená databáze kontaktů, kde by se daly snadno dohledat. Pomoc zahraniční kanceláře CzechTrade Stockholm může být tedy v tomto kroku přínosná – má přehled o firmách, zkušenosti s vyhledáváním, a kromě Googlu a LinkedInu i vlastní databáze kontaktů, nastřádané za roky existence kanceláře.
 2. Výběr partnera
  Výběr obchodního partnera je důležitý. Po sestavení seznamu maximálně možných kontaktů je dobré si položit otázku, kdo je pro mě vhodný partner, přičemž nejlepší je vycházet ze svých zkušeností z jiných exportních trhů. Obecně lze říci, že co funguje v jiných zemích Západní Evropy, může fungovat i ve Švédsku. Pokud zkušenosti z jiných zemí Evropy chybí, je dobré se orientovat na střední a malé podniky. Velcí hráči ve Švédsku mají vysoké nároky jak na kvalitu zboží či služby, tak na reference, navíc se většinou složitě dobíráte kontaktů na konkrétní nákupčí.
 3. Volba obchodní strategie
  Exkluzivní partner pro celé Švédsko, nebo více zástupců pro jednotlivé regiony? Obojí může fungovat. Švédsko je sice rozlehlá země, ale obchod je koncentrován do několika málo hustě obydlených území. Pokud se rozhodnete pro exkluzivního partnera, vyplatí se uzavřít první smlouvu na rok, a podmínit exkluzivitu společně stanoveným objemem obchodů v prvním roce. Počítejte s investicí do rozvoje aktivit a také s nižší cenou oproti konkurenci, hlavně v prvním roce podnikání. Místní trh je náročný a je těžké se prosadit proti konkurenci. Se svým švédským obchodním partnerem se o tyto náklady dělte, ale zároveň ho nezapomínejte motivovat pro něj výhodnými maržemi.
 4. Podpora zahraniční kanceláře CzechTrade
  Kancelář CzechTrade pro Skandinávii má sídlo ve Stockholmu. Je tedy ve Švédsku trvale přítomna a může být vaším partnerem a prodlouženou rukou po dobu, kdy budete budovat svůj byznys v této zemi. Jejím krédem není poskytnout vám seznam firem a víc se o vás nestarat, ale když se rozhodnete zkusit štěstí na švédském trhu, je tady pro to, aby ten kus cesty urazila s vámi jako váš asistent a partner, na kterého se můžete kdykoliv obrátit.

 

Aktuální informace o situaci ve Švédsku naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

 

Obecné informace o teritoriu

Švédsko je jednou z nejvyspělejších zemí světa s velmi vysokou životní úrovní a zároveň tradičně silným sociálním systémem. Švédsko je podobné České republice jak velikostí trhu (9,5 mil. obyvatel), tak strukturou ekonomiky, zejména v orientaci na automobilový průmysl a strojírenství. Jedná se o stabilní trh, který má však svá specifika.

České výrobky jsou ve Švédsku obecně dobře přijímány. Nejznámějšími komoditami jsou automobily Škoda, české pivo a různé strojírenské výrobky. Švédsko je pro Českou republiku významným obchodním partnerem, je cca 14. zemí světa, kam české firmy nejvíce exportují. Obchodní bilance se Švédskem je pro ČR výrazně kladná.

Švédsko je zemí velmi konzervativní s důrazem na tradiční domácí výrobky a značky. Přesto mají české značky dobré šance na uplatnění, především ve strojírenství a u průmyslových subdodávek. Velkou výhodou je, že Švédové hovoří výborně anglicky a díky jednotnému trhu EU je vzájemný obchod bez překážek.

Podrobné teritoriální informace o švédské ekonomice, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

DánskoDánsko

Doporučení pro vstup na dánský trh za současné situace a aktuální zpravodajství

 1. Vyhledání obchodních partnerů
  Na dánském trhu lze fungovat samostatně, nebo prostřednictvím obchodních partnerů či distributorů. Mít v Dánsku obchodního partnera je výhoda, ale samozřejmě je možné obsluhovat trh přímo, pokud na to máte kapacity. Dánsko navíc není zas tak příliš vzdálené.
  Vyhledání obchodních partnerů či příležitostí není úplně snadné. Většina webových stránek má sice i anglickou verzi, bohužel ale neexistuje jedna ucelená databáze kontaktů, kde by se daly snadno dohledat. Pomoc zahraniční kanceláře CzechTrade ve Stockholmu (ZK Stockholm) může být tedy v tomto kroku přínosná – má na trhu přehled, zkušenosti s vyhledáváním a kromě Googlu a LinkedInu i vlastní databáze kontaktů, nastřádané za roky existence kanceláře.
 2. Výběr partnera
  Výběr partnera je důležitý. Po sestavení seznamu maximálně možných kontaktů je dobré si položit otázku: kdo je pro mě vhodný partner? Přičemž nejlepší je vycházet ze svých zkušeností z jiných exportních trhů. Obecně lze říci, že co funguje v jiných zemích Západní Evropy, může fungovat i v Dánsku. Pokud zkušenosti z jiných zemí Evropy chybí, je dobré se orientovat na střední a malé podniky. Velké firmy v Dánsku mají vysoké nároky jak na kvalitu zboží či služby, tak na reference.
 3. Volba obchodní strategie
  Exkluzivní partner pro celé Dánsko, nebo více zástupců pro jednotlivé regiony? Obojí může fungovat, nicméně Dánsko není rozlehlá země a jeden dobrý partner pokryje celé území. Pokud se pro exkluzivního partnera rozhodnete, vyplatí se uzavřít první smlouvu na rok a podmínit exkluzivitu společně stanoveným objemem obchodů v prvním roce. Počítejte ale s investicí do rozvoje aktivit a také s nižší cenou oproti konkurenci, hlavně v prvním roce podnikání. Místní trh je náročný a je těžké se prosadit proti tvrdé místní i zahraniční konkurenci. Se svým dánským obchodním partnerem se o tyto náklady dělte, ale zároveň ho nezapomínejte motivovat pro něj výhodnými maržemi.
 4. Podpora zahraniční kanceláře CzechTrade
  Kancelář CzechTrade pro Skandinávii má sídlo ve Stockholmu. Není tedy v Norsku trvale přítomna a nemůže být dost dobře vaší prodlouženou rukou po dobu, kdy budete budovat svůj byznys v této zemi. Jejím krédem však není poskytnout vám seznam firem a víc se o vás nestarat, ale když se rozhodnete zkusit štěstí na norském trhu, můžete se na ni kdykoliv obrátit. ZK Stockholm také úzce spolupracuje s obchodním úsekem zastupitelského úřadu v Oslo.

 

Aktuální informace o situaci v Dánsku naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

 

Obecné informace o teritoriu

Dánsko je jednou z nejvyspělejších zemí světa s velmi vysokou životní úrovní a zároveň tradičně silným sociálním systémem. V Dánskou žije 5,7 milionů obyvatel a ekonomika je charakterizována velmi nízkou mírou inflace a výrazným nárůstem zahraničního obchodu v posledních letech. Hlavními obchodními partneři země jsou Německo a Švédsko.

České výrobky jsou v Dánsku obecně dobře přijímány. Nejznámějšími komoditami jsou automobily Škoda, české pivo a různé strojírenské výrobky. Dánsko je pro Českou republiku významným obchodním partnerem, je 19. zemí světa, kam české firmy nejvíce exportují. Obchodní bilance se Dánskem je pro ČR výrazně kladná.

Největší příležitosti pro české dodavatele jsou v oblastech energetiky, stavebnictví, a zemědělství. Finsko má též velké investice do budování dopravní infrastruktury, které přesahují hodnotu stovek miliard korun. Výhodou je, že Dánové hovoří výborně anglicky a díky jednotnému trhu EU je vzájemný obchod bez překážek.

Podrobné teritoriální informace o norské ekonomice, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

FinskoFinsko

Doporučení pro vstup na finský trh za současné situace a aktuální zpravodajství

 1. Vyhledání obchodních partnerů
  Na finském trhu lze fungovat samostatně, nebo prostřednictvím obchodních partnerů či distributorů. Mít ve Finsku obchodního partnera je ale velká výhoda, a to nejen z pohledu vzdálenosti země, ale také kulturních a jazykových rozdílů.
  Vyhledání obchodních partnerů či příležitostí ve Finsku není snadné. Hodně webových stránek má sice i anglickou verzi, na druhou stranu ale neexistuje jedna ucelená databáze kontaktů, kde by se daly snadno dohledat. Pomoc zahraniční kanceláře CzechTrade ve Stockholmu (ZK Stockholm) může být tedy v tomto kroku přínosná – má na trhu přehled, zkušenosti s vyhledáváním a kromě Googlu a LinkedInu i vlastní databáze kontaktů, nastřádané za roky existence kanceláře.
 2. Výběr partnera
  Výběr obchodního partnera je důležitý. Po sestavení seznamu maximálně možných kontaktů je dobré si položit otázku: kdo je pro mě vhodný partner? Přičemž nejlepší je vycházet ze zkušeností ze svých jiných exportních trhů. Obecně lze říci, že co funguje v jiných zemích Západní Evropy, může fungovat i ve Finsku. Pokud zkušenosti z jiných zemí Evropy chybí, je dobré se orientovat na střední a malé podniky. Velké firmy ve Finsku mají vysoké nároky jak na kvalitu zboží či služby, tak na reference.
 3. Volba obchodní strategie
  Exkluzivní partner pro celé Finsko, nebo více zástupců pro jednotlivé regiony? Obojí může fungovat. Finsko je sice rozlehlá země, ale obchod je koncentrován do několika málo hustě obydlených území. Pokud se rozhodnete pro exkluzivního partnera, vyplatí se uzavřít první smlouvu na rok a podmínit exkluzivitu společně stanoveným objemem obchodů v prvním roce. Počítejte ale s investicí do rozvoje aktivit a také s nižší cenou oproti konkurenci, hlavně v prvním roce podnikání. Místní trh je náročný a je těžké se prosadit proti tvrdé místní i zahraniční konkurenci. Se svým finským obchodním partnerem se o tyto náklady dělte, ale zároveň ho nezapomínejte motivovat pro něj výhodnými maržemi.
 4. Podpora zahraniční kanceláře CzechTrade
  Kancelář CzechTrade pro Skandinávii má sídlo ve Stockholmu. Není tedy v Norsku trvale přítomna a nemůže být dost dobře vaší prodlouženou rukou po dobu, kdy budete budovat svůj byznys v této zemi. Jejím krédem však není poskytnout vám seznam firem a víc se o vás nestarat, ale když se rozhodnete zkusit štěstí na norském trhu, můžete se na ni kdykoliv obrátit. ZK Stockholm také úzce spolupracuje s obchodním úsekem zastupitelského úřadu ve Finsku.

 

Aktuální informace o situaci ve Finsku naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

 

Obecné informace o teritoriu

Finsko je jednou z nejvyspělejších zemí světa s velmi vysokou životní úrovní. Ve Finsku žije 5,5 milionu obyvatel a ekonomický růst posledních let je řízen domácí poptávkou i exportem. Finsko je druhou nejrozvinutější digitální ekonomikou v EU a je nejlepší v oblasti inovací.

České výrobky jsou ve Finsku obecně dobře přijímány. Nejznámějšími komoditami jsou automobily Škoda, české pivo a různé strojírenské výrobky. Finsko je pro Českou republiku významným obchodním partnerem, hodnota vývozu do Finska v letech 2016-2018 roste tempem více než 15% ročně.

Finsko je zemí velmi konzervativní s důrazem na tradiční domácí výrobky a značky. Přesto mají české značky dobré šance na uplatnění, především ve strojírenství a u průmyslových subdodávek. Velkou výhodou je, že Finové hovoří výborně anglicky a díky jednotnému trhu EU je vzájemný obchod bez překážek.

Podrobné teritoriální informace o finské ekonomice, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

NorskoNorsko

Doporučení pro vstup na norský trh za současné situace a aktuální zpravodajství

 1. Vyhledání obchodních partnerů
  Na norském trhu lze fungovat samostatně, nebo prostřednictvím obchodních partnerů  či distributorů. Mít v Norsku obchodního partnera je většinou výhoda, ale samozřejmě je možné obsluhovat trh přímo, pokud na to máte kapacity.

  Vyhledání obchodních partnerů či příležitostí není úplně snadné. Většina webových stránek má sice i anglickou verzi, na druhou stranu ale neexistuje jedna ucelená databáze kontaktů, kde by se daly snadno dohledat. Pomoc zahraniční kanceláře CzechTrade ve Stockholmu (ZK Stockholm) může být tedy v tomto kroku přínosná – má na trhu přehled, zkušenosti s vyhledáváním a kromě Googlu a LinkedInu i vlastní databáze kontaktů, nastřádané za roky existence kanceláře.
   
 2. Výběr partnera
  Výběr obchodního partnera je důležitý. Po sestavení seznamu maximálně možných kontaktů je dobré si položit otázku: kdo je pro mě vhodný partner? Přičemž nejlepší je vycházet ze svých zkušeností z jiných exportních trhů. Obecně lze říci, že co funguje v jiných zemích Západní Evropy, může fungovat i v Norsku. Pokud zkušenosti z jiných zemí Evropy chybí, je dobré se orientovat na střední a malé podniky. Velké firmy v Norsku mají vysoké nároky jak na kvalitu zboží či služby, tak na reference.
   
 3. Norsko jako součást Evropy
  Máte se obávat toho, že Norsko není členem Evropské unie? Nijak zásadně, protože Norsko je téměř integrální součástí Evropy a existují obchodní dohody mezi EU a Norskem včetně celní unie. Na vstupu tedy nebudete mít tedy nějaké zvlášť větší problémy či náklady oproti obchodování v rámci EU. Počítejte ale s investicí do rozvoje aktivit a také s nižší cenou oproti konkurenci, hlavně v prvním roce podnikání. Místní trh je náročný, a je těžké se prosadit proti tvrdé místní i zahraniční konkurenci. Se svým norským obchodním partnerem se o tyto náklady dělte, ale zároveň ho nezapomínejte motivovat pro něj výhodnými maržemi.
   
 4. Podpora zahraniční kanceláře CzechTrade
  Kancelář CzechTrade pro Skandinávii má sídlo ve Stockholmu. Není tedy v Norsku trvale přítomna a nemůže být dost dobře vaší prodlouženou rukou po dobu, kdy budete budovat svůj byznys v této zemi. Jejím krédem však není poskytnout vám seznam firem a víc se o vás nestarat, ale když se rozhodnete zkusit štěstí na norském trhu, můžete se na ni kdykoliv obrátit. ZK Stockholm také úzce spolupracuje s obchodním úsekem zastupitelského úřadu v Oslo.

 

Aktuální informace o situaci v Norsku naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

 

Obecné informace o teritoriu

Norsko je jednou z nejvyspělejších zemí světa s velmi vysokou životní úrovní. V Norsku žije 5,3 milionů obyvatel a její ekonomický růst je tažen především petrochemií, energetikou, a tzv. akvakulturou (chov lososů). Norsko je druhým největším evropským vývozcem ropy a není členem EU.

České výrobky jsou v Norsku obecně dobře přijímány. Nejznámějšími komoditami jsou automobily Škoda, české pivo a různé strojírenské a energetické výrobky. Norsko není pro Českou republiku příliš významným obchodním partnerem, nicméně hodnota vývozu z České republiky do Norska má stoupající charakter.

Norsko je konzervativní zemí s důrazem na tradiční domácí výrobky a značky. Přesto mají české značky dobré šance na uplatnění. Velkou výhodou je, že Norové hovoří výborně anglicky a díky smlouvám s EU je vzájemný obchod bez složitějších překážek a bariér.

Podrobné teritoriální informace o norské ekonomice, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

Desatero pro obchodování

ŠvédskoŠvédsko
 1. Plánování a přesnost - Schůzku ve Švédsku dobře naplánujte a přijďte včas. Pokud máte zpoždění, ohlaste ho. Není zvykem sjednávat schůzky před devátou ráno a po šestnácté hodině odpolední.
 2. Neformální atmosféra - Ve Švédsku se lidé oslovují křestními jmény, přizpůsobte se. Atmosféra obchodních schůzek je uvolněná, kravata a oblek není nutností.
 3. Obchodním jazykem je angličtina - Ve Švédsku se angličtina používá jako obchodní jazyk, vaše propagační materiály i webové stránky by měly být dostupné v anglickém jazyce.
 4. Pečlivá příprava jednání - Na jednání se pečlivě připravte, stanovte si cíl. Mluvte jasně, uvádějte pravdivé informace podložené fakty a čísly. Je vhodné se po schůzce připomenout, mailem či telefonem.
 5. Plochá organizační struktura - Rozhodování ve Švédsku probíhá kolektivně, v úvahu jsou brány názory bez ohledu na firemní hierarchii. Zhodnocení výsledku jednání může trvat. Buďte trpěliví, ale nepřestávejte komunikovat.
 6. Důraz na komunikaci - Ukažte respekt a dobře naslouchejte švédským partnerům. Buďte zdvořilí a kultivovaní. Skandinávští obchodní partneři jsou spolehliví a féroví, buďte i vy upřímní a otevření.
 7. Řešení konfliktů - Švédové nemají rádi otevřené konflikty. Pokud nastanou, řeší je komunikací a vyjednáváním. Za úspěšný obchod je považován takový, kde jsou obě strany spokojené.
 8. Reference budují důvěru - Významnou hodnotu mají reference, především z ostatních zemí Skandinávie nebo západní Evropy.
 9. Otevřenost k inovacím - Švédsko je země otevřená inovacím. Co je nové a odlišné je atraktivní. Inovace prezentujte jako potenciál pro zlepšení kvality a úspory nákladů.
 10. Švédové jsou konzervativní a stálí - Smysl pro čest a poctivost je ve Švédsku velký. Vybudovat obchodní vztahy není snadné, ale pokud se to podaří, jedná se o kvalitní a stabilní partnerství.
DánskoDánsko
 1. Plánování jednání - Schůzky se v Dánsku neplánují před devátou ráno a po šestnácté odpoledne. Dodržuje se dohodnutá doba jejich trvání. Volný čas a práce jsou striktně oddělené.
 2. Atmosféra během jednání - V Dánsku se lidé oslovují křestními jmény, přizpůsobte se. Oblek a kravata není nutností, jednání probíhají v méně formální atmosféře. Dánové na jednání i rádi vtipkují.
 3. Obchodním jazykem je angličtina - Obchodním jazykem v Dánsku je angličtina, je dobré mít v anglickém jazyce webové stránky a propagační materiály.
 4. Pečlivá příprava jednání - Jednání v Dánsku bývají strukturovaná. Dobře se na ně připravte, vaše slova budou brána vážně. Čekejte, že váš partner bude mít přehled o cenách i o konkurenci.
 5. Kolektivní rozhodování - Dánové jsou rovnostáři. Rozhodování probíhá kolektivně a v úvahu jsou brány všechny názory. Závěry z jednání jsou známé až po důkladné diskusi a s větším odstupem.
 6. Důraz na komunikaci - Své názory vyjadřujte přímo. Prokazujte partnerům respekt a než budete reagovat, vyčkejte, až druhá strana domluví. Kladení otázek je vnímáno velice pozitivně.
 7. Řešení konfliktů - Pokud nastane konflikt, Dánové jej řeší přímo a otevřeně. Za úspěšný obchod je považován takový, kde jsou obě strany spokojené.
 8. Reference budují důvěru - Významnou hodnotu mají v Dánsku reference, především z ostatních zemí Skandinávie nebo západní Evropy.
 9. Nejlevnější neznamená nejlepší - Nezbytným předpokladem pro úspěch je vysoká kvalita výrobků, technická úroveň, a spolehlivost. Cena nemusí být nejnižší, ale je třeba jí obhájit vhodnou argumentací založenou na faktech.
 10. Stabilní partnerství - Dánové jsou čestní, upřímní, a stálí. Vybudovat obchodní vztahy trvá nějakou dobu, ale pokud se to podaří, jedná se o kvalitní a stabilní partnerství.
FinskoFinsko
 1. Úcta k tradicím - Finsko je unikátní země v rámci Evropy i Skandinávie. Finové si zakládají na svých tradicích, projevujte partnerům respekt a dobře jim naslouchejte.
 2. Obchodní jednání - Schůzky se ve Finsku neplánují mezi devátou ráno a šestnáctou odpoledne a dodržuje se dohodnutá doba jejich trvání. Volný čas a práce jsou oddělené.
 3. Atmosféra během jednání - Ve Finsku se lidé nejdříve představují formálně, k oslovování křestními jmény přecházejí až v průběhu jednání. Oblek a kravata není nutností, ale atmosféra na jednání je seriózní.
 4. Obchodním jazykem je angličtina - Ve Finsku je obchodním jazykem angličtina, vzhledem k unikátnosti finštiny není znalost místního jazyka předpokládána.
 5. Pečlivá příprava - Na jednání se pečlivě připravte. Mluvte jasně, uvádějte pravdivé informace podložené fakty a čísly. Na konci jednání jasně prezentujte, co je vaším cílem.
 6. Řešení konfliktů - Finové nevyhledávají konflikty, ale pokud nastanou, tak je řeší rychle a kompromisním vyjednáváním. Za úspěšný obchod je považován takový, kde jsou obě strany spokojené.
 7. Reference budují důvěru - Významnou hodnotu mají reference, především z ostatních zemí Skandinávie nebo západní Evropy.
 8. Otevřenost k inovacím - Buďte inovativní. Finsko je zemí s největším počtem inovací v Evropě a druhou nejrozvinutější digitální ekonomikou v Evropě.
 9. Vysoce koncentrovaný trh - Finský trh je vysoce koncentrovaný s přítomností globálních hráčů. Při vstupu na trh je proto třeba se úzce specializovat a zaměřit se přesně na cílovou skupinu pro daný produkt.
 10. Čestnost a stálost - Smysl pro čest a poctivost je ve Finsku velký. Vybudovat obchodní vztahy není snadné, ale pokud se to podaří, jedná se o kvalitní a stabilní partnerství.
NorskoNorsko
 1. Norsko v rámci Evropy - Norsko není členem Evropské unie, obchod s ním však zjednodušují mezinárodní dohody s EU, včetně bezcelního dovozu na většinu produktů.
 2. Obchodní jednání - Schůzky v Norsku plánujte nejméně dva týdny předem a potvrzujte mailem. Před devátou ráno a po 16. hodině se schůzky většinou nesjednávají, volný čas a práce jsou oddělené.
 3. Neformální atmosféra - V Norsku se lidé oslovují křestními jmény, přizpůsobte se. Oblek a kravata na jednání není nutností, požadavkem je celková upravenost zevnějšku.
 4. Obchodním jazykem je angličtina - V Norsku se angličtina používá jako obchodní jazyk, vaše propagační materiály i webové stránky by měly být dostupné v anglickém jazyce.
 5. Pečlivá příprava jednání - Na jednání se pečlivě připravte. Uvádějte pravdivé informace podložené fakty a čísly, vaše slova budou brána vážně. Důležité je jasně vědět, co má být cílem vašeho jednání.
 6. Plochá organizační struktura - Rozhodování v Norsku probíhá kolektivně, v úvahu jsou brány názory bez ohledu na firemní hierarchii. Norové vše pečlivě analyzují, nespěchejte na výsledek a buďte trpěliví.
 7. Důraz na komunikaci - Ukažte respekt a dobře naslouchejte. Buďte zdvořilí a kultivovaní. Norští obchodní partneři jsou spolehliví a féroví, buďte i vy upřímní a otevření, vyplatí se to.
 8. Řešení konfliktů - Norové se otevřeným konfliktům snaží předejít, pokud nastanou, řeší je komunikací a vyjednáváním a může trvat i delší dobu, než se dohodnete na kompromisu.
 9. Reference budují důvěru - Významnou hodnotu mají reference. Vybudovat obchodní vztahy není v Norsku snadné, ale pokud se to podaří, jedná se o kvalitní a stabilní partnerství.
 10. Nejlevnější neznamená nejlepší - Norsko je vysoce koncentrovaný trh s velkou kupní sílou. Vysoká kvalita je nezbytným předpokladem pro úspěch, a bude rozhodovat mnohdy víc než pouhá cena.

Články a rozhovory

Dánsko Dánsko
Finsko Finsko
Norsko Norsko
Švédsko Švédsko
| 17. 12. 2020