Seznam novinek

plasty-shutterstock_1661544853.jpg
Indonésie - vlajka Indonésie
|
5. 11. 2023

Indonéský zpracovatelský průmysl potřebuje více investic, aby udržel krok s regionem

Indonésie je obdařena velkými zásobami nerostných surovin, především uhlí a neželezných kovů, které se využívají v technologiích elektromobility a OZE. Zpracovatelský průmysl však nestačí upavit potřebné množství surovin pro domácí spotřebu i export. Snahou vlády je podpořit investice právě do tohoto odvětví.

vodik-shutterstock_1983187967__480x320pxl.jpg
Indonésie - vlajka Indonésie
|
12. 10. 2023

Indonésie zahajuje výrobu ekologického vodíku

Nulový emisní limit chce Indonésie splnit do roku 2060. Na této cestě vedle OZE se začíná uplatňovat i bezemisní výroba zeleného vodíku.První krok k produkci zeleného vodíku byl uskutečněn spuštěním prvního provozu výroby vodíku z OZE.

Indonésie - vlajka Indonésie
|
6. 10. 2023

Pinjol: online půjčování v Indonésii

Indonésie v posledním desetiletí prožívá elektronický boom. Digitalizace prostupuje každodenní život firem i občanů. Trend však může mít i negativní dopady i v rámci bankovních služeb.

vetrniky-a-solar_shutterstock_1451877455_Blue-Planet-Studio__480x320pxl.jpg
Indonésie - vlajka Indonésie
|
2. 6. 2023

Indonéská revoluce v obnovitelných zdrojích

Indonésie si vědoma vlivu klasických zdrojů energie na životní prostředí.Ačkoliv má dostatek fosilních paliv,věnuje se v rámci ochrany životního prostředí i výstavbě zařízení s využitím obnovitelných zdrojů.

jakarta-shutterstock_366964556__480x320pxl.jpg
Indonésie - vlajka Indonésie
|
12. 4. 2023

Indonésie má ekonomickou zónu v zábavním parku

Ekonomické zónu mají v Indonésii i turistickou formu. Příkladem je realizace zábavního parku Lido Land ve městě Bogor.

shutterstock_254220325__480x320pxl.jpg
Indonésie - vlajka Indonésie
|
3. 4. 2023

Indonéští domácí oděvní výrobci modernizují produkci

Indonésie podporuje modernizaci průmyslu ve snaze o snížení importu textilního zboží. V zemi běží projekty státní podpory k modernizaci oděvního průmyslu.

Indonésie - vlajka Indonésie
|
31. 3. 2023

Obliba start-up firem je v Indonésii na vzestupu

Úspěšné firmy se objevují především v tradičních oborech, ale zasahují i do takové oblasti jako je odpadové hospodářství.