Kolumbie

Nabízíme služby zahraničních zástupců CzechTrade, kteří aktivně vyhledávají exportní příležitosti, umí získat ověřené obchodní kontakty, pomohou s prezentací vašeho produktu nebo poradí s výběrem vhodného zahraničního trhu.
Kompletní nabídku Exportního poradenství najdete v sekci Naše služby nebo se neváhejte obrátit na příslušného oborového specialistu CzechTrade.

Informace z teritoria

KolumbieKolumbie

Doporučení pro vstup na kolumbijský trh za současné situace a aktuální zpravodajství

 1. Vyhledání obchodních partnerů
  V prvním kroku je třeba vyhledat vhodné kontakty na potenciální obchodní partnery na místním trhu. V Kolumbii bohužel neexistuje bezplatná databáze tohoto typu. A pokud se tváří jako bezplatná, většinou zájemce o informaci přesměruje na placený portál. Jako nejlepší alternativa se jeví klasické vyhledávače a vyhledávání podle klíčových slov, avšak zde často narazíte na nedostatek informací – spoustu solidních firem nemá kvalitní webové stránky (nebo je nemá vůbec). Často se osvědčují jako dobré nástroje pro vyhledávaní i oslovení profesionální sociální sítě jako například LinkedIn. Je možné čerpat informace i z odkazů na konci tohoto doporučení.
  V prvním kroku vám může zahraniční kancelář CzechTrade Bogota (ZK Bogota) pomoci s využitím svých placených databází, či za pomoci kontaktů z teritoria. K sestavení základního longlistu je potřeba HS kódy výrobků, které firma plánuje do Kolumbie dovážet. Dobré je zaslat také případné kontakty z místního trhu, které firma získala vlastní iniciativou na internetu, případně z veletrhů a podobných akcí.
 2. Výběr vhodných partnerů
  Druhým krokem je výběr vhodných kandidátů z prvního seznamu. ZK Bogota doporučuje nezaměřovat se jen na velikost firmy a odbornost, ideálním partnerem v Latinské Americe bývají firmy střední, rodinné. Tyto firmy vás podpoří s největším nadšením. Stejně tak obor nemusí být stěžejní, jelikož tyto trhy jsou o osobních vazbách.
  V této fázi dokáže ZK Bogota podpořit znalostmi místního trhu a doporučením partnerů, ale z oborového hlediska je třeba rozhodnutí na vaší straně. Své rozhodování také může podpořit prověřením omezeného počtu firem v placených databázích (informace, finanční výsledky, rizikovost apod.)
 3. Oslovení
  Třetím krokem je vytipované firmy telefonicky oslovit, zaslat materiály emailem a následně opět telefonicky ověřit zájem o výrobek/službu. Tento krok vzhledem k současnému stavu v zemi je velmi složitý a je spíše otázkou náhody – každá firma má nyní řešen obchod jinak. Mnoho firem buď nefunguje vůbec, nebo v omezeném režimu home office a kontaktovat klíčové pracovníky je velice komplikované, v některých případech až nemožné. Zde je na místě zdůraznit, že anglicky tu mnohdy nemluví ani manažeři ve významných firmách. Proto je komunikace ve španělštině klíčová.
  Zde vás ZK Bogota může podpořit individuálně dle situace, může se pokusit oslovit firmy či doporučit další postup. Pokud by oslovení nebylo za současné situace reálné či vhodné, tuto informaci vám předá, a než se situace uklidní může vás podpořit v následujícím bodu.
 4. Příprava materiálů
  V průběhu celého procesu je vhodné, aby si česká firma připravila kvalitní materiály ve španělském jazyce (prezentace, reference, webové stránky apod.). Důležité je zaměřit se na dobrou španělštinu, ale i na stručnost a výstižnost informací. Při prvním e-mailu ZK Bogota nedoporučuje českým exportérům zasílat materiály delší než je jednu až dvě stránky. Zaměřte se na více grafiky a méně textu.
  ZK Bogota vám může pomoci materiály přizpůsobit místním zvyklostem a stejně tak vás může propojit s překladateli či doporučit osoby na korekturu, aby byl text skutečně dobře připraven pro kolumbijský trh.

Odkazy:

 1. www.minhacienda.gov.co/webcenter/portal/Minhacienda

Národní agentura pro infrastrukturu: https://www.ani.gov.co
Národní kolumbijská obchodní asociace: http://www.andi.com.co
Agentura pro podporu investic: https://en.investinbogota.org
Kolumbijská bankovní asociace: https://www.asobancaria.com
Jednotka energetického plánování a těžby: https://www1.upme.gov.co

Tisk

 • Portafolio – přední deník přinášející ekonomické a obchodní informace a novinky. Vychází jak ve fyzické, tak digitální podobě. Bez registrace počet článků omezen na 7. Po registraci bez omezení.
 • Semana – týdeník přinášející ekonomické analýzy a názory odborníků. Nabízí zdarma 7 článků. Ostatní placené. 
 • El tiempo – jedná se o další deník a seriózní zdroj informací. Noviny s největší cirkulací v rámci země. Elektronická verze je zdarma. 
 • El espectador – deník vycházející v tištěné a digitální podobě. Zdroj seriózních informací. Část obsahu zdarma, část v rámci prémiového předplatného. 

 

Aktuální informace o situaci v Kolumbii naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

 

Obecné informace o teritoriu

Kolumbie je čtvrtou největší ekonomikou Latinské Ameriky. Kolumbie se navíc v roce 2018 stala 37. členem organizace OECD a v posledních letech začíná naplno využívat svůj potenciál, což se promítá v ekonomickém růstu a také v množství investičních projektů. V roce 2016 ukončila dlouholeté období násilných sporů s guerillou FARC.

Kolumbie je klíčovým partnerem Evropské unie v regionu Latinské Ameriky a největším obchodním partnerem z Andského společenství. Vzájemné vazby jsou silné a stabilní. Země má s EU uzavřenou dohodu o volném obchodu, která umožňuje snadný přístup výrobků na tamní trh, ochranu investic a v neposlední řadě také nediskriminaci českých firem ve veřejných zakázkách.

Obchodní bilance mezi Kolumbií a Českou republikou narůstá, avšak zdaleka nebylo dosaženo potenciálu, který by obchodní výměna mezi těmito ekonomikami mohla mít. Je tedy patrné, že existuje prostor pro rozvoj ekonomických a obchodních aktivit.

Ekonomiku Kolumbie, jako ostatně většiny latinskoamerických zemí, ovlivňuje její povrch a zakládá se především na bohaté zásobě přírodních zdrojů. Klíčovými komoditami pro kolumbijské hospodářství jsou ropa, uhlí, káva a další zemědělské produkty. Velký význam má rovněž textilní průmysl a služby, konkrétně telekomunikace a cestovní ruch.

Příležitosti pro české exportéry na kolumbijském trhu existují například v automobilovém průmyslu. Možnosti zde existují pro osobní a nákladní automobily, ale i součástky a komponenty. Velice významným je těžební a důlní průmysl, což vytváří poptávku po strojích a zařízeních pro vrtání, drcení, nakládaní a další procesy související s těžbou.

Příležitosti pro investice existují v oblasti infrastruktury, jejíž zlepšení patří mezi priority kolumbijské ekonomiky. Nadále je velice atraktivní oblast služeb a inovativních technologií, kupříkladu v oblasti IT či zdravotnictví.

Podrobné teritoriální informace o kolumbijské ekonomice, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

Časové pásmo
GMT -5 hodin

Desatero pro obchodování

KolumbieKolumbie

 

 1. Vše má svůj čas. Jednání o obchodu a jeho dotažení k podpisu smlouvy trvá déle než v Evropě. Obrňte se trpělivostí, vytrvale se připomínejte a nedivte se, pokud partnerovi bude občas odpověď trvat „neevropsky“ dlouho.
 2. Nabídněte řešení a financování. Nebojte se zeptat, co zrovna partner řeší, pokuste se pomoci s komplexním řešením problému a mimochodem se zmiňte, že byste mohli dodat potřebné zařízení nebo produkt. Také nabídkou financování získáte mnoho bodů k dobru.
 3. Nevyčítejte nedochvilnost a nevtipkujte o ní. Počítejte s tím, že Kolumbijec málokdy přijde na schůzku včas, vy však choďte přesně.
 4. Určitě zavolejte. Vždy je nejlepší osobní jednání. Pokud ale budete odesílat důležitý email, po dvou až třech dnech ještě zavolejte, jestli přišel v pořádku. Oblíbenost telefonování a používaní instant message aplikací nijak neutichá.
 5. Nebojte se nezávazné konverzace. Ačkoliv jsou počasí a dopravní zácpy stále vděčnými tématy, ještě lepší námět je fotbal. Dalšími vhodnými tématy jsou rodina, kuchyně a krásy kolumbijské přírody.
 6. „Gringo“. Očekávejte, že se o vás často bude mluvit jako o „gringovi“. Jde o označení Američanů i Evropanů, kteří hovoří anglicky a místní jim nerozumí. Nechápejte to špatně, zapojte smysl pro humor a nesnažte se jim to oplácet.  
 7. Bez španělštiny to nepůjde. Ačkoli se mladí snaží učit anglicky, většina Kolumbijců anglicky neumí, často ani vedoucí pracovníci. Je nutné mít propagační materiály, prezentace a weby ve španělštině. Zkuste se španělsky naučit alespoň pár frází.
 8. Prověřte si předem název výrobku. Ověřte si, jestli název vašeho výrobku ve španělštině není hanlivé či směšné slovo (pokud to tedy není účelem).
 9. Nekritizujte poměry. Pokud se s vámi na toto téma partner dá do řeči, sdělte své výhrady diplomaticky a s dovětkem, že v Česku i jinde jsou zase jiné problémy, či poukázáním na to, jak v něčem jiném země exceluje.
 10. Jak exportovat do Kolumbie? Najděte vhodného lokálního distributora. Můžete si také založit vlastní kolumbijskou společnost S.A.S. (Sociedad por acciones simplificada). S vyhledáním místního partnera či se založením firmy vám může pomoci zahraniční kancelář CzechTrade.