Kolumbie

Nabízíme služby zahraničních zástupců CzechTrade, kteří aktivně vyhledávají exportní příležitosti, umí získat ověřené obchodní kontakty, pomohou s prezentací vašeho produktu nebo poradí s výběrem vhodného zahraničního trhu.
Kompletní nabídku Exportního poradenství najdete v sekci Naše služby nebo se neváhejte obrátit na příslušného oborového specialistu CzechTrade.

Informace z teritoria

KolumbieKolumbie

Koronavirus - aktuální informace a mimořádná opatření

31.3.2020, Bogota
Koronavirus zastavil turistický boom v Kolumbii

Ve snaze včas zastavit šíření nákazy zavedla Kolumbie dříve než okolní země přísná opatření. Uzavření hranic a zrušení mezinárodních letů ale zároveň umrtvilo turistický průmysl, který v poslední době zaměstnával miliony lidí. Vláda proto přichází s balíčkem záchranných opatření. Ekonomiku ovšem vedle pandemie trápí i pád ceny ropy, protože ta je hlavním kolumbijským exportním artiklem.

V Kolumbii začíná postupně v souvislosti s pandemií koronaviru převládat negativní nálada a nejistota, což má z podnikatelského hlediska za následek snižování výdajů a investic. Již nyní se dá očekávat, že k odhadovanému ekonomickému růstu 3,7 procenta pro tento rok nedojde a že rozpočtový schodek vlády bude větší, než se očekávalo. Vedle koronaviru ohrožuje stav kolumbijské ekonomiky a udržitelnost státního rozpočtu také cenová válka, která zasáhla ropný průmysl. Kolumbie je z hlediska svých příjmů relativně závislá na vývozu ropy do zahraničí.

Nejvíc trpí letectví a cestovní ruch, vláda sníží daně
Jedním z nejvíce postižených odvětví je ale momentálně cestovní ruch, který na rozdíl od vývozu ropy vytváří mnohem více pracovních míst a v poslední době velmi dynamicky rostl. Ve snaze minimalizovat ztráty tohoto významného sektoru oznámil prezident Ivan Duque zvláštní snížení daní a speciální půjčky pro sektor cestovního ruchu a letecký průmysl v zemi za účelem udržení společností „nad vodou“ během nastalé situace. Podle prognóz ale i tato opatření nejspíš nezabrání výraznému poklesu zaměstnanosti. K oživení cestovního ruchu v zemi dojde teprve po stabilizaci na globální úrovni. Další postihnutým odvětvím je zábavní průmysl a pohostinství. Vláda ve snaze pomoci nejvíce postiženým sektorům i zbytku soukromé sféry upravila zákon o výběru daní a posunula termíny pro podání daňového přiznání.

Národní kolumbijská obchodní asociace (ANDI) se snaží situaci v zemi uklidňovat a apeluje na společnosti, aby nepodléhaly hysterii. Zdůrazňuje, že vedle zajištění ochrany zdraví musí mít na paměti, že panika povede k sociálním a ekonomickým ztrátám, které mohou dojít daleko za samotnou pandemii. Asociace poukazuje především na zbrklé rušení pracovních míst, jehož následky ve střednědobém horizontu můžou být obrovské.

Kolumbie zareagovala rychleji, než okolí
Kolumbijská vláda se snaží proaktivně předcházet zhoršování situace zaváděním opatření dříve než jiné země. Slibuje si od toho zploštění křivky počtu nakažených. Nejdůležitější opatření vlády jsou: Ve středu 18. března prezident Iván Duque vyhlásil stav hospodářské a sociální nouze v zemi, což je mechanismus, který mu umožňuje přijímat okamžitá rozhodnutí s ohledem na vývoj aktuálního stavu v zemi v souvislosti s koronavirem. 

Na to 24. března navázal vyhlášením celostátní karantény s platností do 12. dubna do půlnoci. V rámci této karantény jsou vymezeny výjimky např. pro firmy zajišťující výrobu nápojů, potravin, čistících prostředků apod., společnosti zajišťující distribuci, zdravotnická zařízení a ty složky státu nezbytné pro zajištění základních funkcí. 

Všichni ostatní mají povinnost zdržovat se mimo domovy pouze na nezbytně nutnou dobu, jako je například nákup, návštěva lékaře a podobně. Proces výroby a zásobování obchodů, zdá se, v zemi probíhá bez problémů. Dle aktuálního průzkumu téměř 70 procent respondentů uvedlo, že nepociťuje žádná omezení v sortimentu a nakupuje v obvyklém množství jako před zavedením plošné karantény. 

O rychlé reakci Kolumbie v zavádění opatření proti šíření nákazy svědčí i fakt, že k 30. březnu tato latinskoamerická země eviduje „pouze“ 702 potvrzených případů nákazy a 10 úmrtí v souvislosti s COVID-19. Nejvíce zasažené oblasti patří hlavní město Bogota, department Valle de Cauca a department Antioquia.

Ministerstvo vědy, technologií a inovací představilo 27. března iniciativu pro nalezení a vytvoření inovativních řešení problémů pandemie COVID-19 především v oblasti péče o nejzranitelnější osoby a jejich interpretace v nejodlehlejších částech země. Na konci týdne byl také představen a spuštěn speciální web (https://coronaviruscolombia.gov.co) informující o aktuálních krocích a podpoře vlády v souvislosti s COVID-19.

Vláda uvolní prostředky z Národního garančního fondu
Prioritou vlády je vyhovět požadavkům a potřebám zdravotnického sektoru související s pandemií, což se promítá do rozšíření diagnostické kapacity země a posílení sítě jednotek intenzivní péče. Ministerstvo obchodu, ve snaze částečně pomoci turistickému průmyslu a zdravotnictví, oznámilo, že má pro potřeby karantény a následné péče k dispozici po celé zemi přibližně 8 tisíc pokojů v hotelech a podobných ubytovacích zařízení. Zároveň se podařilo vládě zajistit 14 milionů roušek z lokální produkce. 

Dalším opatřením je snížení DPH na dovoz zboží pro poskytování zdravotnických služeb. Vedle toho existuje nová řada opatření, jejichž cílem je snížit sociální a ekonomický dopad vyplývající z této situace a tím chránit zaměstnanost a výrobu v zemi. Mezi ta aktuální patří uvolnění finančních prostředků z Národního garančního fondu. To umožní poskytnout nejvíce postiženým sektorům hospodářství úvěry v celkové výši 70 bilionů pesos. Z tohoto objemu je vyčleněno celkem 20 bilionů pro mikropodniky a malé a střední společnosti. Další opatření spočívají v snadnějším poskytování úvěrů domácnostem, aby mohly plnit své finanční závazky. 

Společnosti, které mají problémy se splácením půjček kvůli koronaviru, mohou požádat o odklad splátek o dva měsíce. Ministerstvo financí stanovilo výplatu mimořádných sociálních dávek pro nejslabší vrstvy obyvatelstva a stejně tak umožnila odklad plateb za energie pro tuto sociální vrstvu až o 36 měsíců.

Soukromý sektor se snaží minimalizovat nepříznivé dopady koronaviru na své zaměstnance a celkové fungování především zaváděním home office. Vláda také umožnila společnostem kdykoliv poslat své zaměstnance na placenou dovolenou a tím zmírnit dopady pandemie na své podnikání.  Firmy, které nespadají do opatření plošné karantény, nadále fungují, ale v omezeném režimu. Pro české exportéry tak nejsou dveře zavřeny, ale přístup je značně omezen. Kontaktování firem bude po nějakou dobu spíše otázkou štěstí.

Hranice je zavřená až do konce května
Prezident Iván Duque 17. března ujistil, že prozatím není plánováno uzavření nejvytíženějšího mezinárodního letiště El Dorado v Bogotě. S platností od 23.března jsou ale zrušeny veškeré mezinárodní lety do Kolumbie. Současně jsou zrušeny i vnitrostátní spoje z velké části a uzavírána některá menší letiště (například Barancabermeja). Pozemní hranice je uzavřena až do 30. května a omezení platí jak pro cizince, tak i pro občany Kolumbie. 

Dne 23. března prohlásila kolumbijská vláda, že zakazuje odjezd ze země všem cizincům, kteří neprokáží testem, že jsou negativní na koronavirus. Do testování se od 29. března zapojila také první kolumbijská univerzita Universidad del Rosario, která byla schválena Národním zdravotním institutem (INS). V první fázi má univerzita kapacitu na vypracování 3000 testů.

Nákup zdravotnických pomůcek a léků je nyní bez výběrového řízení
Pro dodavatele do státního sektoru se v rámci opatření otevřely nové příležitosti v dodávkách spojených s koronavirem, jelikož na základně mimořádného stavu bude Kolumbie tyto dodávky nakupovat napřímo bez potřeby výběrových řízení. Týká se nedostatkového zboží, jako jsou roušky, desinfekce, ale i běžného lékařského vybavení, jako mohou být nemocniční lůžka, vybavení pro nemocnice či léky.

Zahraniční kancelář CzechTrade v Bogotě může stále pomoci českým exportérům a to přípravou půdy pro budoucí aktivity. Jde o zprostředkování kontaktů na relevantní instituce, přípravu seznamu potenciálních partnerů, zmapování trhu se základní konzultací a další služby, kterými agentura podporuje české firmy i v krizovém čase pandemie.

Autor: Pavel Eichner, CzechTrade Bogota, 31.3.2020

Každým dnem aktualizuje komplexní přehled o dopadech pandemie nového koronaviru na obchodování po celém světě.
Toto zpravodajství sledujte také
 na portálu pro podnikání a export BusinessInfo.cz.

Archiv zpráv ke koronaviru v Kolumbii a k mimořádným opatřením

Obecné informace o teritoriu

Kolumbie je čtvrtou největší ekonomikou Latinské Ameriky. Kolumbie se navíc v roce 2018 stala 37. členem organizace OECD a v posledních letech začíná naplno využívat svůj potenciál, což se promítá v ekonomickém růstu a také v množství investičních projektů. V roce 2016 ukončila dlouholeté období násilných sporů s guerillou FARC.

Kolumbie je klíčovým partnerem Evropské unie v regionu Latinské Ameriky a největším obchodním partnerem z Andského společenství. Vzájemné vazby jsou silné a stabilní. Země má s EU uzavřenou dohodu o volném obchodu, která umožňuje snadný přístup výrobků na tamní trh, ochranu investic a v neposlední řadě také nediskriminaci českých firem ve veřejných zakázkách.

Obchodní bilance mezi Kolumbií a Českou republikou narůstá, avšak zdaleka nebylo dosaženo potenciálu, který by obchodní výměna mezi těmito ekonomikami mohla mít. Je tedy patrné, že existuje prostor pro rozvoj ekonomických a obchodních aktivit.

Ekonomiku Kolumbie, jako ostatně většiny latinskoamerických zemí, ovlivňuje její povrch a zakládá se především na bohaté zásobě přírodních zdrojů. Klíčovými komoditami pro kolumbijské hospodářství jsou ropa, uhlí, káva a další zemědělské produkty. Velký význam má rovněž textilní průmysl a služby, konkrétně telekomunikace a cestovní ruch.

Příležitosti pro české exportéry na kolumbijském trhu existují například v automobilovém průmyslu. Možnosti zde existují pro osobní a nákladní automobily, ale i součástky a komponenty. Velice významným je těžební a důlní průmysl, což vytváří poptávku po strojích a zařízeních pro vrtání, drcení, nakládaní a další procesy související s těžbou.

Příležitosti pro investice existují v oblasti infrastruktury, jejíž zlepšení patří mezi priority kolumbijské ekonomiky. Nadále je velice atraktivní oblast služeb a inovativních technologií, kupříkladu v oblasti IT či zdravotnictví.

Podrobné teritoriální informace o kolumbijské ekonomice, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

Časové pásmo
GMT -5 hodin

Desatero pro obchodování

KolumbieKolumbie

 

  1. Vše má svůj čas. Jednání o obchodu a jeho dotažení k podpisu smlouvy trvá déle než v Evropě. Obrňte se trpělivostí, vytrvale se připomínejte a nedivte se, pokud partnerovi bude občas odpověď trvat „neevropsky“ dlouho.
  2. Nabídněte řešení a financování. Nebojte se zeptat, co zrovna partner řeší, pokuste se pomoci s komplexním řešením problému a mimochodem se zmiňte, že byste mohli dodat potřebné zařízení nebo produkt. Také nabídkou financování získáte mnoho bodů k dobru.
  3. Nevyčítejte nedochvilnost a nevtipkujte o ní. Počítejte s tím, že Kolumbijec málokdy přijde na schůzku včas, vy však choďte přesně.
  4. Určitě zavolejte. Vždy je nejlepší osobní jednání. Pokud ale budete odesílat důležitý email, po dvou až třech dnech ještě zavolejte, jestli přišel v pořádku. Oblíbenost telefonování a používaní instant message aplikací nijak neutichá.
  5. Nebojte se nezávazné konverzace. Ačkoliv jsou počasí a dopravní zácpy stále vděčnými tématy, ještě lepší námět je fotbal. Dalšími vhodnými tématy jsou rodina, kuchyně a krásy kolumbijské přírody.
  6. „Gringo“. Očekávejte, že se o vás často bude mluvit jako o „gringovi“. Jde o označení Američanů i Evropanů, kteří hovoří anglicky a místní jim nerozumí. Nechápejte to špatně, zapojte smysl pro humor a nesnažte se jim to oplácet.  
  7. Bez španělštiny to nepůjde. Ačkoli se mladí snaží učit anglicky, většina Kolumbijců anglicky neumí, často ani vedoucí pracovníci. Je nutné mít propagační materiály, prezentace a weby ve španělštině. Zkuste se španělsky naučit alespoň pár frází.
  8. Prověřte si předem název výrobku. Ověřte si, jestli název vašeho výrobku ve španělštině není hanlivé či směšné slovo (pokud to tedy není účelem).
  9. Nekritizujte poměry. Pokud se s vámi na toto téma partner dá do řeči, sdělte své výhrady diplomaticky a s dovětkem, že v Česku i jinde jsou zase jiné problémy, či poukázáním na to, jak v něčem jiném země exceluje.
  10. Jak exportovat do Kolumbie? Najděte vhodného lokálního distributora. Můžete si také založit vlastní kolumbijskou společnost S.A.S. (Sociedad por acciones simplificada). S vyhledáním místního partnera či se založením firmy vám může pomoci zahraniční kancelář CzechTrade. 

Nejbližší související akce

Meditech 2020 14. 7. 2020 - 17. 7. 2020 Veletrh
Kolumbie
Bogota,
Kolumbie
Více informací