Zahraniční kancelář CzechTrade
Gruzie a Arménie

Nabízíme služby zahraničních zástupců CzechTrade, kteří aktivně vyhledávají exportní příležitosti, umí získat ověřené obchodní kontakty, pomohou s prezentací vašeho produktu nebo poradí s výběrem vhodného zahraničního trhu.
Kompletní nabídku Exportního poradenství najdete v sekci Naše služby nebo se neváhejte obrátit na příslušného oborového specialistu CzechTrade

Kontakty

Ing. Jílek Štěpán

CzechTrade Gruzie a Arménie

Ing. Štěpán Jílek ředitel regionálního centra
Embassy of the Czech Republic, Chavchavadze Ave., 37-block VI
0179, Tbilisi
Gruzie
www.czechtrade-georgia.com

Nejbližší akce z teritoria

Aktuality z teritoria

Jak Vám můžeme pomoci?

Informace z teritoria

Informace o Gruzii

Gruzínská ekonomika je relativně stabilní a neustále roste. V posledních pěti letech se růst HDP pohyboval v rozmezí 3-5 %, což je na tak malou ekonomiku, která se nemůže opřít o významné zásoby ropy či zemního plynu, velmi dobrý výsledek. Podstatné je, že stabilní politické klima vytváří vstřícné podnikatelské prostředí, které v poslední době láká do země významné zahraniční investory, mezi něž se řadí i ČR.

Není tomu tak dávno, co měly české firmy obavy vstoupit na gruzínský trh, a to nejen v pozici investora, nýbrž i exportéra. V současné době už zde takové firmy působí, ať už v energetice, těžbě surovin či stavebnictví.
Gruzie těží ze svých bohatých historických památek v podobě kostelů, klášterů a katedrál, které spolu s nádhernou přírodou každoročně přilákají do země miliony zahraničních turistů. Postupně se výrazně mění tvář země, přibývají nové ubytovací kapacity, v Tbilisi a také v Batumi na pobřeží Černého moře se staví ambiciózní business centra a hotely, rozvíjí se dopravní infrastruktura po celé zemi. Kromě stavebnictví a energetického sektoru se české firmy mohou uplatnit zejména v dodávkách technologických zařízení pro zemědělství či zdravotnictví.

Aktuální ekonomická data

Obrat gruzínského zahraničního obchodu v prvních dvou měsících roku 2020 vzrostl o šest procent ve srovnání se stejným obdobím loňského roku a podle předběžných údajů zveřejněných Národním statistickým úřadem Geostat 19. března dosáhl 1,85 miliardy USD. Vývoz z Gruzie meziročně vzrostl o 4,5 % na 526,3 mil. USD a dovoz v lednu až únoru vzrostl o 6,7 % r / r na 1,3 mil. USD, přičemž obchodní výpadek dosáhl 801,3 mil. USD.

Ázerbájdžán je na prvním místě v seznamu největších obchodních partnerů podle vývozu s 90,3 miliony USD, následuje Čína, Rusko, Bulharsko a Ukrajina s 65 miliony USD, 60,4 milionu USD, 51 milionů USD a 37,3 milionu USD. Turecko, Rusko, Ázerbájdžán, Čína a Spojené státy jsou z hlediska dovozu nejvýznamnějšími obchodními partnery Gruzie s 214,5 miliony USD; 138,6 miliony USD; 135,7 milionu USD; 132,1 milionu USD a 75,9 milionu USD.

V prvních dvou měsících roku 2020 jsou auta na prvním místě v seznamu vývozních komodit s 99,6 miliony USD, následovanými měděnými rudami a koncentracemi s - 89,2 milionu USD; feroslitiny - 42,4 milionu USD; víno - 28,4 milionu USD; dusíkatá hnojiva - 20,3 milionu USD; drahé rudy a koncentráty - 19,7 milionu USD; minerální vody - 15,7 milionu USD; lihoviny - 15,4 milionu USD; zlato - 15,2 milionu USD; léky - 9,1 milionu USD; ostatní komodity - 171,3 milionu USD.

Auta jsou také na vrcholu seznamu importovaných komodit v zahraničním obchodu Gruzie s 108,3 milionu USD, následuje ropa a ropné oleje - 105,7 milionu USD; Ropné plyny - 104,4 milionu USD; měděné rudy a koncentráty - 75,4 milionů USD; léky - 42 milionů USD; mobilní telefony - 33,6 milionu USD; elektřina - 26,4 milionu USD; nové pneumatiky - 14,4 milionu USD; pšenice - 12,8 milionu USD; ostatní komodity - 788,9 milionu USD.

Podrobné teritoriální informace o ekonomice, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

Časové pásmo
standardní: GMT +4 hodiny
letní čas: GMT +5 hodin v období od poslední březnové neděle do poslední říjnové neděle

Desatero pro obchodování

 1. Jednacím jazykem při styku s cizinci je ruština nebo angličtina
  Starší lidé dávají přednost ruštině, mladí naopak angličtině. Na větších firmách však není problém domluvit se oběma jazyky.
   
 2. Gruzíni jsou velmi pohostinní a příjemní společníci
  Pozvání do restaurace se doporučuje oplatit, a to buď v Gruzii, nebo v ČR, pokud partnera do ČR pozvete. Při neformálních setkáních lze totiž mnohdy snáze dosáhnout očekávaného výsledku.
   
 3. Na jednání přijďte včas
  Bude to oceněno, i když partner běžně toleruje menší nedochvilnost, která může být způsobena např. dopravní situací. V takovém případě je však vhodné partnerovi zavolat a předem se omluvit za zpoždění. 
   
 4. Jednání doporučujeme zahájit neformálně
  Zeptejte se na zdraví, rodinu apod. a teprve později přejít k předmětu jednání. Okamžité projednávání obchodních záležitostí by mohlo být považováno za nezdvořilé.
   
 5. Vyvarujte se diskuze o politických otázkách týkajících se Abcházie a Osetie
  Pro Gruzíny je to velmi citlivé téma. Pokud však partner sám zavede na tuto problematiku řeč, pak je možné s ním zcela otevřeně diskutovat. Gruzíni jako pravoslavní jsou na svoji církev velmi hrdí a většina obyvatel včetně mladých lidí je nábožensky založena, proto nedoporučujeme působení církve jakkoliv zlehčovat. Gruzíni jsou velmi tolerantní k ostatním světovým náboženstvím.
   
 6. Vyplatí se využít služeb místního partnera
  S ním udržujete i neformální styky. Pomůže vám navázat vztahy s dalšími možnými partnery, o nichž byste se jinak nedozvěděli.
   
 7. Na jednání se zástupci státní správy či vedoucími představiteli firem choďte formálně oblečeni
  Na jednání s obchodními partnery se můžete zejména v letním období dostavit méně formálně oblečeni.
   
 8. Na jednání se dobře připravte
  Váš obchodní partner ocení schopnost okamžité reakce na dotazy. Pokud byste museli konzultovat některé otázky s vedením vaší společnosti, považovali by vás za člověka, s nímž nelze projednávat důležité body kontraktu.
   
 9. V Gruzii jsou velké rozdíly mezi hlavním městem a regiony
  Zatímco ve velkých městech většinou platí pravidla zažitá v Evropě, život v regionech plyne pomaleji. Schůzku si můžete domluvit mailem nebo telefonicky, ale poku jste se s gruzínským partnerem dosud nesetkali a vaší společnost nezná, je lepší když vám schůzku sjedná gruzínský partner či zastupitelský úřad ČR v Tbilisi nebo zahraniční kancelář CzechTrade se sídlem v Tbilisi, která úzce spolupracuje s místním poradcem.   
   
 10. Před první návštěvou Gruzie vždy doporučujeme kontaktovat
  Zahraniční kancelář CzechTrade Gruzie nebo Český zastupitelský úřad v Tbilisi jsou schopny poskytnout aktuální informace o politickém a ekonomickém dění v zemi.

Doporučení Vstupu Včetně oslovovacího Dopisu a Vhodných služeb

Doporučení pro vstup na trh v Gruzii a Arménii za současné situace a aktuální zpravodajství

 1. Seznámení s teritoriem
  Nejprve je potřeba seznámit se se zemí. Například prostřednictvím aktuálních informací uvedených na portálu BusinessInfo.cz. Zde se exportéři dozvědí aktuální ekonomické informace, ale také další skutečnosti, které jsou potřeba pro úspěšný vstup na gruzínský trh.
 2. Výběr a oslovení obchodních partnerů
  Zahraniční kancelář CzechTrade v Tbilisi najde partnery, kteří nejlépe odpovídají zájmům klienta. Tomu předchází důkladné poznání klientovy produkce, jeho cílové skupiny i skutečnosti, které je odlišují od konkurence. CzechTrade připraví klientovi longlist na míru. Společně pak vyberou tři až pět nejvhodnějších firem, které kancelář osloví, upřesní si kontakty, ověří současný stav a požádá je o setkání alespoň prostřednictvím Skype či jiné aplikace.
 3. Úvodní setkání
  Ve třetím kroku zahraniční kancleář CzechTrade sjednává on-line setkání mezi zahraničním partnerem a českým klientem. To se daří u 60 % prověřených partnerů. Zájem o tento způsob komunikace je z obou stran velký, neboť si firmy vzájemně ujasní další postup a v případě nemožnosti pokračování v další komunikaci s klientem, dojde k upřesnění zájmových partnerů a tím i k úspoře finančních prostředků klientů při samotném příletu do Gruzie. Sjednané schůzky již budou realizované s těmi partnery, které si klient vybral a na základě předběžných rozhovorů má zájem o setkání.
 4. Prezentace na veletrzích a dalších akcích
  Dalším podpůrným prvkem, který zahraniční kancelář nabízí klientům, je zviditelnění na webových stránkách zahraniční kanceláře CzechTrade Gruzie, kde se abonenti mohou více dozvědět o klientech.

Zahraniční kancelář v Tbilisi také nabízí možnost účasti na akcích, které ve spolupráci s jednotlivými orgány statní správy organizuje. Jedná se především o akce B2B charakteru, které díky konceptu projektů napomáhají otevírat dveře i do oblasti státní správy a samosprávy. CzechTrade organizuje i B2G setkání, aby se možnost uplatnění u některých klientů rozšířila. Některé segmenty se bez možnosti setkání se zástupci místní státní správy a samosprávy neobejde.

 

Perspektivní obory

 • petrochemie,
 • stavebnictví,
 • zdravotnictví, farmacie, lékařské přístroje, zdravotnická technika,
 • zemědělská technika,
 • lázeňství,
 • potravinářství,
 • obrana a bezpečnost,
 • ICT a smart technologie,
 • spotřební zboží a tradiční výrobky.